На рівень зернової та кормової продуктивності гібридів кукурудзи добре впливає зрошення, а також застосування не лише мінеральних та органічних добрив, а й мікроелементів у вигляді комплексних мікродобрив і ростостимулювальних речовин.

Правильно обрати гібриди кукурудзи для відповідних ґрунтово-кліматичних умов — перший і важливий крок для отримання прибутку. Фундаментальним напрямом підвищення врожайності кукурудзи є впровадження гібридів інтенсивного типу. Адже зернова продуктивність гібрида — це генетична ознака. Не кожен гібрид зможе окупити витрати врожаєм. Наразі в широкому асортименті гібридів цієї зернової культури, що їх вирощують в Україні, лише окремі мають генетичну здатність (потенціал), за належної технології, забезпечити високі врожаї — на рівні 15–18 т/га.

Важлива роль у підвищенні врожайності і поліпшенні якості зерна кукурудзи належить правильному добору гібридів для вирощування. Гібриди неоднаково проявляються в одних умовах вирощування, тому й по-різному реалізують свою потенційну продуктивність. Високопродуктивні гібриди виносять із ґрунту значну кількість поживних речовин, витрачають багато води, тому потребують відповідної агротехніки. Якщо таких умов немає — потенційно більш продуктивний гібрид не лише не збільшує врожайність, а й може поступитися іншому, менш продуктивному, але і менш вимогливому до умов вирощування.

Тому потрібен диференційований підхід до підбору генотипу. Особливо це важливо нині, коли багато господарств не можуть забезпечити посіви високим рівнем агротехнічних заходів. Очевидно, що економічно слабким і сильним господарствам необхідний різний гібридний склад культури. Щоб підвищити рівень реалізації врожайного потенціалу сучасних гібридів, захистити посіви від різних негативних абіотичних і біотичних факторів довкілля, окрім агротехнічних заходів (сівозміни, обробіток ґрунту, строки сівби, засоби захисту рослин тощо), важливе значення має саме вибір генотипу культури.

Читайте також: Кукурудза на зерно: кращі строки сівби і оптимальна густота стояння рослин для Лівобережного Лісостепу

В Інституті зрошуваного землеробства НААН розмножують гібриди кукурудзи різних груп ФАО для умов зрошення. Протягом останніх років тут створили ранньостиглий сорт кукурудзи Степовий (ФАО 190) (спільно з ДУ Інститут зернових культур, м. Дніпро), середньостиглий гібрид Тронка (ФАО 380), середньопізній гібрид Гілея (ФАО 420). Усі ці гібриди занесені до Державного реєстру сортів рослин України у 2019 році.

Агротехніка вирощування

Агротехніка вирощування загальноприйнята для умов зрошення і відповідає вимогам технологій виробництва зернової кукурудзи для агроекологічних умов степової зони України. Попередник — соя. Після збирання попередника поле дискували на глибину 10–12 см. Оранку проводили на глибину 28–30 см. Дозу мінеральних добрив обчислювали балансовим методом, згідно з розрахунком вносили азотні добрива (аміачна селітра) у передпосівну культивацію — N300. Ранньовесняне боронування проводили за фізичної стиглості ґрунту під кутом до основного обробітку, а у міру відростання бур’янів суцільно культивували на глибину 10–12 см. Ґрунтовий гербіцид вносили в передпосівну культивацію, яку виконали на глибину 6–8 см, перш ніж сіяти гібриди у першій декаді травня. Одразу після сівби поле коткували. Проти однорічних і багаторічних дводольних бур’янів у фазу 4–5 листків культури додатково внесли гербіцид у баковій суміші з інсектицидом проти шкідників. Густота стояння — 80 тис. рослин/га.

Характеристика гібридів

Степовий. Стійкість до полягання, пухирчастої і летючої сажок — добра. Рекомендований для вирощування за енергоощадними технологіями (ноу-тілл), на краплинному зрошуванні й дощуванні. Потенційна врожайність — 12,5 т/га. На неполивних землях дає урожайність 5–7 т/га. Може слугувати як попередник під озимі культури. Характеризується високою вологовіддачею зерна під час дозрівання. Відмінністю цього гібрида є винятково швидкий темп росту рослин на початку вегетації. У польових умовах ранньостиглий гібрид менше уражується хворобами і шкідниками завдяки скоростиглості.

Тронка. Стійкість до полягання, пухирчастої і летючої сажок — добра. Потенційна врожайність — 15,5 т/га. Характеризується високою вологовіддачею зерна під час дозрівання. Відмінністю гібрида є винятково швидкий темп росту рослин на початку вегетації. Висока посухостійкість. Має генетично зумовлену низьку збиральну вологість зерна, оптимальний габітус.

Гілея. У зоні Південного Степу дозріває на зерно за 120–124 дні. Стійкість до полягання, пухирчастої і летючої сажок — добра. Потенційна врожайність — 17,82 т/га. Гібрид поєднує високий рівень урожайності і низький рівень вологості зерна. Придатний для інтенсивних технологій вирощування за умови достатнього вологозабезпечення.

