Найрадикальнішим, економічно вигіднішим і екологічно безпечнішим заходом є виведення і впровадження у виробництво високопродуктивних сортів гороху з високою польовою стійкістю до шкідливих організмів. Серед районованих сортів гороху комплексною підвищеною стійкістю до більшості хвороб характеризуються сорти: Аватар, Астронавт, Білий ангел, Боксер, Дарунок степу, Імпульс, Кампус, Карпати, Круіз, Мазепа, Малахіт, Оплот, Отаман, Пристань, Тренді та ін.

Дотримання науково обґрунтованих сівозмін

Повертати горох на попереднє поле можна не раніше як через 5–6 років. Запроваджені в останні роки короткоротаційні 3–4-пільні сівозміни повністю не забезпечують очищення ґрунту від патогенної мікрофлори, через це суттєво зростають затрати на хімічний захист культури. Збільшення питомої ваги гороху в сівозміні від 10 до 30% призводить до істотного зростання ураження рослин кореневими гнилями, фузаріозом, аскохітозами, білою та сірою гнилями, бактеріальними й вірусними хворобами, знижує урожайність і якість вирощеної продукції.

Найкращими попередниками гороху є озимі та ярі зернові колосові й просапні культури, які лишають після себе мало бур’янів. Зернобобові та багаторічні бобові трави не можуть бути попередниками гороху, бо мають багато спільних шкідників і хвороб.

Розміщувати посіви гороху в сівозміні слід так, щоб вони не перебували поряд із полями, де вирощують багаторічні бобові трави, та площами, де торік вирощували горох. Дотримуватися просторової ізоляції (не менше як 500 м) також між насіннєвими й товарними посівами гороху.

Малопридатними для вирощування гороху є кислі, заболочені та засолені ґрунти, які швидко запливають, мають погані структуру та водно-повітряні умови. Кислі ґрунти (рН 6,5 і нижче) слід вапнувати, що істотно зменшить ураження проростків гороху кореневими гнилями, фузаріозним в’яненням.

Читайте також: Вирощування озимого гороху

Своєчасний і якісний основний обробіток ґрунту разом із вирівнюванням площі забезпечує механічну боротьбу з бур’янами, більшість із яких є резерваторами багатьох збудників хвороб, запобігає непродуктивній витраті вологи з ґрунту, подрібнення та загортання післяжнивних решток.

На родючих ґрунтах і за ефективної азотфіксації рослини гороху повністю задовольняють себе азотом, без унесення азотних мінеральних добрив. На ґрунтах із недостатнім рівнем азоту вносять повне мінеральне добриво відповідно до агрохімічного аналізу ґрунту. Фосфорні та калійні добрива вносять під основний обробіток ґрунту, а азотні — в передпосівну культивацію. Надмірне живлення гороху азотом призводить до розростання вегетативних органів та інтенсивного розвитку кореневих гнилей, аскохітозів, несправжньої борошнистої роси, бактеріальних хвороб. У рядки під час сівби гороху вносять фосфорні добрива (10–15 кг/га), що покращує не лише умови фіксації азоту бульбочковими бактеріями, а й підвищує опір молодих рослин до інфекційних хвороб.

Передпосівна підготовка ґрунту полягає у зведенні до мінімуму кількості весняних обробітків ґрунту до сівби гороху, щоб не висушувати верхній шар ґрунту.

З метою оздоровлення ґрунту від патогенної мікрофлори, зниження ураження рослин хворобами, індукція імунітету в рослин, підвищення врожайності рекомендується під час проведення передпосівного обробітку ґрунту вносити один із біопрепаратів: Азорхіз, р. (10 л/га); Філазоніт ТО, р. (10 л/га) з наступним загортанням у ґрунт.

Для сівби беруть здорове, відкаліброване, протруєне або інкрустоване насіння. Насіння з підвищеною вологістю перед протруєнням доцільно спочатку прогріти на сонячному промінні, що позитивно впливає на енергію проростання і схожість, підвищує опір проростків до кореневих гнилей.

