За розширення посівних площ культур, що пізно збирають, кліматичних умов, що склалися протягом останніх років і форс-мажорних умов воєнного стану скорочуються посіви пшениці озимої. Тому забезпечити потребу виробництва зерна можливо за розширення площ під пшеницею ярою. Пшениця яра є резервом високоякісного продовольчого зерна (виготовлення круп, хліба, макаронних і кондитерських виробів).

Відомо, що продуктивність вирощуваної культури залежить як від вибору сорту, так і від вибору технології вирощування цієї культури в конкретних ґрунтово-кліматичних умовах регіону вирощування.

Тому ми провели дослідження з метою визначення найефективніших заходів обробітку ґрунту й розроблення оптимальної системи удобрення з використанням побічної продукції попередника, мінеральних добрив та органічного добрива-біостимулятора в технології вирощування пшениці ярої в умовах Прикарпаття.

Система землеробства й обробітку ґрунту як її складова частина формується під впливом ґрунтово-кліматичних умов, економічних, соціальних, демографічних чинників. Зокрема, вона буде залежати від новин техніки й хімічної промисловості, ціни робочої сили, добрив, пестицидів, пального, розвитку науки та інших чинників. Системи, які розроблені, будуть змінюватись і пристосовуватись до нових умов.

В регулюванні росту і розвитку рослин важливу роль відіграє обробіток ґрунту, застосування якого нині активно удосконалюється щодо забезпечення оптимізації водно-повітряного та поживного режимів ґрунту, боротьби з бур’янами та визначення заходів і строків його найефективнішого проведення. Оцінюючи можливості запровадження систем мінімального обробітку ґрунту в Україні, слід зазначити, що нині вони є сприятливими та своєчасними. Ці передумови формуються у двох основних площинах: відповідно до ґрунтово-кліматичних умов і у зв’язку з соціально-економічними процесами. Різні погляди науковців і практиків щодо переваг альтернативних способів обробітку ґрунту з обертанням і без обертання оброблюваного шару та їх поєднання спонукають до подальшого вивчення цих питань у системі обробітку ґрунту. Завданням сучасної системи обробітку ґрунту є інтенсифікація виробництва й одночасне збереження наявних природних систем, максимальне нагромадження і раціональне використання вологи.

За сучасних соціально-економічних умов значно зростає роль біологічних чинників. Їх ефективність підтверджують результати досліджень із застосуванням побічної продукції попередника, деструктора рослинних решток, використання сидератів, препаратів органічного походження, що дозволяє зменшити витрати на використання мінеральних добрив і сприяє підвищенню продуктивності сільськогосподарських культур та покращенню показників родючості ґрунту.

Дослідження проводили на дослідному полі Прикарпатської ДСГДС ІСГ КР НААН в сівозміні лабораторії обробітку ґрунту, боротьби з бур’янами та технології органічного виробництва сільськогосподарських культур Коломийського відділу наукових досліджень та інноваційного розвитку агропромислового виробництва.

Ґрунт дослідної ділянки — дерново-підзолистий, поверхнево оглеєний, середньосуглинковий, осушений гончарним дренажем. У системі обробітку ґрунту враховували ґрунтові та кліматичні умови регіону. Крім загальноприйнятих для зони заходів застосовували під пшеницю яру такі варіанти основного обробітку ґрунту: оранка на глибину 20−22 см, дискування на глибину 10−12 см. Попередник пшениці ярої — соя, побічну продукцію якої подрібнювали та використовували в системі удобрення пшениці.

Схема досліду містила вивчення варіантів системи удобрення за внесення ресурсоощадних доз мінеральних добрив — N45P30K30, органічних препаратів на фоні заорювання побічної продукції попередника. За застосування невисоких доз мінеральних добрив для покращення живлення рослин проводили позакореневе підживлення пшениці ярої рідким органічним добривом-біостимулятором Вермийодіс (5 л/га) у фазу кущіння та початок колосіння.

Конкурентами культурних рослин у використанні елементів родючості ґрунту є бур’яни. Забур’яненість пшениці ярої впродовж вегетації спостерігалась змішаним типом багаторічних бур’янів: осот рожевий, осот польовий, пирій повзучий, березка польова; й однорічних: вероніка двійчаста, грицики звичайні, талабан, ромашка непахуча, мишій сизий.

В наших дослідженнях забур’яненість у фазу кущіння пшениці ярої відрізнялась за способами основного обробітку ґрунту. За дискування, де насіння і вегетативні органи бур’янів розташовувались у верхньому оброблюваному шарі ґрунту, забур’яненість у фазу кущіння була вищою і становила 57−58 шт./м². На відміну від цього за зяблевої оранки на глибину 20−22 см забур’яненість була нижчою в 1,3 раза. Внесенням гербіциду у фазу кущіння було знищено більшість бур’янів. Однак за погодних та ґрунтових умов, що склалися поточного року, помічено дію другої хвилі бур’янів.

