Чергова посівна кампанія озимих зернових вже за місяць-півтора. І чергова планова задача: який протруйник обрати? Той, що й минулого року чи новий розрекламований? Для контролю базових хвороб чи багатокомпонентний з розширеним спектром дії? Лише фунгіцидний чи з інсектицидом? Самому змішувати два різних препарати, чи використати готовий інсекто-фунгіцидний протруйник?

На всі ці питання можна отримати різні відповіді у різних господарствах і регіонах України. І це нормально, адже вибір препаратів залежить від технології і технологічності вирощування. Проте майже завжди використовуються фунгіцидні й інсектицидний компоненти з тяжінням у сторону готових інсекто-фунгіцидних препаратів. Розглянемо переваги такого рішення на прикладі протруйника Кантаріс (флутриафол, 50 г/л + прохлораз, 150 г/л + тіаметоксам, 250 г/л).

Перевага №1. Відсутність ретардантного ефекту

Протруйник впливає на проростання насіння, визначає вчасність і рівномірність сходів. Це важливо враховувати, підбираючи триазол для обробки насіння. Наприклад, деякі речовини з цього класу здатні змінити гормональний баланс насінини в бік продукування ауксинів і цитокінінів, блокуючи при цьому синтез гіберелінів. Саме це явище фахівці і називають ретардантним ефектом, а проявляється він у вигляді затримки проростання обробленого насіння.

Відсутність ретардантного ефекту – вкрай важлива характеристика протруйника, особливо за пізніх строків посіву або посушливих умов.

До складу Кантарісу входить флутриафол, який не має ретардантної дії. Тому, на відміну від інших інсекто-фунгіцидних протруйників з тебуконазолом, Кантаріс не спричиняє затримку у з’явленні сходів.

Позитивний вплив Кантарісу на енергію проростання та схожість пшениці підтверджують і результати лабораторної експертизи. За результатами досліджень, протруйник ALFA Smart Agro покращує ці показники на 2-5%, в той час як інші досліджені інсекто-фунгіцидні протруйники демонструють результати навіть гірші, ніж в контрольному варіанті.

Окрім того, Кантаріс збільшує об’єм вегетативної маси та кореневої системи сходів. Так, під час досліду у лабораторних умовах зафіксовано, що варіант з Кантарісом має у 1,5-2 рази більшу наземну частину (на 7-й день пророщування). А коренева система цих сходів є більшою на 20-35%.

Вплив протруйників на проростання насіння озимої пшениці (лабораторія ALFA Smart Agro, 2021 р.)

Інтенсивність проростання пшениці за різних варіантів обробки насіння (7-й день пророщування)

Перевага № 2. Ефективний контроль снігової плісняви

Протруйників, які контролюють снігову плісняву, на ринку України – буквально одиниці. Водночас хвороба постійно дає про себе знати. В окремі роки її діагностують масово: наприклад, в 2019 і 2021 роках шкідливість рожевої снігової плісняви в Україні досягала 40%!

Чому переважна більшість протруйників не здатні захистити від цієї інфекції? Тому що снігова пліснява вміє вичікувати. Її збудники – кріофільні мікроорганізми – зберігаються на насінні, у ґрунті і на поверхні ґрунту, а зараження рослин відбувається восени, взимку і навесні. Тому стандартом у контролі снігової плісняви є прохлораз – контактно-системна діюча речовина з тривалим періодом напіврозпаду в ґрунті.

__________________________

Кантаріс містить повну норму прохлоразу, а тому забезпечує відмінний контроль снігової плісняви навіть на перерослих посівах

__________________________

Про снігову плісняву також варто пам’ятати, що її розвитку сприяє комплекс факторів: наявність снігового покриву (але не обов’язково!), тривалі низькі позитивні температури (0-10°С) після припинення осінньої вегетації, ослаблення рослин будь-якими факторами, випрівання, вимокання, наявність на поверхні поля рослинних решток, переростання рослин з осені.

Кантаріс містить повну норму прохлоразу, а тому забезпечує відмінний контроль снігової плісняви навіть на перерослих посівах.

Зазначимо, що в умовах України домінує рожева снігова пліснява, спричинена Microdochium nivale (Fr.) Samuels & I.C. Hallett. Хоча в окремих випадках (1-5%) трапляються сіра (Typhula incarnata Lasch, Typhula ishikariensis S. Imai), склероціальна (Sclerotinia graminearum Elenev ex Solkina, Sclerotinia nivalis I. Saito), пітіозна (Pythium spp.) снігові плісняви.