Технології дощування

Щоб встановити реакцію новостворених гібридів на елементи технології, досліджували вплив способів поливу і режимів зрошування. На Інгулецькому зрошуваному масиві за рівня передполивної вологості ґрунту 70% НВ (РПВГ 70%, водозберігальний режим) поливали дощуванням. На тому самому Інгулецького зрошуваному масиві краплинно зрошували за передполивної вологості ґрунту 80% НВ; із РПВГ 80%, РПВГ 85% (оптимальний режим).

Встановлено, що гібрид Степовий дає стабільну врожайність за різних режимів зрошення. Використовувати цей гібрид доцільно за водозберігальних режимів зволоження на поливних землях із низьким гідромодулем. Середньостиглий гібрид Тронка за поливу дощуванням у межах Інгулецького зрошуваного масиву проявив істотну реакцію на екологічний градієнт вирощування. Урожайність гібридів такого типу різко зменшується у разі вирощування за водозберігальних режимів зрошення.

Читайте також: Сівба кукурудзи з огляду на нестабільні агрокліматичні умови

У середньопізній групі вітчизняний гібрид кукурудзи інтенсивного типу Гілея забезпечує врожайність зерна 15,0–17,5 т/га за краплинного зрошення і дощування в умовах Інгулецького та Каховського зрошуваних масивів незалежно від якості поливної води. Гібриди такого типу недоцільно вирощувати на поливних землях із низьким гідромодулем і за водозберігальних режимів зрошення, оскільки це зумовлює вагомі втрати врожаю.

Рівень реалізації біологічного потенціалу культури підвищується в разі впровадження сучасних ефективних конкурентоспроможних технологій вирощування, що базуються на доборі адаптованих для зони високопродуктивних гібридів, оптимізації умов макро- і мікроелементного живлення, штучного зволоження, застосування сучасних біостимуляторів росту.

Використання мікродобрив

Дієвими заходами впливу на рівень зернової і кормової продуктивності гібридів кукурудзи є не лише застосування зрошення, мінеральних та органічних добрив, а й внесення мікроелементів у вигляді комплексних мікродобрив і ростостимулювальних речовин. Застосування регуляторів росту рослин за період досліджень на посівах (2016–2018 рр.) позитивно вплинуло на ріст і розвиток рослин і, як наслідок, на формування врожаю.

Урожайність зерна кукурудзи гібрида Степовий на зрошенні без оброблення препаратами за роки досліджень коливалася в межах 11,29–11,46 т/га, гібрида Тронка — 14,09–14,15 т/га, гібрида Гілея — 16,46–16,63 т/га. Застосування регулятору росту і мікродобрив підвищувало показник урожайності зерна гібрида Степовий до 12,08–12,45 т/га, гібрида Тронка — до 14,77–15,36 т/г, гібрида Гілея — до 15,66–16,21 т/га.

Тетяна Марченко, канд. с.-г. наук, старший науковий співробітник, Інститут зрошуваного землеробства НААН України,

Раїса Вожегова, д-р с.-г. наук, професор, член-кор. НААН України,

Юрій. Лавриненко, д-р c.-г. наук, професор, член-кор. НААН України

Мальчувальний метод обробітку ґрунту в Степу...

Експлуатація та інтенсивна експлуатація чорноземів Степу протягом тривалого періоду призвело до...

Труднощі захисту дерев в інтенсивних садах від...

Застосування в системі захисту плодових насаджень фунгіцидів різних хімічних груп — обов’язкова...

Дмитро Шацман: «Вирощування класичних гібридів...

У перший рік війни українська насіннєва компанія «Євросем» не зменшила посіви насіння соняшнику, а...

АгроТренди

Чорний горіх: види та технологія вирощування

36700
Чорний горіх, поки це дерево не стало у нас особливо популярною культурою. Чорний горіх є найближчим родичем такого відомого нам волоського горіха, який ми звикли вирощувати у себе на ділянках і...

Виробництво та перспективи чорного часнику

26085
Нещодавно український медійний простір сколихнула новина - виявляється у світі вже давно популярний чорний часник. Більше того, він вважається найсолодшим овочем. Відразу допитливі фермери почали...

Експерт розказав, скільки потрібно вкласти в гектар овочів

13469
Не секрет, що потенціал овочевої галузі в Україні далеко не реалізований. Ми і досі щороку імпортуємо десятки і сотні тисяч різноманітних овочів, починаючи із цибулі та часнику і закінчуючи...

Про нас

Сайт "Агрономія сьогодні" - агрономічний довідник для фермерів та агрономів. На нашому сайті ви знайдете інформацію про вирощування, підживлення та захист сільськогосподарських культур.
Маршала Гречка, 13
+38 (044) 494 09 52
office@agronomy.com.ua

Останні новини

Використання матеріалів

Використання матеріалів і новин із сайту видання «Агрономія Сьогодні» дозволяється лише за умови посилання на http://agronomy.com.ua/. Для новинних та інтернет-видань обов'язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання у першому абзаці на процитовану статтю чи новину.