Незважаючи на труднощі, на які наразилися українські агровиробники в сезоні 2022 року, виробництво зерна кукурудзи лишає за собою домінантну роль у структурі зернового господарства України.

Ключовим аспектом в отриманні високих урожаїв є розкриття максимального потенціалу вирощуваної культури, що досягається переважно внаслідок:

• збалансованого забезпечення рослин елементами живлення;

• достатньої кількості вологи в ґрунті;

• захисту культури від шкідливих об’єктів, зокрема, бур’янів.

Успішна стратегія вирощування кукурудзи у сезоні-2023 — прискіпливий розрахунок усіх витрат (насіння, добрива, ЗЗР, сушіння) із виходом на планову врожайність у підсумку. Відтак боротьба з бур’янами набуває ще більшого значення. Оскільки засмічення полів призводить до значного зниження продуктивності культури, то вибір гербіциду стає таким же важливим, як і вибір насіння.

Як і в попередні роки, переважна більшість агровиробників у системах захисту кукурудзи застосовуватимуть післясходові гербіциди (традиційно близько ¾ посівних площ). Такий вибір пов’язано з тим, що страхові препарати мають низку переваг:

• комплексний контроль як однорічних, так і багаторічних кореневищних та коренепаросткових бур’янів;

• можливість точнішого підбору препарату залежно від видового складу бур’янів;

• застосування препаратів у різні фази розвитку культури;

• швидкий пролонгований контроль бур’янів;

• застосовування в нестабільних кліматичних умовах.

В умовах, коли ризик стає надто дорогим «задоволенням», досвідчені агровиробники надають перевагу перевіреним ЗЗР. Якість, ефективність, успішний досвід застосування у регіоні — принципово важливі критерії для вибору гербіцидів. Лінійка страхових гербіцидів компанії ALFA Smart Agro для захисту кукурудзи зарекомендувала себе багаторічним успішним досвідом застосування. А асортимент дає можливість вибору оптимального препарату відповідно до потреб господарства.

Розумна економія за схемою «ґрунтовий + страховий»

Частина господарств практикують системи захисту кукурудзи з двома гербіцидними внесеннями (ґрунтовий + страховий). За таких умов як страховий безумовно найкращим вибором буде трикомпонентний гербіцид Тривіум (римсульфурон, 250 г/кг + тифенсульфурон-метил, 150 г/кг + флорасулам, 80 г/кг). Тривіум має невелику вартість гектарної обробки. І з тим — широкий спектр дії, до якого входять найпоширеніші у посівах кукурудзи бур’яни.

Висока ефективність Тривіуму зумовлена композицією діючих речовин. Римсульфурон — швидко проникає через восковий наліт у листкову пластинку завдяки високій ліпофільності та є надійним рішенням проти злакових і частини дводольних бур’янів. Тифенсульфурон-метил — посилює ефективність проти лободи білої, контролює основні види гірчаків (гірчак трійчастий, гірчак берізкоподібний, гірчак земноводний, гірчак вузлуватий), нетребу та багато інших. Флорасулам — відповідає за контроль усіх видів падалиці соняшнику, підмаренника чіпкого, різних видів щириці та хрестоцвітих бур’янів. Застосування препарату Тривіум дає такі вигоди:

• порівняно невелика вартість гектарної обробки;

• можливість застосувань мінімальних норм ґрунтових гербіцидів;

• контроль змішаної забур’яненості та падалиці соняшнику (звичайного, ІМІ- та сульфостійкого);

• відсутність обмежень на наступні культури в сівозміні;

• проявляє високу селективність до різних гібридів кукурудзи.

Завдяки вдалому поєднанню трьох діючих речовин Тривіум має розширений спектр дії — понад 40 видів бур’янів, до яких належать однорічні й багаторічні широколистяні та злакові бур’яни. Препарат застосовується у фазу від 3 до 5 листків у культури.

Оптимальними фазами розвитку бур’янів на час внесення препарату мають бути: 1–3 листки для однорічних злакових, 2–4 листки — в однорічних дводольних і за висоти 10–15 см для багаторічних бур’янів.

У гербіциді Тривіум застосовано технологію Smart Guard — саме вона робить препарат безпечним для всіх гібридів кукурудзи, зокрема чутливих. Це особлива композиція речовин, яка є невіддільною частиною формуляції Тривіуму. Насамперед ця технологія відповідає за селективність Тривіуму, особливо в посівах гібридів кукурудзи, чутливих до сульфонілсечовин. А по-друге, Smart Guard посилює гербіцидну дію, бо забезпечує блокування кристалізації компонентів формуляції в робочому розчині, а також впливає на активність ферментів деградації.

Тривіум (50 г/га) + ПАР Бустер (0,2 л/га). 10 днів після внесення. Кіровоградська обл., 2021 р.

