Ріпак — стратегічна культура не лише для українських аграріїв, які були та є в когорті найкращих світових виробників. У провідних країнах — виробниках ріпаку велику увагу надають саме концептуальним, науково обґрунтованим підходам до його вирощування. Вони мають дещо узагальнений вигляд, але можуть слугувати певним орієнтиром і для вітчизняних агровиробників

Кліматостійка селекція

Насамперед дуже багато уваги приділяється змінам клімату та його варіабельності — особливого в розрізі глобального потепління. Згідно з даними Міжурядової панелі зі зміни клімату (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC), змінюються погодні умови, зокрема збільшуються випадки настання екстремальних температур і непередбачуваних опадів, що становить виклик для сільськогосподарського виробництва в усьому світі, включно вирощування ріпаку. Конкретні наслідки змінюються залежно від регіону, проте науковці наголошують на ухваленні адаптаційних заходів, таких як розроблення селекціонерами кліматостійких сортів ріпаку та відповідне корегування агрономічних практик для адаптації до умов, що змінюється.

Інтегровані стратегії захисту

Велику увагу надають комплексному захисту посівів ріпаку. Наголошують на важливості інтегрованих стратегій керування хворобами та шкідниками. Зокрема, в журналі Plant Disease Management Reports зазначено: «Ефективні практики керування хворобами та шкідниками, включно зі стійкістю культури-господаря, належними сівозмінами та правильним застосуванням пестицидів, є важливими для зниження впливу хвороб і забезпечення сталого вирощування ріпаку».

Наголошується, що інтегровані стратегії захисту допомагають зменшити вплив хімічних пестицидів на довкілля, збільшують стійкість культур до хвороб і шкідників та сприяють забезпеченню безпечних і якісних продуктів.

Загалом інтегровані стратегії керування хворобами та шкідниками базуються на комплексному підході, який поєднує різні методи й інструменти. Вони орієнтовані на забезпечення стійкості та прийнятного рівня екологічної безпечності, одночасно знижуючи ризик виникнення резистентності та мінімізуючи вплив на навколишнє середовище.

До Основних принципів інтегрованих стратегій керування хворобами та шкідниками входять:

МоніторингСистематичне збирання даних про поширення хвороб і шкідників, їх популяційну динаміку, уразливість та інші чинники, що впливають на їх поширення.

ІдентифікаціяВизначення шкідників і хвороб, їхніх циклів розвитку, особливостей поширення та чинників, що сприяють їхній появі.

Превентивні заходиРозроблення та застосування заходів для запобігання виникненню хвороб і шкідників, таких як обробіток ґрунту, застосування високоякісних насіння і посадкового матеріалу, регулярне очищення обладнання тощо.

Контроль. Застосування ефективних методів контролю хвороб і шкідників, таких як біологічний контроль, хімічний контроль, фізичний/механічний контроль або комбінований підхід.

Інтегровані рішенняКомбінування різних методів і стратегій з метою забезпечення максимальної ефективності керування хворобами та шкідниками.

Сталі практики

Власне, інтегровані стратегії захисту ріпаку та інших культур є складовою так званих сталих практик сільського господарства (англ. sustainable agriculture practices) належать до методів, підходів і систем керування сільськогосподарськими процесами, які спрямовані на досягнення тривалої виробничої продуктивності, економічної прибутковості, соціальної еквітабельності (принципів справедливості, рівності тощо) та збереження природних ресурсів.

Зокрема, наголошується на зменшенні залежності від агрохімічних препаратів і пропагуванні екологічно безпечних підходів. В українських джерелах досить часто трапляється думка, що збільшення площ вирощування ріпаку має згубні наслідки для довкілля та критично погіршує стан ґрунтів. Зокрема, ріпак і кукурудзу вважають лідерами із забору поживних речовин з урожаєм зерна. Закордонні науковці зазвичай дотримуються зважених підходів щодо цього.

