Сучасні розроблення з оптимізації азотного живлення є актуальними для всіх аграріїв світу, і українські виробники також чекають на подібні рішення. Які можливості перед виробниками відкривають нові рішення одного з провідних лідерів світового ринку у цьому сегменті, розповідає Галина Радзіцька, категорійний менеджер із гербіцидів та Оптинайт™ технології Corteva Agriscience

• Компанія Corteva Agriscience відома своїми насіннєвими досягненнями та ефективними рішеннями у сфері ЗЗР. Чим наразі пояснюється інтерес компанії до проблематики азотного живлення рослин?

— Corteva Agriscience як велика науково-дослідна компанія, що працює тільки у галузі сільського господарства, щорічно інвестує близько 1 млрд доларів США в розроблення інноваційних рішень для підвищення продуктивності земель і розв’язання проблем фермерів.

Ведення сучасного інтенсивного сільського господарства неможливе без раціонального та правильного використання азоту. Азот — один з основних елементів живлення для рослин, якому належить більша частина структури ринку за видами добрив, і є найдорожчим елементом, що застосовують у вирощуванні сільськогосподарських культур. Тому на сьогодні актуальним є пошук нових рішень для оптимізації азотного живлення. Дефіцит азоту в період активного росту й розвитку рослини призводить до затримань у рості, слабшого розгалуження кореневої системи, зменшення площі листкової поверхні, втрати забарвлення аж до блідо-жовтого на нижніх листках. Рослини з браком азоту мають короткий період вегетації. Але надмірне застосування азотних добрив призводить до забруднення довкілля залишками азоту, який не використовують рослини. Тому для компанії питання забезпечення фермерів передовими рішеннями, збереження навколишнього середовища, оптимізації живлення рослин, збереження й підвищення родючості ґрунтів, а також створення нових способів підвищення ефективності біологічної фіксації азоту сьогодні є доволі актуальними.

• Які рішення у царині живлення рослин маються в портфоліо компанії? Які розробки компанія Corteva Agriscience представила на українському ринку та з яких міркувань?

— Компанія Corteva Agriscience представляє аграріям України та світу перший препарат з біологічного портфоліо — оптимізатор ефективності живлення БлуТМ N.

БлуТМ N — інноваційний біопродукт, що містить ексклюзивний штам бактерій Methylobacterium symbioticum, діяльність яких сприяє фіксації рослинами додаткового азоту з атмосфери(N2), що позитивно впливає на їх ріст і розвиток.

Блу™ N був розроблений для того, щоб забезпечити природне поглинання азоту без ризиків для навколишнього середовища, які виникають при застосуванні традиційних азотних добрив. Це нове рішення, що забезпечує гнучкість та надійність у сталому управлінні азотним живленням рослин та сприяє здоровому росту і розвитку сільськогосподарських культур. Бактерії
M. Symbioticum, які містить Блу™ N, швидко заселяють всю рослину, перетворюючи атмосферний азот в доступну для рослин форму азоту (амонійну). M. Symbioticum належать до ендофітних бактерій, які сприймаються імунною системою рослин і здатні поширюватися всередині рослинної тканини (листя та/або коріння).

Складається враження, що Блу™ N — це не просто інноваційний оптимізатор засвоєння азоту, а свого роду потужний паросток великої «зеленої революції» в царині живлення рослин. Наскільки воно виправдане? В чому особливості технології, продукту та його застосування?

Біопрепарат адаптується до потреб рослин у період їхнього росту та розвитку та допомагає оптимізувати показники врожайності. Блу™ N сприяє посиленню вегетативного росту рослин, збільшенню вмісту хлорофілу, білка та крохмалю та підвищенню врожайності.

Метилобактерії самостійно переміщуються за допомогою джгутиків разом з водою та метаболітами фотосинтезу, що використовуються як будівельний матеріал для нових листків. Після досягнення зони росту метилобактерії розташовуються між новими клітинами і запускають нітрогеназний цикл, доставляючи амоній до рослини. В основі нітрогенази лежить складний комплекс із заліза, сірки та іону молібдену, необхідного для фіксації азоту.

Блу™ N слід вносити у ранкові або вечірні години, коли продихи на листках рослин відкриті найбільше. Оптимальна температура для застосування Methylobacterium коливається в межах від +10 °С до +30 °С.