Обліки забур’яненості у фазу колосіння пшениці ярої вказують на те, що забур’яненість за оранки та дискування була майже на одному рівні. Слід зазначити, що на варіантах, де застосовували мінеральні добрива та їх поєднання з обприскуванням посівів органічним добривом-біостимулятором, помічено зниженню забур’яненості пшениці ярої.

Внесення мінеральних добрив та поєднання його з позакореневим підживленням сприяло зниженню забур’яненості посівів перед збиранням за оранки відповідно на 12,9 і 19,3% та за дискування на 6,5 і 9,7% до контролю.

Показником ефективності заходів обробітку ґрунту й системи удобрення є урожайність сільськогосподарських культур, яка тісно пов’язана з мінеральним живленням.

За дослідженнями багатьох учених одним зі шляхів забезпечення ґрунту органічною речовиною є використання побічної продукції попередника.

У наших дослідженнях на контролі, де використовували побічну продукцію попередника і проводили оранку на глибину 20−22 см, урожайність пшениці ярої в середньому за два роки становила 2,34 т/га (таблиця).

Таблиця. Урожайність пшениці ярої за застосування заходів обробітку ґрунту й удобрення, 2021–2022 рр.

Внесення мінеральних добрив N45P30K30 сприяло підвищенню врожайності на 1,04 т/га, або на 44,4%. Найкращий ріст і розвиток рослин пшениці ярої — на варіантах, де проводили два позакореневі підживлення у фазу кущіння та початку колосіння органічним добривом-біостимулятором − отримано підвищення врожайності на 1,53 т/га, або на 65,4% проти контролю.

Дворазове позакореневе підживлення рослин органічним добривом-біостимулятором Вермийодіс у поєднанні з використанням побічної продукції попередника та ресурсоощадною нормою мінеральних добрив N45P30K30 за поверхневого обробітку забезпечило найвищу урожайність пшениці ярої 4,03 т/га, що на 1,69 т/га, або на 72,2% більше за контроль.

Дискування на глибину 14−16 см із дворазовим обприскуванням посівів пшениці органічним добривом-біостимулятором на фоні побічної продукції попередника та внесення мінеральних добрив сприяло збільшенню висоти рослин на 23 см, маси 1000 насінин на 2,6 г та натури зерна на 26 г/л до контролю.

Отже, можна дійти висновку, що в сучасних умовах господарювання дискування на глибину 10−12 см з використанням побічної продукції попередника, внесенням ресурсоощадної норми мінеральних добрив N45P30K30 та дворазового позакореневого підживлення посівів органічним добривом-біостимулятором Вермийодісом забезпечувало найвищу продуктивність пшениці ярої — 4,03 т/га, або на 72,2% вище за контроль.

Галина Куничак, канд. с.-г. наук, завідувачка лабораторії

Ольга Дутчак, молодша наукова співробітниця

Наталія Матвієць, молодша наукова співробітниця

Володимир Матвієць, канд. с.-г. наук, завідувачка відділу
Прикарпатська ДСГДС ІСГ Карпатського регіону НААН 

Огляд конструкцій культиваторів — розпушувачів...

Одні з найпоширеніших на вітчизняному ринку передпосівних агрегатів забезпечують вимоги для...

Компанія Elicit Plant безкоштовно надала...

За підтримки уряду Франції українським фермерам безкоштовно надали 20 тис. л препаратів компанії...

Якісний плуг, надійний сервіс — і...

Компанія KUHN не просто вивела на ринок України топмодель плуга MULTI-LEADER XT, а й забезпечила...

АгроТренди

Чорний горіх: види та технологія вирощування

41621
Чорний горіх, поки це дерево не стало у нас особливо популярною культурою. Чорний горіх є найближчим родичем такого відомого нам волоського горіха, який ми звикли вирощувати у себе на ділянках і...

Виробництво та перспективи чорного часнику

29264
Нещодавно український медійний простір сколихнула новина - виявляється у світі вже давно популярний чорний часник. Більше того, він вважається найсолодшим овочем. Відразу допитливі фермери почали...

Експерт розказав, скільки потрібно вкласти в гектар овочів

15826
Не секрет, що потенціал овочевої галузі в Україні далеко не реалізований. Ми і досі щороку імпортуємо десятки і сотні тисяч різноманітних овочів, починаючи із цибулі та часнику і закінчуючи...

Про нас

Сайт "Агрономія сьогодні" - агрономічний довідник для фермерів та агрономів. На нашому сайті ви знайдете інформацію про вирощування, підживлення та захист сільськогосподарських культур.
Маршала Гречка, 13
+38 (044) 494 09 52
office@agronomy.com.ua

Використання матеріалів

Використання матеріалів і новин із сайту видання «Агрономія Сьогодні» дозволяється лише за умови посилання на http://agronomy.com.ua/. Для новинних та інтернет-видань обов'язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання у першому абзаці на процитовану статтю чи новину.