На польову схожість насіння, дружність, своєчасність сходів і врешті на формування оптимальної густоти насадження рослин кукурудзи великий вплив мають строки сівби.

Кукурудза — одна з найцінніших за кормовими й урожайними властивостями сільськогосподарських культур, тримає провідну позицію у світовому виробництві зерна. За своїм біологічним потенціалом, рівнем продуктивності та якісними показниками продукції вона немає собі рівних серед інших зернових культур. Основною умовою одержання високих і стабільних урожаїв, нарощування валового виробництва товарного та фуражного зерна кукурудзи в регіоні та в нинішній ситуації є удосконалення, уточнення сучасних технологічних елементів її вирощування.

Гібриди кукурудзи різної стиглості являють собою різноманітні екологічні біотипи культури. Їх рослини відзначаються різними темпами росту й розвитку, варіабельністю морфологічних ознак, тривалістю й інтенсивністю фотосинтетичної діяльності, розвитком кореневої системи та іншими властивостями, які формуються також і під впливом технологічних заходів, зокрема, строків сівби та густоти стояння рослин.

Читайте також: На якій швидкості сіяти кукурудзу

На польову схожість насіння, дружність, своєчасність сходів і врешті на формування оптимальної густоти насадження рослин кукурудзи великий вплив мають строки сівби. Для проростання насіння кукурудзи потрібна відносно висока температура. Сходи рослин з’являються за прогрівання ґрунту на глибині загортання насіння до +10…+12 °С. Проте рано висіяне насіння в недостатньо прогрітий ґрунт тривалий час лежить у ньому, зазнаючи шкідливого впливу від хвороб і шкідників, поступово втрачає схожість. За таких умов також подовжується тривалість періоду від сівби до сходів і вегетаційного періоду культури загалом, спостерігається нерівномірність розвитку рослин. У разі запізнення із сівбою зростає ймовірність того, що насіння попаде в суху землю і не проросте, буде також піддаватися негативному впливу збудників хвороб і шкідників. Крім того, пізній строк сівби зменшує тривалість вегетації кукурудзи, за сприятливих температурних умов подовжує строки достигання, що негативно впливає на продуктивність культури.

Рятівна волога

Для одержання гарантованих дружних сходів кукурудзи надзвичайно важливою крім оптимальної температури ґрунту є наявність продуктивної вологи в посівному шарі ґрунту. Запаси продуктивної вологи під час сівби культури у шарі 0–10 см уважаються недостатніми за її вмісту в кількості 7–8 мм, задовільними — 9–13 мм, добрими — 14–15 мм і більше.

За даними багаторічних досліджень Полтавської державної сільськогосподарської дослідної станції ім. М. І. Вавилова, допустимими строками сівби кукурудзи на зерно в умовах Полтавської області є період із 20 квітня по 15 травня, а найдоцільніше висівати кукурудзу з 25 квітня по 5 травня, тобто за стійкого прогрівання ґрунту на глибині загортання насіння до +10…+12 і більше градусів. Гібриди, що мають кремнисте зерно, більш холодостійкі, ніж зубоподібні. Тому їх можна висівати в більш ранні строки, за настання середньодобової температури ґрунту +8…+10 градусів. За сприятливих умов для проростання насіння і за відсутності бур’янів відносно рання сівба має суттєві переваги перед пізньою. Фенологічні спостереження показали, що за оптимально ранніх строків сівби тривалість міжфазних періодів від викидання й цвітіння волотей до повної стиглості зерна скорочується, а за пізніх — помітно подовжується, і формування зерна відбувається за менш сприятливих умов. Результати досліджень свідчать, що середньостиглі гібриди найвищу продуктивність формували за ранніх й оптимальних строків сівби, і дещо нижчу за пізніх. Ранньостиглі гібриди загалом формують менший урожай, але забезпечують стабільно високу продуктивність за всіх строків сівби.

Це підтверджують результати й останніх років досліджень Полтавської державної сільськогосподарської дослідної станції ім. М. І. Вавилова. Так, найменшу вологість зерна на час збирання мало насіння гібридів першого строку сівби (рис.). У середньому цей показник становив у ранньостиглого гібрида Квітневий 187 МВ 10,8%, середньораннього Оржиця 237 МВ — 11,8%, середньостиглого Бистриця 400 МВ — 16,3%. Під час збирання гібридів третього строку сівби вологість зерна була значно вищою — 16,5–28,4%.

