Існують критичні періоди вегетації кукурудзи, коли бур’яни найсильніше пригнічують культуру і знижують її урожай: приклади успішного захисту та особливості застосування гербіцидів.

Залежно від ґрунтово-кліматичних умов вирощування склад бур’янів у посівах кукурудзи представлений різними видами, серед яких найшкідливішими є однодольні просовидні (плоскуха звичайна, мишій сизий, мишій зелений, пальчатка криваво-червона, пальчатка кровоспинна, а також вівсюг звичайний, лисохвіст польовий). Значну загрозу становлять багаторічні кореневищні бур’яни (пирій повзучий), коренепаросткові (осот рожевий, осот жовтий польовий, березка польова, гірчак повзучий) та однорічні двосім’ядольні (щириця звичайна, лобода біла, паслін чорний, підмаренник чіпкий, ромашка непахуча).

Шкодочинність бур’янів у посівах кукурудзи надзвичайно висока. За наявності на одному квадратному метрі 15 рослин гірчака повзучого врожайність знижується на 80%, 12 шт./м² плоскухи звичайної — на 29%,10 шт./м² амброзії полинолистої — на 34–41%. В умовах недостатнього зволоження бур’яни істотно висушують ґрунт, унаслідок чого прискорюється дозрівання, качани кукурудзи не виповнені, тож втрачається абсолютна вага зерна. Це зумовлено високим транспіраційним коефіцієнтом, який у талабана польового становить 650–700, лободи білої — 800–850, гірчиці польової — 870–900, пирія повзучого — 1100–1200. Натомість транспіраційний коефіцієнт кукурудзи не перевищує 250–400.

Сьогодні є чимало фермерів — одноосібників-експериментаторів, які нібито розуміють усі наведені цифри, проте мимоволі проводять на кукурудзі досліди з «вивчення» гербокритичного періоду. Насправді таким господарям не завжди вдається вчасно накрити засіяну площу ґрунтовим або страховим гербіцидом саме через брак коштів. Не важко уявити подальшу картину такого поля, коли бур’яни зрівняються з культурою, і спрогнозувати врожайність кукурудзи. Чому відбувається саме так?

Лисохвіст польовий

Насправді кукурудза росте достатньо нерівномірно. Фенологічні спостереження, що їх проводили на кафедрі «Землеробства та гербології» НУБіП України, продемонстрували, що в перші 15 днів після появи сходів темпи росту рослин достатньо високі і приріст становить 1,2–2,3 см за добу. У наступні 12–14 днів приріст висоти рослин кукурудзи істотно знижується (до 0,2 см за добу). Згодом темпи росту поступово підвищуються і сягають максимуму, як правило, за 7–10 днів до утворення волоті. Тому кукурудза, посіяна з шириною міжрядь 70 см, що повільно росла у початковий період, практично не здатна конкурувати з бур’янами.

Одним із критеріїв впровадження ефективних заходів захисту посівів кукурудзи від бур’янів має бути критичний період конкурентних відносин. Рівень конкуренції бур’янів визначають такі фактори: період конкуренції, інтенсивність наростання надземної маси, рівень фотосинтетичної активності, форма листкової поверхні, швидкість росту кореневої системи, характер споживання поживних речовин, води і кисню, стійкість до несприятливих факторів і показники алелопатичної дії на культурні рослини. Існують різні тлумачення поняття «критичний період конкурентних відносин». Під цим терміном слід розуміти період вегетації, протягом якого бур’яни найсильніше пригнічують культуру і знижують її врожай.

Критичний період конкурентних відносин не є постійним, він змінюється під дією багатьох чинників. Для кожного культурного виду, навіть сорту чи гібрида його слід встановлювати експериментально. На всій території вирощування кукурудзи в Україні взаємовідносини культурних рослин із бур’янами вивчені недостатньо. Немає наукових даних про тривалість критичного періоду конкурентних відносин гібридів кукурудзи різної стиглості з бур’янами, шкодочинність окремих їх видів та біологічних груп і вплив на продуктивність посівів кукурудзи.