Необхідно стежити за рівнем pH робочого розчину, він має бути не меншим за 5 і не більшим за 8. Також слід контролювати вміст хлору у воді, взятої для приготування робочого розчину – його має бути менш як 2 ppm. Норма витрати Блу™ N становить 333 г/га. Оптимальна фаза внесення у посівах кукурудзи – від 4 до 8 листків культури.

З огляду на біологічне походження Блу™ N слід бути обережним при його застосуванні у бакових сумішах. У бакових сумішах з Блу™ N необхідно зважати на регламенти застосування препаратів, що додаються до суміші (термін застосування, культури, сумісність та ін.). Перш ніж змішувати Блу™ N з іншими продуктами, варто звернутися до виробника продукту, а також до представників компанії Corteva Agriscience.

Блу™ N забезпечує культури додатковим джерелом азоту впродовж усього періоду вегетації та рекомендований до засто-сування в технологіях зі стабілізаторами азоту, зокрема інгібітором нітрифікації N-Лок™ Макс, створеним за технологі-єю Optinyte™.

• У чому полягає інноваційність технології OPTINYTE™ та її актуальність для агровиробників? Які особливості й нюанси його застосування?

— Optinyte™ — це торгова марка, що об’єднує низку препаратів з діючою речовиною нітрапірин як стабілізатором азоту й мають унікальну технологію виробництва формуляції. Технологія Optinyte™ дає змогу ефективніше використовувати азотне добриво, стабілізуючи його в ділянці кореня рослин. Препарати, створені за ­технологією Optinyte™, можна застосовувати з усіма типами азотних мінеральних добрив: гранульованими (карбамід, сульфат амонію тощо) та рідкими (КАС, аміачна вода). Можливе також унесення препарату з рідкими органічними добривами.

Продукти з технологією Optinyte™ показали агрономічні, економічні та екологічні переваги у використанні в широкому діапазоні культур включно з кукурудзою, пшеницею, ріпаком, бавовною, рисом, цукровими буряками та овочами. Формули, що містять технологію Optinyte™, наразі схвалено для застосування у більш ніж 25 країнах.

Стабілізатори азоту з технологією Optinyte™ уповільнюють процес нітрифікації в ґрунтах шляхом пригнічення активності бактерій роду Nitrosomonаs, з допомогою яких відбувається перетворення азоту з амонійної форми NH4+ на нітратну NO3-. У результаті інгібітори знижують втрати азоту внаслідок зменшення вимивання нітратів і виділення газоподібних сполук в атмосферу. Однак азот лишається у верхніх шарах ґрунту, що збільшує його доступність для рослин. Тривалість дії інгібіторів нітрифікації залежить від різних чинників (типу ґрунту, його температури, вологості, біологічної активності, кислотності, вмісту органічних речовин, гранулометричного складу, норм і способів унесення добрив й інгібіторів).

Доведено — стабілізатори азоту з технологією Optinyte™ подовжують дію азотних добрив, що приносить користь як навколишньому середовищу, так і врожаю. Екологічні й агрономічні переваги технології Optinyte™ задокументовано в багатьох рецензованих наукових публікаціях і підтверджено більш ніж 40-річним досвідом застосування у світовому сільському господарстві. Фундаментальне дослідження, опубліковане 2004 року (Wolt), узагальнило переваги технології Optinyte™ за допомогою мета-аналізу. Дослідження ґрунтувалося на опублікованих даних 186 польових випробувань, проведених в основному на кукурудзі в США, але також містило дані з інших культур і географічних регіонів. Висновки цього мета-аналізу полягали в тому, що в середньому запровадження технології Optinyte™ привело до зменшення викидів закису азоту (N2O) на 51% і вимивання азоту з ґрунту на 16%. Стабілізація азоту привела до підвищення врожайності до 7%. Ці результати були підтверджені в іншому мета-аналізі, опублікованому 2015 року (Qiao). У цьому дослідженні автори зібрали дані рецензованих досліджень, опублікованих між 1984-м і 2013 роками, які охоплювали багато географічних регіонів і культур, зокрема ячмінь, кукурудзу, рис, овочі й пшеницю. Окрім підтвердження переваг для навколишнього середовища мета-аналіз Qiao продемонстрував, що застосування інгібітору нітрифікації збільшило дохід фермера приблизно на 8,95% навіть після врахування вартості використання інгібітора нітрифікації. Qiao дійшов висновку: «Інгібітори нітрифікації можуть створити взаємовигідний сценарій, який зменшить негативний вплив вимивання азоту й викидання парникових газів, одночасно збільшуючи врожайність сільськогосподарської продукції».

