Кукурудза негативно реагує на брак світла. Невелике затінення, навіть за умови сприятливого збігу інших чинників зовнішнього середовища, значно знижує продуктивність, подовжує вегетацію культури. Людина може впливати на цей процес, регулюючи доступ світла до асиміляційних органів (густота посіву) і живлення рослини (регулювання водного режиму і поживних речовин у ґрунті)

На сьогодні волога є одним із лімітаційних чинників отримання високих урожаїв сільськогосподарських культур загалом і кукурудзи зокрема. Брак вологи, як правило, характеризується посухою, що буває різного характеру і завдає шкоди кукурудзі в різні етапи її розвитку.

Більшу частину років, у які вирощували кукурудзу, в умовах Степу України спостерігали дефіцит вологи для рослин. Запаси її в глибоких шарах ґрунту навесні не є визначальними для оптимальної забезпеченості впродовж вегетації, а врожайність культури в основному залежить від опадів вегетаційного періоду і рівня зволоження в його другу половину. Слід зазначити, що кількість опадів тільки деякою мірою відповідає ступеню забезпеченості рослин водою. Водообмін рослин у процесі всього вегетаційного періоду суттєво залежить від особливостей водного режиму ґрунту.

Створення оптимального рівня мінерального живлення для рослин кукурудзи є однією з основних умов поєднання високої врожайності та ресурсозбереження. Для своєї життєдіяльності рослинам потрібне надходження поживних речовин. Найважливіші із цих речовин — азот, фосфор і калій. Їх можна вносити у ґрунт у вигляді мінеральних добрив.

Роль удобрення у підвищенні продуктивності кукурудзи

Кукурудза формує високий урожай зерна і листостеблової маси, тому за період вегетації споживає значну кількість елементів живлення. За врожайності зерна 5,0–6,0 т/га кукурудза споживає з ґрунту в середньому 130–150 кг/га азоту, 50–60 — фосфору і 130 кг/га — калію.

Застосування добрив є важливою складовою системи заходів, що сприяють підвищенню продуктивності та ефективності у вирощуванні основних зернових культур. На їх частку припадає близько половини отримуваних приростів урожайності. Проте на сьогодні проблему раціонального застосування добрив у технології вирощування зернових культур не розв’язано.

Переконливо доведено визначальну роль удобрення в підвищенні індивідуальної продуктивності рослин кукурудзи та загальної продуктивності посіву. Зокрема, Ю. М. Пащенко зі співавторами виявили, що зернову продуктивність майже на 50–55% зумовлено чинниками формування маси зерна в качані під впливом різних доз добрив, а кількість качанів на рослині залежить від гібрида. В. С. Циков зі співавторами встановили, що озерненість качана значно підвищується за збільшення дози мінерального добрива та позакореневого підживлення рослин мікроелементними препаратами.

В агрофітоценозах кукурудзи, як і в будь-якій рослинницькій системі, за зміни величини одних елементів структури змінюються інші, що визначається компенсаторною здатністю та генетично детермінованими межами варіювання ознак продуктивності. Так, у дослідженнях С. В. Маслійова та В. В. Расевича збільшення індивідуальної продуктивності рослин забезпечувала їх оптимальна густота, а на показники кількості рядів і зерен у ряді щільність посіву значного впливу не справила.

Важливим резервом підвищення продуктивності агрофітоценозу кукурудзи є зростання індивідуальної продуктивності рослин у посіві внаслідок покращення основних елементів структури через індукування позитивної реакції господарсько цінних ознак рослин під впливом елементів технології вирощування. Формування високопродуктивних агрофітоценозів кукурудзи здійснюється шляхом керування процесами реалізації генетично зумовленого потенціалу з метою скорочення розриву між потенційною й реальною продуктивністю.

Також слід ураховувати, що процеси формування структурних елементів урожаю не менше залежать і від некерованих чинників середовища.