Читайте також: Формуємо продуктивність кукурудзи

Фахівці кафедри «Землеробства та гербології» НУБіП України проводили у лісостеповій зоні дослідження, які встановили, що для гібридів різного строку дозрівання критичний період конкурентних відносин різний. Так, навіть 20 днів сумісного росту кукурудзи і бур’янів на початку вегетації (до фази 3–5 листків) знижують урожайність зерна гібридів ранньостиглої групи (ФАО до 199) на 17%, або близько 11 ц/га, середньоранніх (ФАО 200–299) — на 1%, а середньостиглих (ФАО 300–399) — на 7%, або на 8 ц/га і 6 ц/га відповідно. У цей період культурні рослини конкурують із бур’янами за тепло, вологу, поживні речовини, світло, виявляється алелопатичний взаємовплив. На ділянках із бур’яновою рослинністю температура ґрунту знижується на 1–2 °C, а через ослаблення світлового режиму у рослин кукурудзи зменшується листкова поверхня, вміст хлорофілу, тож рослини стають блідими й витягнутими.

В інтервалі від 20 до 30 днів після появи сходів за умови конкуренції з бур’янами врожайність кукурудзи ранньостиглих гібридів знижується на 5%, або близько 4 ц/га, середньоранніх і середньостиглих — відповідно на 3,5% (3,1 ц/га) і 3% (2,6 ц/га). За тривалої конкуренції (60 днів) після появи сходів урожайність зерна кукурудзи ранньостиглих гібридів знижується на 49%, або близько 42 ц/га, середньоранніх — на 34% (35 ц/га) і середньостиглих — на 25% (приблизно 27 ц/га).

Отже, найбільше знижується врожайність кукурудзи ранньостиглих гібридів за конкуренції з бур’янами у період від появи сходів до фази 3–5 листків (20 днів). У середньоранніх гібридів цей період припадає на 20–30-денну конкуренцію після появи сходів, а в середньостиглих — на 20–40-й день.

Мишій

Натомість у варіантах без конкуренції з боку бур’янів у перші фази розвитку кукурудзи зниження врожаю було значно меншим. Тут нараховують меншу кількість бур’янів зі значно меншою сирою надземною масою. Рівень зниження врожаю кукурудзи ранньостиглих гібридів без конкуренції за 60 днів становив близько 18%, або 16 ц/га, середньоранніх — 12% (10 ц/га) і середньостиглих — 9,5% (8 ц/га).

У посівах кукурудзи застосовують як ґрунтові, так і страхові гербіциди. Залежно від конкретних умов господарства агроном обирає найбільш доцільні схеми захисту. Визначальними факторами для правильного добору схеми гербіцидного захисту є забезпеченість вологою у ранньовесняний період, площа посівів кукурудзи у господарстві, рівень завантаженості обприскувачів тощо.

Гербіцидний захист істотно залежить також від типу забур’яненості, тобто від того, які родини і види бур’янів переважають.

Сучасний асортимент гербіцидів для кукурудзи суттєво розширився, а портфель діючих речовин для цих препаратів збільшився завдяки їх поєднанню в різних комбінаціях і співвідношеннях.

Останніми роками для захисту посівів кукурудзи від бур’янів виробничники надають перевагу гербіцидам, особливо за мінімальних обробітків або переходу на no-till, strip-till технології. Із ґрунтових препаратів високу ефективність проти малорічних одно- і дводольних бур’янів виявляють: Примекстра Голд 720 SС та Примекстра ТZ Голд 500 SС, препарати групи метолахлор (Дуал, 96% к. е.) та ацетохлор (Аденіт, 50% к. е., Трофі, 90% к. е.). Серед післясходових (страхових) гербіцидів відзначимо Мілагро 040 SС, що має широкий період застосування (4–10 листків у кукурудзи) і контролює одно- та багаторічні злакові бур’яни. Для підсилення дії препарату проти дводольних бур’янів доцільно застосовувати бакові суміші з гербіцидами Естерон 600 ЕС к. е. Останніми роками широко застосовують препарат Елюміс, що є ефективним проти одно- та багаторічних злакових і дводольних бур’янів, та інші препарати. Найвищу ефективність гербіциди виявляють за температури внесення 18–24 °C, слабку — за 25–30 °C, а за температури 8–12 °C вони майже неефективні.