Дія на падалицю ІМІ-стійкого соняшнику та гірчак березкоподібний

Сігур — надійне знищення бур’янів за одне внесення

Безперечно, кожен агроном стикався з проблемою, коли на полі кукурудзи з’являється друга хвиля бур’янів, зокрема падалиця соняшнику. Спостерігається часткове повторне відростання у злакових бур’янів, не повне знищення широколистяних, і всю цю ситуацію до того ж ускладнює обмежена можливість застосування гербіцидів, залежно від фази розвитку культури.

Подібні проблеми можна усунути одним внесенням, обравши післясходовий трикомпонентний препарат Сігур (мезотріон, 515 г/кг + нікосульфурон, 200 г/кг + римсульфурон, 35 г/кг). Науковці R&D департаменту ALFA Smart Agro створили потужний гербіцид Сігур для комплексного контролю як злакових, так і дводольних бур’янів.

Загалом у спектрі дії Сігуру понад 50 видів бур’янів, серед яких можна виділити найшкідливіші: осоти (види), гірчаки (види), мишій зелений, плоскуха звичайна, лобода біла, паслін чорний, зірочник середній, амброзія полинолиста, ватник сірійський та інші. Крім того, гербіцид надійно контролює всі види падалиці соняшнику (звичайного, ІМІ- та сульфостійкого), а також падалицю ріпаку (ІМІ-стійкого та звичайного).

На відміну від багатьох препаратів-конкурентів Сігур має вищі показники ефективності щодо злакових бур’янів завдяки правильному поєднанню римсульфурону та нікосульфурону. Висока ліпофільность римсульфурону дає можливість легко проникати через восковий наліт у листкову порожнину та сприяти проникненню нікосульфурону. Додаткове доповнення мезотріоном підсилює контроль дводольних бур’янів (як однорічних, так і багаторічних), спричиняючи припинення росту чутливих бур’янів протягом 1–2 днів після обробки.

Завдяки мезотріону Сігур проявляє ґрунтову дію, що стримує появу наступних хвиль однорічних дводольних бур’янів. Гербіцид дуже практичний у використанні завдяки широкому вікну застосування (від 3 до 8 листків у культури включно). Між іншим, господарства мають досвід унесення препарату навіть у фазу до 10 листка — фітотоксичної дії на культуру не спостерігається.

Спеціально для застосування в комплексі з гербіцидом Сігур команда фахівців ALFA Smart Agro розробили ПАР Омега Плюс на основі ріпакової олії, що допомагає швидко проникати активним речовинам всередину бур’янів і застосовується у співвідношенні 1 : 2 (наприклад: 300 г/га Сігур + 0,6 л/га ПАР Омега Плюс).

Сігур (250 г/га) + ПАР Омега Плюс (0,5 л/га). Робочий розчин 200 л/га. Черкаська обл., 2022 р. (14 днів після внесення)

Контроль (без застосування гербіциду)

Хаммер Дуо + Альвіус — класика знищення дводольних і злакових бур’янів

Протягом багатьох років українські аграрії обирають Хаммер Дуо (2,4 Д-2-етигексиловий ефір, 491,5 г/л + флорасулам, 8,5 г/л), який має завжди ефективну дію на дводольні бур’яни. Це універсальний препарат, що підходить для різних технологій вирощування кукурудзи (як із відвальним обробітком ґрунту, так і безвідвальним, як із мінімальним обробітком, так і «нульовим»). Після застосування Хаммеру Дуо немає жодних обмежень у сівозміні на наступну культуру завдяки швидкій деградації діючих речовин у ґрунті. І якщо вже говорити про швидкість, то Хаммер Дуо також характеризується стрімкою дією на бур’яни — перші симптоми спостерігаються вже через добу після застосування.

Додатковим плюсом, в порівнянні з багатьма препаратами, є те, що Хаммер Дуо краще контролює бур’яни, які утворюють восковий наліт. Препарат має дуже широкий спектр контролю бур’янів, серед найпоширеніших: підмаренник чіпкий, лобода біла, паслін чорний, мак дикий, осоти (види) та інші. Особливістю гербіциду є чіткий контроль усіх видів падалиці соняшнику та ріпаку. Проявляє ефективність за температури від +8 °С. Застосовується у фазу від 3 до 7 листків у кукурудзи.

Порівнюючи з іншими подібними гербіцидами, Хаммер Дуо має кращу селективність до культури і є менш фітотоксичним внаслідок зменшення вмісту гормональної діючої речовини (2,4 Д-2-етилгексиловий ефір) та підвищеного вмісту флорасуламу. Завдяки правильним пропорціям діючих речовин і їхньому синергізму Хаммер Дуо є справді м’яким до культурних рослин, тому кукурудза зберігає свій потенціал урожайності.