Проти зовнішньої та внутрішньої інфекції насіння гороху протруюють зі зволоженням або водними суспензіями (10 л/т) одним із препаратів на основі діючих речовин: беномілу, з.п. (Фундазол, 2 кг/т); карбоксилу + тираму, в. с. к. (Вітавакс 200 ФФ; Стиракс, 2,5 л/т), флудиоксонілу, тн (Максим 025 FS; Рестлер, 1,0 л/т); флудиоксонілу + металаксилу-М, т. к. с. (Максим XL 035 FS, 1,0 л/т); флудиоксонілу + металаксилу-М + тіабендазолу, тн (Максим Адванс 195 035 FS, 1,0 л/т); флудиоксонілу + кіралаксилу, тн (Сферіко, 1,0–1,2 л/т); флутріафолу + тіабендазолу, к. с. (Вінцит 050 СS, 2,0 л/т; Протектор, кс; Тевірон, кс, 1,5–1,8 л/т). Вибір того чи іншого протруйника визначають на основі даних фітопатологічної експертизи насіння.

Знезаражувати насіння гороху від грибної і бактеріальної інфекції можна одним із біопрепаратів: Бактофіт, р. с. (2,0 л/т); Фунгістоп, р. с. (1,0–2,0 л/т), Біо­фунгіцид Мікосан «Н», в. к. р.
(7,0 л/т); Фітоцид, р (0,5–1,5 л/т).

Поєднання протруєння насіння з їх одночасним оброблення добривами, мікроелементами (молібден, мідь, бор, марганець й ін.) та регуляторами росту рослин сприяє кращій енергії проростання насіння, дружній появі сходів, імунізує проростки та молоді рослини проти кореневих гнилей, фузаріозного в’янення й інших хвороб.

Для фіксації атмосферного азоту насіння гороху та розчинення фосфатів ґрунту в день сівби обробляють одним із біопрепаратів-інокулянтів: Андеріз, п. (1–3 кг/т); Нітрофікс, р. (0,8–1,0 л/т); Ризоактив марка Р (1,0 л/т); Ризоактив марка Т, В (2,0 кг/т); Ризостим, п. (200 г/норму висіву на 1 га); Преміум інокулянт Форте, р.(2,0–3,0 л/т).

Для поліпшення росту й розвитку рослин, підвищення їх стійкості до хвороб, підвищення врожайності, покращення якості продукції рекомендується обробка насіння одним із біопрепаратів: АБМ Інокулят рідкий для гороху, р. (2,94–5,88 л/т); Агрібактер горох, в. р. (2,0 л/т), Інокулянт біологічний BiNitro Бобові, марка BiNitro Горох, р. (0,7–1,0 л/т); МікоАпплай, зп (16,0 г/т); Препарат мікробіологічний фунгіцидний «Цидокс Про, р. к. (13 л/т); Ризолік горох + протектор Премакс, р. (4 л/т + 2 л/т); Різомакс, р. (3,0–4,0 л/т).

Горох, як відомо, належить до культур ранніх строків сівби. Посіви ранніх строків сівби менше уражуються аскохітозом, борошнистою росою, бактеріальними і вірусними хворобами.

Дотримання оптимальних норм висіву насіння та глибини його загортання

Поширення кореневих гнилей, несправжньої борошнистої роси, аскохітозу, сірої та білої гнилей суттєво зростають на загущених посівах. Оптимальна глибина загортання насіння гороху сприяє з’явленню дружніх сходів і зниженню ураження рослин кореневими гнилями, фузаріозним в’яненням. Проведення досходового і післясходового боронування. Виконання цього заходу руйнує поверхневу ґрунтову кірку, покращує аерацію ґрунту, суттєво знижується забур’яненність посівів і ураженість рослин кореневими гнилями.

У фазу бутонізації й наливання бобів у разі прогнозу інтенсивного розвитку несправжньої борошнистої роси, аскохітозів, борошнистої роси, сірої гнилі й інших хвороб проводять обприскування посівів гороху дозволеними фунгіцидами (таблиця).