Пальчатка кровоспинна

Один із успішних прикладів захисту кукурудзи від бур’янів можна запозичити з досвіду групи компаній «Росток холдинг». Вже після висівання кукурудзи, якщо через якісь несприятливі чинники посіви не здатні забезпечити формування врожаю на рівні принаймні 10 т/га, фахівці холдингу не застосовують ґрунтових гербіцидів. Так вони намагаються уникнути зайвих витрат, які до того ж можуть виявитися не виправданими. За такого рівня врожайності бур’янів у посівах можна позбутися, застосувавши страхові гербіциди. Причому слід зважати на те, що внесення деяких ґрунтових гербіцидів на піщаних ґрунтах (а такі в холдингу також є) може зумовити стрес для культури, якщо разом з опадами вони потраплять у нижні шари ґрунту. На решті полів застосовують як ґрунтову схему захисту посівів кукурудзи від бур’янів, так і страхову.

Зокрема, на піщаних ґрунтах, що містять менше органічної речовини, практикують одне внесення ґрунтових гербіцидів (із д. р. ацетохлор), у нормі 1,6 л/га замість рекомендованих 2,0–2,2 л/га. Застосовують їх разом із антидотом, щоб гербіцид чинив менший стресовий вплив на культуру. За словами спеціалістів холдингу, діюча речовина гербіциду має закріплюватися у ґрунті на органічній речовині. На піщаних ґрунтах її замало, тому активна складова препарату закріплюється на проростку рослини у ґрунті в більшій концентрації, через що кукурудза потерпає від фітотоксичного впливу. У холдингу успішно застосовують Аценіт у нормі 1,6 л/га. Якщо його норму зменшити до 1,5 л/га, це вже порушення регламенту використання. Тоді ефективність внесеного препарату буде неповною проти злакових бур’янів, які, до того ж, забиратимуть на свою вегетацію цинк від культури. Отже, щоб кукурудза могла взяти хороший старт, посіви мають бути чисті від усіх видів однорічних злакових бур’янів.

Слід також мати на увазі, що жодні ґрунтові гербіциди не діють проти багаторічної злакової смітної рослинності. Період дії ґрунтових гербіцидів триває протягом 40 діб, а надалі, залежно від фази розвитку культури, застосовують певні страхові гербіциди. Як правило, у холдингу їх вносять до фази утворення п’ятого листка культури. Залежно від температурних умов у цей період бур’яни не завжди можна побачити. Тоді потрібно зайти в поле, стати навколішки і, нагнувшись до землі, побачити реальну картину. На її основі й приймають рішення щодо застосування страхових гербіцидів. Адже МайсТер Пауер можна внести із нормою 1,5 л/га, а можна й із нормою 1,35 л/га — якщо це неперерослі бур’яни (у фазі сходів). Фактично за допомогою такої гербіцидної схеми проблему бур’янів розв’язують аж до збирання кукурудзи.

Пирій повзучий

Успішним досвідом захисту кукурудзи від бур’янів може поділитися й ТОВ «Агро-Регіон». Ця компанія на 90% площі вирощує кукурудзу із застосуванням гербіцидної ґрунтової схеми. Адже якщо з якихось причин не вдасться вчасно виїхати технікою у поле (зокрема за тривалих дощів), можна дістати суттєву бур’янову проблему. У господарстві застосовують ґрунтову схему внесення гербіцидів, до якої входять Харнес у нормі 2 л/га та Містраль (метрибузин), 250 г/га. Попри те що цей препарат не зареєстрований для кукурудзи, він очищує поле достатньо якісно. Тож, за словами агронома, така схема доволі добре працює.