Для розширення спектра дії контролю злакових бур’янів рекомендуємо поєднувати Хаммер Дуо в баковій суміші з гербіцидом Альвіус на основі нікосульфурону. Ця суміш є ефективною проти комплексу злакових і дводольних бур’янів і має помірну вартість гектарної обробки.

Хаммер Дуо 0,45 л/га + Альвіус 0,5 л/га. Робочий розчин 200 л/га. Дія на мишій зелений, амброзію полинолисту та лободу білу (12 днів після внесення)

Застосування гербіцидів із діючою речовиною нікосульфурон на кукурудзі завжди актуальне, тому що він має високу селективність до культури, якісно контролює злакові бур’яни та деякі дводольні. Слід зазначити, що ефективність дії препаратів залежить не лише від активних і допоміжних компонентів, а й від типу препаративної форми. Для підвищення ефективності дії проти злакових бур’янів навіть за умов підвищених температур, науковці ALFA Smart Agro створили гербіцид Альвіус у зручній та унікальній концентрації (нікосульфурон, 100 г/л) із сучасною препаративною формою — масляна дисперсія, що містить органічну ріпакову олію.

Завдяки препаративній формі на основі органічної олії маємо комплекс переваг:

• відбувається краще розподілення робочого розчину по поверхні листків;

• посилюється проникнення нікосульфурону в тканини рослин бур’янів, особливо тих, що мають восковий наліт;

• завдяки утворенню олійної плівки на поверхні листка не відбувається активне випаровування та змивання препарату.

Альвіус взагалі не містить речовин, отриманих внаслідок переробки нафти, а тому є винятково м’яким до культурних рослин.

Розробка науковців ALFA Smart Agro має швидку гербіцидну дію — через 2–4 год після внесення чутливі бур’яни зупиняються в розвитку, а перші візуальні ознаки загибелі бур’янів з’являються на 3–6-й день. Препарат має дуже широкий спектр контролю злакових бур’янів, серед найпоширеніших: мишій зелений, мишій сизий, плоскуха звичайна, вівсюг звичайний, просо волосоподібне, тонконіг (види), пирій повзучий та інші. Максимальна ефективність досягається за обприскування однорічних злакових бур’янів у фазу 3–5 листків, а багаторічних злакових — за висоти 10–15 см.

Альвіус 0,5 л/га. Робочий розчин 200 л/га. Дія на мишій зелений (15 днів після внесення)

Страхові гербіциди компанії ALFA Smart Agro для захисту кукурудзи дозволяють позбутися будь-якої проблеми, забезпечуючи надійний захист від бур’янів. Наші агрономи-консультанти завжди готові допомогти у виборі найкращого варіанта захисту кукурудзи, враховуючи ситуацію на полі та потреби господарства. Поле отримає весь потрібний захист, а господарство — високий урожай.

Віктор БОЙКОпродакт-менеджер ALFA Smart Agro

Ефективність вирощування кукурудзи — різні...

Продуктивність кукурудзи ранньостиглого гібрида в середньому за 2011–2015 рр. змінювалася в...

«Посіяли 700 га пшениці та ріпаку швидко, точно...

Як показує себе зернова сівалка OMEGA від BEDNAR на полях ФГ «Веклин» у Львівській області...

Сертифікація насіння

У разі невідповідності показників насіння або садивного матеріалу вимогам законодавства у сфері...

АгроТренди

Чорний горіх: види та технологія вирощування

36954
Чорний горіх, поки це дерево не стало у нас особливо популярною культурою. Чорний горіх є найближчим родичем такого відомого нам волоського горіха, який ми звикли вирощувати у себе на ділянках і...

Виробництво та перспективи чорного часнику

26242
Нещодавно український медійний простір сколихнула новина - виявляється у світі вже давно популярний чорний часник. Більше того, він вважається найсолодшим овочем. Відразу допитливі фермери почали...

Експерт розказав, скільки потрібно вкласти в гектар овочів

13577
Не секрет, що потенціал овочевої галузі в Україні далеко не реалізований. Ми і досі щороку імпортуємо десятки і сотні тисяч різноманітних овочів, починаючи із цибулі та часнику і закінчуючи...

Про нас

Сайт "Агрономія сьогодні" - агрономічний довідник для фермерів та агрономів. На нашому сайті ви знайдете інформацію про вирощування, підживлення та захист сільськогосподарських культур.
Маршала Гречка, 13
+38 (044) 494 09 52
office@agronomy.com.ua

Останні новини

Використання матеріалів

Використання матеріалів і новин із сайту видання «Агрономія Сьогодні» дозволяється лише за умови посилання на http://agronomy.com.ua/. Для новинних та інтернет-видань обов'язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання у першому абзаці на процитовану статтю чи новину.