В Україні зареєстровано інгібітор нітрифікації N-Лок™ Макс, що містить у складі 300 г/л нітрапірину й рекомендований до застосування в нормі 1,7 л/га.

• Які практичні можливості/переваги надає аграріям розроблений за технологією OPTINYTE™ стабілізатор азоту N-Лок™ Mак (результати дослідів, використання на виробничих площах)?

— N-Лок™ Макс є інноваційним рішенням для подовження дії азоту в ґрунті, для формування оптимального зв’язку між ефективністю використання добрив, урожайністю та впливом на довкілля. Нітратна форма азоту буде доступна культурам саме у критичні фази їхнього росту та розвитку, а отже, використання стабілізатора азоту N-Лок™ Mакс підвищує ефективність азотних добрив і у випадку, коли єдиним обмежувальним чинником для культури є наявність у кореневій зоні доступного азоту. Польові випробування, в тому числі в умовах України, довели, що завдяки препарату рівень доступного азоту в прикореневій зоні зростає в середньому до 28%, втрати азоту через вимивання скорочуються до 16%, і до 51% знижується виділення парникових газів у атмосферу. Таким чином, N-Лок™ Mакс сприяє підвищенню врожайності сільськогосподарських культур у середньому до 5–7%.

• Чи буде розвиватися напрямок оптимізації живлення рослин компанією Corteva і надалі? Яких інноваційних рішень в цій царині варто очікувати агровиробникам?

— Компанія Corteva насьогодні має потужну лінійку біологічних продуктів у країнах Європи (це не лише препарати з напрямку оптимізації живлення рослин, це також біологічні регулятори росту рослин, антистресанти, біоінсектициди та біофунгіциди). Деякі препарати вже випробовується на теренах України і звісно, незабаром, планується розширення біологічного портфоліо компанії задля потреб українських аграріїв.

Ефективність вирощування кукурудзи — різні...

Продуктивність кукурудзи ранньостиглого гібрида в середньому за 2011–2015 рр. змінювалася в...

«Посіяли 700 га пшениці та ріпаку швидко, точно...

Як показує себе зернова сівалка OMEGA від BEDNAR на полях ФГ «Веклин» у Львівській області...

Сертифікація насіння

У разі невідповідності показників насіння або садивного матеріалу вимогам законодавства у сфері...

АгроТренди

Чорний горіх: види та технологія вирощування

36955
Чорний горіх, поки це дерево не стало у нас особливо популярною культурою. Чорний горіх є найближчим родичем такого відомого нам волоського горіха, який ми звикли вирощувати у себе на ділянках і...

Виробництво та перспективи чорного часнику

26244
Нещодавно український медійний простір сколихнула новина - виявляється у світі вже давно популярний чорний часник. Більше того, він вважається найсолодшим овочем. Відразу допитливі фермери почали...

Експерт розказав, скільки потрібно вкласти в гектар овочів

13578
Не секрет, що потенціал овочевої галузі в Україні далеко не реалізований. Ми і досі щороку імпортуємо десятки і сотні тисяч різноманітних овочів, починаючи із цибулі та часнику і закінчуючи...

Про нас

Сайт "Агрономія сьогодні" - агрономічний довідник для фермерів та агрономів. На нашому сайті ви знайдете інформацію про вирощування, підживлення та захист сільськогосподарських культур.
Маршала Гречка, 13
+38 (044) 494 09 52
office@agronomy.com.ua

Останні новини

Використання матеріалів

Використання матеріалів і новин із сайту видання «Агрономія Сьогодні» дозволяється лише за умови посилання на http://agronomy.com.ua/. Для новинних та інтернет-видань обов'язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання у першому абзаці на процитовану статтю чи новину.