Таблиця 1. Фунгіциди для обприскування гороху проти хвороб

Проти переважної більшості хвороб можна використати для обприскування рослин також біопрепарати: Біофунгіцид Мікосан «В», в. к. р. (10–12 л/га); Препарат мікробіологічний фунгіцидний «Цидокс Про, р. к. (13 л/га); Фітоцид, р (0,5–0,6 л/га). Відразу після цвітіння рослин у разі прогнозу сильного розвитку хвороб проводять друге обприскування. Насіннєві ділянки за потреби можна обробляти й утретє — на початку молочної стиглості зерна.

Систематичне знищення бур’янів і шкідників, особливо попелиць, які є резерваторами й переносниками збудників вірусних хвороб.

Своєчасне збирання врожаю

Для пришвидшення дозрівання рослин за несприятливих умов і зменшення ураження насіння сірою гниллю, пліснявінням, аскохітозами й іншими хворобами рекомендується проводити десикацію посівів гороху за 14 днів до збирання врожаю (за побуріння 70–75% бобів) одним із препаратів: Вулкан Плюс, рк (3,0 л/га), Домінатор 360 (3,0 л/га), Домінатор Мега, в. р. (2,0 л/га), Клінік Ікстрим, рк (2,0–3,0 л/га), Раундап Екстра (2,4 л/га); Раундап Енерджі, рк (2,4 л/га); Раундап Макс, рк (2,4 л/га); Рідуан, рк (3,0 л/га), Річард, рк (3,0 л/га), Торнадо 540, рк (2,4 л/га), або за 7 днів (за пожовтіння нижніх бобів і за вологості зерна до 45%): Везувій, рк (2,0–3,0 л/га), Реглон-5, рк (2,0–3,0 л/га), Реглон Супер 150 SL (2,0–3,0 л/га), Реглон Cпектрум 150 SL (2,0–3,0 л/га), Сквар, рк (2,0–3,0 л/га), Юстон, рк (2,0–3,0 л/га).

Іван Марков, канд. біол. наук, професор
Олена Башта, канд. біол. наук, доцент
НУБіП України

Ефективність вирощування кукурудзи — різні...

Продуктивність кукурудзи ранньостиглого гібрида в середньому за 2011–2015 рр. змінювалася в...

«Посіяли 700 га пшениці та ріпаку швидко, точно...

Як показує себе зернова сівалка OMEGA від BEDNAR на полях ФГ «Веклин» у Львівській області...

Сертифікація насіння

У разі невідповідності показників насіння або садивного матеріалу вимогам законодавства у сфері...

АгроТренди

Чорний горіх: види та технологія вирощування

36954
Чорний горіх, поки це дерево не стало у нас особливо популярною культурою. Чорний горіх є найближчим родичем такого відомого нам волоського горіха, який ми звикли вирощувати у себе на ділянках і...

Виробництво та перспективи чорного часнику

26243
Нещодавно український медійний простір сколихнула новина - виявляється у світі вже давно популярний чорний часник. Більше того, він вважається найсолодшим овочем. Відразу допитливі фермери почали...

Експерт розказав, скільки потрібно вкласти в гектар овочів

13577
Не секрет, що потенціал овочевої галузі в Україні далеко не реалізований. Ми і досі щороку імпортуємо десятки і сотні тисяч різноманітних овочів, починаючи із цибулі та часнику і закінчуючи...

Про нас

Сайт "Агрономія сьогодні" - агрономічний довідник для фермерів та агрономів. На нашому сайті ви знайдете інформацію про вирощування, підживлення та захист сільськогосподарських культур.
Маршала Гречка, 13
+38 (044) 494 09 52
office@agronomy.com.ua

Останні новини

Використання матеріалів

Використання матеріалів і новин із сайту видання «Агрономія Сьогодні» дозволяється лише за умови посилання на http://agronomy.com.ua/. Для новинних та інтернет-видань обов'язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання у першому абзаці на процитовану статтю чи новину.