Рис. Вплив строків сівби на вологість зерна, %

У середньому за три роки досліджень найвища врожайність ранньостиглого гібрида Квітневий 187 МВ формувалася за третього строку (15 травня) сівби — 7,43 т/га (табл.). За сівби гібрида в перший (25 квітня) і другий (5 травня) строки врожайність була меншою на 1,08 і 0,91 т/га відповідно. Для гібрида Оржиця 237 МВ найкращі умови для формування врожайності становили за другого строку сівби — 7,19 т/га. Порівнюючи з іншими строками, приріст зерна становив 0,48–0,75 т/га. У гібрида Бистриця 400 МВ максимальну врожайність одержано за першого строку сівби (7,43 т/га). До суттєвого зниження врожайності гібрида призводила сівба в останній строк — 15 травня. Порівнюючи з першим строком сівби, недобір урожаю зерна становив 0,97 т/га.

Урожайність зерна гібридів кукурудзи залежно від строків сівби, т/га

Густота стояння рослин. Найдоцільніша густота посівів гібридів кукурудзи різних груп стиглості встановлюється з урахуванням особливостей ґрунтово-кліматичної зони, а саме — можливих запасів продуктивної вологи в ґрунті на час сівби, багаторічних даних про середньорічну кількість опадів у період вегетації, а також господарсько-біологічних характеристик рекомендованих гібридів.

Недоліки недостатньої й надмірної густоти рослин кукурудзи проявляються в такому:

• за недостатньої густоти стояння рослини не повністю використовують поживні речовини й вологу ґрунту, в результаті цього врожайність з одиниці площі знижується, хоча продуктивність окремо взятої рослини може бути високою;
• за сильного загущення посилюється конкуренція за природні фактори життя, зумовлюючи затінення й пригнічення рослин, зниження інтенсивності фотосинтезу. За високого термічного режиму й недостатньої кількості вологи в ґрунті в загущених посівах відбувається передчасне відмирання листків, пришвидшується достигання зерна. У таких посівах зменшується кількість качанів на рослині, знижується середня маса качана, його озерненість, вихід зерна, маса 1000 зернин.

За результатами досліджень Полтавської ДСГДС ім. М. І. Вавилова максимальна продуктивність посівів кукурудзи в умовах регіону забезпечується за густоти стояння рослин на час збирання:

• у ранньостиглих гібридів — 65–70 тис. штук рослин на гектар;
• у середньоранніх — 55–60 тис./га;
• у середньостиглих — 45–50 тис./га.

За розміщення кукурудзи в сівозміні після найкращих попередників слід орієнтуватись на верхню межу густоти, а після інших — на нижню.

Узагальнюючи зазначене вище слід констатувати, що за дотримання оптимальних строків сівби й густоти стояння рослин ефективно використовуються запаси продуктивної вологи та поживних речовин ґрунту, забезпечується висока фотосинтетична діяльність листкової поверхні, повніше реалізовується генетичний потенціал продуктивності гібридів кукурудзи.

Володимир Гангур, д-р с.-г. наук
Полтавський державний аграрний університет

Мальчувальний метод обробітку ґрунту в Степу...

Експлуатація та інтенсивна експлуатація чорноземів Степу протягом тривалого періоду призвело до...

Труднощі захисту дерев в інтенсивних садах від...

Застосування в системі захисту плодових насаджень фунгіцидів різних хімічних груп — обов’язкова...

Дмитро Шацман: «Вирощування класичних гібридів...

У перший рік війни українська насіннєва компанія «Євросем» не зменшила посіви насіння соняшнику, а...

АгроТренди

Чорний горіх: види та технологія вирощування

36703
Чорний горіх, поки це дерево не стало у нас особливо популярною культурою. Чорний горіх є найближчим родичем такого відомого нам волоського горіха, який ми звикли вирощувати у себе на ділянках і...

Виробництво та перспективи чорного часнику

26086
Нещодавно український медійний простір сколихнула новина - виявляється у світі вже давно популярний чорний часник. Більше того, він вважається найсолодшим овочем. Відразу допитливі фермери почали...

Експерт розказав, скільки потрібно вкласти в гектар овочів

13470
Не секрет, що потенціал овочевої галузі в Україні далеко не реалізований. Ми і досі щороку імпортуємо десятки і сотні тисяч різноманітних овочів, починаючи із цибулі та часнику і закінчуючи...

Про нас

Сайт "Агрономія сьогодні" - агрономічний довідник для фермерів та агрономів. На нашому сайті ви знайдете інформацію про вирощування, підживлення та захист сільськогосподарських культур.
Маршала Гречка, 13
+38 (044) 494 09 52
office@agronomy.com.ua

Останні новини

Використання матеріалів

Використання матеріалів і новин із сайту видання «Агрономія Сьогодні» дозволяється лише за умови посилання на http://agronomy.com.ua/. Для новинних та інтернет-видань обов'язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання у першому абзаці на процитовану статтю чи новину.