__________________

Підбираючи густоту посіву під тип ґрунту, можна досягти максимальної врожайності й водночас уникнути загрози виникнення конкуренції між рослинами

__________________

У системі агротехнічних заходів вирощування кукурудзи важливе місце належить сівбі визначеної кількості насіння з метою формування оптимальної густоти стояння, яка дозволить рослинам повністю реалізувати свій генетичний потенціал й отримати максимальний урожай.

Підбираючи густоту посіву під тип ґрунту, можна досягти максимальної врожайності й водночас уникнути загрози виникнення конкуренції між рослинами. Для зони недостатнього зволоження тестують густоти в межах 45–65 тис. росл./га, для зони достатнього зволоження — 75–95, а для зони нестійкого зволоження — 60–80 тис. росл./га. Тому вивчення реакції кукурудзи на загущення є дуже актуальним завданням.

Динамічним чинником, що визначає рівень ефективності галузі кукурудзівництва, є врожайність. Цей показник характеризує не лише рівень культури землеробства, а й відбиває результат інтенсифікації виробництва та її економічну доцільність. Останнє підтверджують результати групувань за величиною врожайності кукурудзи на прикладі її вирощування в господарствах степової зони України.

Аналіз ефективності окремих засобів виробництва і процесів, технологічних комплексів, природного фундаменту врожаю та економічної оцінки ситуації показує, що обсяги виробництва зерна реально можливо підвищити на 20–25 млн т. І вирішальну роль має відігравати збалансоване й обґрунтоване доповнення технологічних засобів застосуванням спеціальних сільськогосподарських машин, мінеральних добрив і пестицидів; освоєння оптимальної структури посівних площ; добір адаптованих рослин кукурудзи. Тільки науково обґрунтована система гарантує реальне досягнення поставленої мети.

Ігор Семеняка, директор, завідувач сектору землеробства ІСГС НААН,
к. с.-г. н., доцент, експерт-дорадник з питань рослинництва,
менеджменту, агробізнесу та економічних питань

Компанія Elicit Plant безкоштовно надала...

За підтримки уряду Франції українським фермерам безкоштовно надали 20 тис. л препаратів компанії...

Якісний плуг, надійний сервіс — і...

Компанія KUHN не просто вивела на ринок України топмодель плуга MULTI-LEADER XT, а й забезпечила...

Контроль амброзії в посівах соняшнику стає все...

У давньогрецькій міфології амброзія («безсмертна») це — їжа богів Олімпу. А в повсякденній роботі...

АгроТренди

Чорний горіх: види та технологія вирощування

41420
Чорний горіх, поки це дерево не стало у нас особливо популярною культурою. Чорний горіх є найближчим родичем такого відомого нам волоського горіха, який ми звикли вирощувати у себе на ділянках і...

Виробництво та перспективи чорного часнику

29140
Нещодавно український медійний простір сколихнула новина - виявляється у світі вже давно популярний чорний часник. Більше того, він вважається найсолодшим овочем. Відразу допитливі фермери почали...

Експерт розказав, скільки потрібно вкласти в гектар овочів

15747
Не секрет, що потенціал овочевої галузі в Україні далеко не реалізований. Ми і досі щороку імпортуємо десятки і сотні тисяч різноманітних овочів, починаючи із цибулі та часнику і закінчуючи...

Про нас

Сайт "Агрономія сьогодні" - агрономічний довідник для фермерів та агрономів. На нашому сайті ви знайдете інформацію про вирощування, підживлення та захист сільськогосподарських культур.
Маршала Гречка, 13
+38 (044) 494 09 52
office@agronomy.com.ua

Останні новини

Використання матеріалів

Використання матеріалів і новин із сайту видання «Агрономія Сьогодні» дозволяється лише за умови посилання на http://agronomy.com.ua/. Для новинних та інтернет-видань обов'язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання у першому абзаці на процитовану статтю чи новину.