Проти дводольних бур’янів по вегетації вносять Балерину, а проти однодольних злакових — Астрал (нікосульфурон), 1,2 л/га. Головне для кукурудзи, щоб її посіви були чисті до фази 5–7 листків. Тоді культура закладе і за відповідної технології сформує гарний урожай.

На деяких полях компанії є проблема з ваточником сирійським. За словами головного агронома, бур’ян росте паралельно з культурою, тому проти нього у фазу 5–6 листків культури застосовують Елюміс, який не викорінює бур’ян, проте непогано його стримує, даючи культурі можливість вийти у ріст. Викорінюють цей бур’ян спеціальними сильними сумішами, що їх вносять за допомогою ручних обприскувачів.

На практиці під час застосування гербіцидів на кукурудзі агровиробники доволі часто припускаються помилок.

Якщо трапляються понижені температури (ґрунтові приморозки), культура може втратити два-три листки, але точка росту залишається живою. Після впливу такого несприятливого чинника культура зазвичай тривалий час оговтується від стресу і згодом продовжує вегетацію — формує четвертий чи п’ятий листок. Коли вносять страхові гербіциди, агровиробники часто переймаються запитанням: чи слід враховувати перші, вже відмерлі, листки? Так, їх обов’язково потрібно враховувати, адже культура проходить стадію не реінкарнації, а подальшого розвитку. Якщо цих листків не рахувати, внесення страхових гербіцидів може припасти на пізні фази розвитку культури, внаслідок чого вона знову ж таки може зазнати стресу.

Часто агровиробники неправильно рахують кількість листків. У фенотипі кукурудзи немає несправжніх листків — усі листки справжні! Тож їх потрібно рахувати починаючи з моменту появи сходів культури. Як правило, після появи третього і четвертого листків у кукурудзи перший листок відмирає, тож під час внесення страхових гербіцидів його не враховують, що також є помилкою.

Отже, комплексне застосування запобіжних та винищувальних заходів контролю бур’янів у посівах кукурудзи дає можливість отримувати високі й сталі врожаї цієї культури.

Степан ЛОЗЕНКО, спеціально для Агрономії Сьогодні

Огляд конструкцій культиваторів — розпушувачів...

Одні з найпоширеніших на вітчизняному ринку передпосівних агрегатів забезпечують вимоги для...

Компанія Elicit Plant безкоштовно надала...

За підтримки уряду Франції українським фермерам безкоштовно надали 20 тис. л препаратів компанії...

Якісний плуг, надійний сервіс — і...

Компанія KUHN не просто вивела на ринок України топмодель плуга MULTI-LEADER XT, а й забезпечила...

АгроТренди

Чорний горіх: види та технологія вирощування

41621
Чорний горіх, поки це дерево не стало у нас особливо популярною культурою. Чорний горіх є найближчим родичем такого відомого нам волоського горіха, який ми звикли вирощувати у себе на ділянках і...

Виробництво та перспективи чорного часнику

29264
Нещодавно український медійний простір сколихнула новина - виявляється у світі вже давно популярний чорний часник. Більше того, він вважається найсолодшим овочем. Відразу допитливі фермери почали...

Експерт розказав, скільки потрібно вкласти в гектар овочів

15826
Не секрет, що потенціал овочевої галузі в Україні далеко не реалізований. Ми і досі щороку імпортуємо десятки і сотні тисяч різноманітних овочів, починаючи із цибулі та часнику і закінчуючи...

Про нас

Сайт "Агрономія сьогодні" - агрономічний довідник для фермерів та агрономів. На нашому сайті ви знайдете інформацію про вирощування, підживлення та захист сільськогосподарських культур.
Маршала Гречка, 13
+38 (044) 494 09 52
office@agronomy.com.ua

Використання матеріалів

Використання матеріалів і новин із сайту видання «Агрономія Сьогодні» дозволяється лише за умови посилання на http://agronomy.com.ua/. Для новинних та інтернет-видань обов'язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання у першому абзаці на процитовану статтю чи новину.