Стан посівів озимої пшениці на момент відновлення вегетації за різних варіантів передпосівної обробки насіння

Перевага № 3. Захист від кореневих і прикореневих гнилей

Кореневі гнилі – одна з головних причин випадіння сходів озимих зернових. Це комплекс захворювань, що викликають слабкий розвиток кореневої системи, руйнують провідну систему і зменшують надходження поживних речовин та води з ґрунту, спричинюють недорозвиненість колоса. Ураження прикореневої частини впливає також на міцність соломини з наступним ризиком вилягання посівів.

На українських полях щороку домінують фузаріозні і гельмінтоспоріозні гнилі, можуть траплятися ризоктоніозна, церкоспорельозна та інші види. Спільними ознаками для більшості цих хвороб є джерела інфекції: насіння, ґрунт і рослинні рештки. Отже без протруєння насіння не обійтися.

І тут ми знову звертаємося до властивостей прохлоразу. У контролі кореневих гнилей він – один з кращих фунгіцидів для обробки насіння. Особливо проти фузаріозної і гельмінтоспоріозної. Завдяки системності і тривалішому періоду напіврозпаду прохлораз суттєво перевершує ефективність флудиоксонілу.

Діагностика кореневих і прикореневих гнилей у різні фази розвитку пшениці

Перевага № 4. Контроль сажки, у т. ч. летючої

Заспореність зерна сажкою і наявність спорових мішечків визначаються обов’язково, такими є вимоги ДСТУ 3768. Важливо розрізняти ці два показника. Сажкові мішечки – це насіннєва оболонка з повністю зруйнованим і перетвореним на чорну масу ендоспермом. Чорна пилова маса є, власне, спорами грибів (теліоспорами). За ДСТУ, частка таких зруйнованих зернівок не має бути більше 0,05%, тобто не більше 1 зернівки на 2000 досліджених. Формування спорових мішечків характерне для твердої і карликової сажок пшениці. Ці мішечки (або соруси) значно легші за здорові насінини, досить щільні, але крихкі, тому легко руйнуються під час обмолочування, забруднюючи решту зерна. Тому введено додатковий показник – сажкове зерно.

Сажкове зерно – це зерно, у якого поверхня (переважно борідка і борозенка) забруднена спорами сажки. Але важливим є також ступінь забруднення. Відтак, сажковим вважається зерно за наявності спор сажкових грибів (усіх видів сумарно) у кількості більше 100 шт. на одну зернину. Така пшениця визначається як «нестандартна». За менших значень зерно залишається у відповідному класі. Визначають цей показник спочатку візуально (є сажка або вона відсутня), а за потреби підтверджують лабораторно. Результати мікологічної експертизи вважаються остаточними.

Тобто, якщо для харчових потреб наявність, наприклад 30 теліоспор на одній зернині не критично, то для агронома це вже велика проблема. Адже для зараження твердою сажкою достатньо кількох життєздатних спор на насінині. Саме тому обов’язково потрібно проводити фітопатологічний аналіз посівного матеріалу.

 Сажкові хвороби зернових колосових

Сажкові хвороби належать до тих, що контролюються лише протруйниками, оскільки захист фунгіцидами під час вегетації не ефективний. У Кантарісі за контроль цієї групи патогенів відповідає флутриафол. Його висока стабільність у ґрунті і розчинність важливі у захисті як від поверхневої інфекції (наприклад, тверда сажка), так і внутрішньої (летюча сажка). Досягти зародку насінини – місця локалізації збудників летючої сажки, і блокувати розростання міцелію – задача із зіркою для багатьох протруйників, але не Кантарісу!

Перевага № 5. Тривалий захист від шкідників

Імідаклоприд та тіаметоксам – найпопулярніші в Україні інсектициди для обробки насіння серед неонікотиноїдів. Якщо спектр їхньої дії на шкідників подібний, то швидкість поширення рослиною і тривалість інсектицидної дії різні. Відмінності зумовлені тим, що тіаметоксам має значно вищі показники розчинності. Ось чому він набагато швидше поширюється в рослині, особливо за нестачі ґрунтової вологи під час проростання насіння і з'явлення сходів. Високорозчинний тіаметоксам швидко перерозподіляється у сходах, досягає точок росту нового приросту і забезпечує тривалий захист від сисних і гризучих шкідників. Отже, застосовуючи Кантаріс, господарство має можливість суттєво зекономити на обробці сходів інсектицидами.

Відомо, що тіаметоксам також стимулює розвиток кореневої системи та підвищує активність специфічних функціональних білків (PR-білки). Коренева система і зелені проростки розвиваються інтенсивніше, рослини краще поглинають вологу та елементи живлення, мають вищу стійкість проти несприятливих умов вегетації – посухи, підкислення або засолення ґрунтів, ураження хворобами.

