У селекції гібридів кукурудзи для посушливих умов взаємодія генотип × густота, генотип × рік, генотип × строк сівби є оцінкою селекційних зразків і вказує напрям використання вихідного матеріалу, опосередковано ідентифікує посухостійкі зразки

Розподілення гібридів кукурудзи за типом реакції на умови вирощування значною мірою залежить від групи стиглості. Так, під середньостиглими й середньопізніми гібридами в степовій зоні близько 45% площ посіву кукурудзи, і тому визначальним чинником їх стабільності в умовах значного варіювання погодних умов є не лише стійкість до посухи, а й позитивна реакція на сприятливі умови. Виходячи з цього, найціннішими є пластичні форми.

Ідентифікацію генотипів за параметрами посухостійкості проводять за результатами випробувань в екологічному градієнті, сформованому за допомогою різних агротехнічних заходів і пунктів із різними умовами вирощування, зокрема, з наявністю екстремальних зон, де щороку спостерігається посуха. Також досить надійним фоном є багаторічні випробування, адже контрастність умов за роками така велика, що в більшості випадків її вплив на врожайність значніший, ніж зональних кліматичних відмінностей.

Посухостійкість гібридів кукурудзи

У доборі та оцінюванні гібридів кукурудзи за ознакою «посухостійкість» надійним інструментом є створення екоградієнта густоти рослин. Реакція генотипів на загущення посівів на незрошуваних землях змінюється за роками і залежить від генотипу гібрида. У цих умовах формується особливий агрофітоценоз, у якому змінюються екологічні зв’язки індивідів та конкурентоздатність складових ценозу кукурудзяного поля, що призводить до зміни габітусу рослин, морфологічних і господарських ознак. У такому випробуванні проявляється популяційний рівень стійкості.

Читайте також: Кукурудза: підготуватися до сівби

За селекції гібридів кукурудзи для посушливих умов взаємодія генотип × густота, генотип × рік, генотип × строк сівби є надійною оцінкою селекційних зразків і вказує напрям використання вихідного матеріалу, опосередковано ідентифікує посухостійкі зразки та додатково визначає майбутні елементи сортової агротехніки. Однак сформований відповідним чином градієнт агрофонів не завжди дає адекватний відгук генотипу. Зокрема, відомо, що стійкі до загущення лінії мають характерний габітус рослин: еректоїдне розташування листя, міцне стійке стебло, середній за величиною качан, вузький лист тощо. Рослини такого типу характеризуються низькою індивідуальною продуктивністю, але високою функціональною організацією агроценозу. Для максимального прояву індивідуальної продуктивності першочергового значення набуває величина качана, кількість качанів з однієї рослини, маса 1000 зерен, вихід зерна з одного качана. Часто посухостійкі генотипи не витримують загущення і знижують урожайність зерна, тоді, як за нормальної густоти, вони можуть сформувати досить високу врожайність без зрошення, водночас гідно конкуруючи із гібридами, які здатні витримувати значну щільність посіву. Виходячи з цього, науковець П. П. Літун пропонує розглядати продуктивність як складну кількісну ознаку в системі модуля продуктивності ознак, сформованого із двох компонентів — кількості зерен на качані й маси 1000 зерен.

Таким чином, у селекції можна орієнтуватися на два варіанти типу рослин кукурудзи, стійких до посухи. Рослини першого типу здатні витримувати стресові умови літнього періоду вегетації й загущенні, другого — у посівах із нормальною густотою рослин. Генотипи, стійкі до загущення, традиційно відносять до більш сучасних, прогресивних форм, тому що за сприятливих умов у посівах з підвищеною густотою їх врожайність матиме позитивніший вектор збільшення, ніж у агроценозі з оптимальною густотою рослин. Генотипи другого типу найчастіше представлені екстенсивними формами, які краще проявляють себе в екстремальних умовах, це, зазвичай, зразки з повільною вологовіддачею зерна при дозріванні.

 

Селекція культури

Селекція кукурудзи має багатовекторні спрямування і залежить від умов вирощування гібридів і містить систему ознак, однією з яких є холодостійкість. Ефективність використання весняної вологи рослинами кукурудзи в Степу значно залежить від строків сівби, зміщення яких на більш ранні (5–10 діб) спостерігається у виробництві останні 15 років. Сівба в більш ранні строки передбачає, що гібриди кукурудзи здатні до протидії тривалим весняним похолоданням. Підвищення попиту на холодостійкі гібриди також пов’язано з розширенням площ посівів кукурудзи в зонах Лісостепу та Полісся, які у 2014 році збільшились, відповідно, в 5 та 10 разів, порівнюючи з 2005 роком і збільшуються далі.

Негативний вплив холоду на кукурудзу найчастіше проявляється на початку її вегетації, коли низькі температури ґрунту призводять до зрідженості посівів, а низькі температури повітря — до сповільнення і навіть припинення розвитку рослин. Характерні умови спостерігаються в Україні протягом 2020–2021 рр. Похолодання восени зумовлює затримання визрівання зерна і насіння та підвищення їхньої вологості, що погіршує кормові і посівні якості. Через прохолодну весну та початку літа в 2021 р. і раннє похолодання восени, спостерігається затримання визрівання кукурудзи, відстрочка збирання, що може зумовити втрати врожаю, його якості, посилити ризики зимового збирання.