Перевага № 6. Висока ефективність за посушливих умов

У період посіву озимини часто трапляються посухи. Нестача ґрунтової вологи впливає на проростання насіння, інтенсивність розвитку сходів, а також визначає ефективність протруйників. Тому використання Кантарісу з високорозчинними флутриафолом (95 мг/л) і тіаметоксамом (4100 мг/л) матиме перевагу перед, наприклад дифеноконазолом та імідаклопридом. За таких критичних умов концентрація протруйника у проростаючому насінні і сходах буде вищою, а дія на шкідливі об’єкти кращою.

Перевага № 7. Низька вартість обробки

Мало хто звертає увагу, але частка протруйника у собівартості захисту озимої пшениці – найменша серед решти ЗЗР (табл.). На прикладі Кантарісу – це лише біля 5%! А така схема захисту від ALFA Smart Agro розрахована на урожайність 8+ т/га!

Частка різних груп засобів захисту рослин у собівартості захисту озимої пшениці

При цьому якісний протруйник здатен забезпечити до 20% майбутнього урожаю! Тож чи варто нехтувати таким елементом технології захисту? Зауважимо, що помилку у виборі протруйника або нормі його витрати виправити уже неможливо: на відміну від більшості інших пестицидів, повторну обробку насіння протруйниками після висівання не зробиш!

Застосування Кантарісу з нормою 0,8-1,0 л/т забезпечує тривалий і різносторонній захист насіння і сходів від комплексу шкідливих об’єктів: сажка, кореневі гнилі, снігова пліснява, плямистості на сходах, наземні і ґрунтові шкідники.

Спектр та ефективність дії протруйника Кантаріс

І на останок, не забуваємо, що ефективність навіть найкращого протруйника можна знівелювати неякісною обробкою насіння. Бетонозмішувачі справді мають використовуватися за прямим призначенням. Лише якісне покриття робочим розчином кожної насінини гарантуватиме захист від хвороб і шкідників.

До речі, до 31 жовтня 2023 року триває акція «Додай насінню драйву 2.0». За її умовами, агровиробники, придбавши 100 літрів Кантарісу, отримують 20 літрів спеціального добрива для обробки насіння VECTA Action у подарунок.

VECTA Action містить набір макро- та мікроелементів, полісахаридів, комплекс амінокислот і фітогормонів – загалом 28 компонентів. Застосування VECTA Action Action разом із протруйниками активізує процеси проростання насіння та стимулює розвиток кореневої системи.

Умови акції дізнавайтеся на сайті ALFA Smart Agro.

Олег ДЕРМЕНКОкан. с-г. наук, керівник напряму
продуктового маркетингу ALFA Smart Agro

Компанія Elicit Plant безкоштовно надала...

За підтримки уряду Франції українським фермерам безкоштовно надали 20 тис. л препаратів компанії...

Якісний плуг, надійний сервіс — і...

Компанія KUHN не просто вивела на ринок України топмодель плуга MULTI-LEADER XT, а й забезпечила...

Контроль амброзії в посівах соняшнику стає все...

У давньогрецькій міфології амброзія («безсмертна») це — їжа богів Олімпу. А в повсякденній роботі...

АгроТренди

Чорний горіх: види та технологія вирощування

41423
Чорний горіх, поки це дерево не стало у нас особливо популярною культурою. Чорний горіх є найближчим родичем такого відомого нам волоського горіха, який ми звикли вирощувати у себе на ділянках і...

Виробництво та перспективи чорного часнику

29140
Нещодавно український медійний простір сколихнула новина - виявляється у світі вже давно популярний чорний часник. Більше того, він вважається найсолодшим овочем. Відразу допитливі фермери почали...

Експерт розказав, скільки потрібно вкласти в гектар овочів

15747
Не секрет, що потенціал овочевої галузі в Україні далеко не реалізований. Ми і досі щороку імпортуємо десятки і сотні тисяч різноманітних овочів, починаючи із цибулі та часнику і закінчуючи...

Про нас

Сайт "Агрономія сьогодні" - агрономічний довідник для фермерів та агрономів. На нашому сайті ви знайдете інформацію про вирощування, підживлення та захист сільськогосподарських культур.
Маршала Гречка, 13
+38 (044) 494 09 52
office@agronomy.com.ua

Останні новини

Використання матеріалів

Використання матеріалів і новин із сайту видання «Агрономія Сьогодні» дозволяється лише за умови посилання на http://agronomy.com.ua/. Для новинних та інтернет-видань обов'язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання у першому абзаці на процитовану статтю чи новину.