Одним з основних методів створення холодостійких гібридів кукурудзи є схрещування ранньостиглих кременистих форм із середньоранніми зубоподібними, які є екологічно віддаленими між собою й генетично неспорідненими. З використанням цього методу в сімдесяті роки XX століття отримано ранньостиглі й середньоранні холодостійкі гібриди з нейтральною фотоперіодичною реакцією і серед них — Дніпровський 247МВ та Буковинський 3ТВ, які були широко впроваджені в різних ґрунтово-кліматичних умовах на мільйонах гектарів. У генотипах цих гібридів, на той час, найбільш успішно і повно поєднувались три важливі ознаки — висока врожайність зерна і силосної маси, холодостійкість та ранньостиглість.

Дослідженнями встановлена можливість поєднання ранньостиглості з високою холодостійкістю шляхом схрещування між собою кременистих батьківських форм. Синтезовані таким чином гібриди краще витримують понижені температури ґрунту і повітря та характеризуються прискореним початковим ростом. У Поліссі та в північній частині Лісостепу України такі гібриди можуть зайняти провідне місце у виробництві зерна та силосу при умові підвищення їх холодостійкості до рівня кременистих форм.

Читайте також: Як отримати 10 т/га кукурудзи у сухій вазі

У розробці технології селекції кукурудзи на холодостійкість доведено провідну роль материнської форми в передачі гібридам цієї ознаки, що пояснюється цитоплазматичним ефектом контролю ознаки, тобто на перших етапах онтогенезу рослин розвиток зародку і відповідно всієї майбутньої рослини обумовлюється фізіолого-біохімічними процесами найбільш пристосованих до проростання зерна при понижених температурах ґрунту материнських генотипів. У практичній селекції при доборі пар для гібридизації більш холодостійкі лінії потрібно використовувати, у першу чергу, за материнські компоненти. Але останнього часу, при створенні холодостійких гібридів роль холодостійкого зубовидного селекційного матеріалу значно зростає.

Оцінювання сучасної екологічної ситуації та часта повторюваність лімітів факторів, які впливають на ріст і розвиток рослин кукурудзи, мали вирішальне значення в збагаченні генофонду вихідного матеріалу холодостійкими формами, які на перших етапах онтогенезу відзначаються високими темпами росту та характеризуються високою продуктивністю фотосинтезу. Одним зі шляхів вирішення цього завдання є добір холодостійких генотипів у межах слабо- і нехолодостійких високопродуктивних зубоподібних ліній, які добре переносять понижені температури ґрунту і повітря та характеризуються підвищеним фотосинтетичним потенціалом для формування високої врожайності.

Владислав Черчель, д-р с.-г. наук, директор ДУ ІЗК НААН, член-кореспондент НААН
Борис Дзюбецький, завідувач відділу, академік НААН
Наталя Боденко, учена секретарка ДУ ІЗК НААН,
Державна установа Інститут зернових культур Національної академії аграрних наук

Компанія Elicit Plant безкоштовно надала...

За підтримки уряду Франції українським фермерам безкоштовно надали 20 тис. л препаратів компанії...

Якісний плуг, надійний сервіс — і...

Компанія KUHN не просто вивела на ринок України топмодель плуга MULTI-LEADER XT, а й забезпечила...

Контроль амброзії в посівах соняшнику стає все...

У давньогрецькій міфології амброзія («безсмертна») це — їжа богів Олімпу. А в повсякденній роботі...

АгроТренди

Чорний горіх: види та технологія вирощування

41421
Чорний горіх, поки це дерево не стало у нас особливо популярною культурою. Чорний горіх є найближчим родичем такого відомого нам волоського горіха, який ми звикли вирощувати у себе на ділянках і...

Виробництво та перспективи чорного часнику

29140
Нещодавно український медійний простір сколихнула новина - виявляється у світі вже давно популярний чорний часник. Більше того, він вважається найсолодшим овочем. Відразу допитливі фермери почали...

Експерт розказав, скільки потрібно вкласти в гектар овочів

15747
Не секрет, що потенціал овочевої галузі в Україні далеко не реалізований. Ми і досі щороку імпортуємо десятки і сотні тисяч різноманітних овочів, починаючи із цибулі та часнику і закінчуючи...

Про нас

Сайт "Агрономія сьогодні" - агрономічний довідник для фермерів та агрономів. На нашому сайті ви знайдете інформацію про вирощування, підживлення та захист сільськогосподарських культур.
Маршала Гречка, 13
+38 (044) 494 09 52
office@agronomy.com.ua

Останні новини

Використання матеріалів

Використання матеріалів і новин із сайту видання «Агрономія Сьогодні» дозволяється лише за умови посилання на http://agronomy.com.ua/. Для новинних та інтернет-видань обов'язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання у першому абзаці на процитовану статтю чи новину.