Вплив на ґрунт

Так, ріпак, як і будь-яка інша культура, може впливати на доступність поживних речовин у ґрунті, але це не означає автоматичне виснаження ґрунту. Вплив на родючість ґрунту залежить від різних чинників, зокрема, від системи керування та ротації культур.

Згідно з дослідженням, опублікованим у журналі European Journal of Agronomy: «Вирощування ріпаку помірно впливає на доступність поживних речовин у ґрунті, але це може бути ефективно контрольовано за допомогою відповідного застосування добрив і стратегій ротації культур».

Позитивний ефект на родючість

Більше з тим, Спільний дослідницький центр Європейської комісії ((EC JRC) вказує, що вирощування ріпаку може покращити вміст органічної речовини в ґрунті та його структуру за належного керування, зокрема застосування зелених добрив і ресурсоощадних технологій.

__________________

«Вирощування ріпаку позитивно впливало на поживність ґрунту, що підтверджується збільшенням умісту органічного вуглецю, загального вмісту азоту та доступного фосфору»

__________________

А згідно з результатами ґрунтовного дослідження, опублікованого в European Journal of Agronomy: «Вирощування ріпаку позитивно впливало на поживність ґрунту, що підтверджується збільшенням умісту органічного вуглецю, загального вмісту азоту та доступного фосфору». Вчені зазначають, що загалом вирощування ріпаку не лише не виснажує ґрунт, а може сприяти покращенню його родючості завдяки здатності культури накопичувати органічну речовину та збільшувати доступність поживних речовин.

Екологічні переваги

Загалом, як порівняти з тим же соняшником чи соєю, ріпак більш дружній до довкілля. «Вирощування ріпаку має відносно низький негативний екологічний вплив, порівнюючи з іншими олійними культурами, — зазначає Journal of Cleaner Production. — Воно вимагає менше пестицидів і води, а також може сприяти біорізноманіттю, надаючи життєве середовище корисним комахам. Однак слід звернути увагу на застосування гербіцидів і можливість виникнення ерозії ґрунту в інтенсивних системах вирощування».

Вимоги до живлення

Варто зазначити, що конкретний вплив на ґрунт та навколишнє середовище може варіюватися залежно від місцевих ґрунтово-кліматичних умов, культури землеробства в господарстві тощо. Оскільки ріпак відомий своїми високими вимогами до вмісту в ґрунті поживних речовин, особливо азоту, фосфору, а також сірки, то велика увага має надаватися системі живлення. Правильне керування поживними речовинами містить аналіз ґрунту, збалансоване внесення та ефективне використання добрив.

Загалом ріпак — бажаний гість на полях, з погляду науковців. «Ріпак може бути відмінною складовою сталої системи сівозміни. Він має такі переваги, як підготовка ґрунту до наступних культур, стримування бур’янів, захист від хвороб і покращення структури ґрунту, — наголошують в Agricultural Sciences. — Сівба ріпаку з ротацією з іншими культурами дозволяє ефективно керувати шкідниками та хворобами, зберігаючи здоров'я ґрунту».

Уважається, що ріпак добре вписується в сталі системи сівозміни з кількох причин:

Пригнічення бур’янів

Ріпак має здатність пригнічувати забур’яненість, особливо за належної густоти посіву. Це допомагає зменшити залежність від гербіцидів і сприяє стійкому керуванню бур’янами.

Переривання циклів хвороб

Уведення ріпаку в сівозміну може переривати цикли хвороб, особливо для патогенів, специфічних для інших культур. Це допомагає зменшити накопичення інфекції в ґрунті й зменшити ризик виникнення хвороб у наступних культурах.

Керування шкідниками

Уведення ріпаку у сівозміну може переривати життєві цикли шкідників і знижувати тиск шкідників на наступні культури. Наприклад, ріпак може допомогти керувати шкідниками, які локалізуються в кореневій системі, бо він не є для них придатним господарем.

Колообіг (циклінг) поживних речовин

Ріпак має глибоку кореневу систему, яка дозволяє дістатися до поживних речовин із нижніх шарів ґрунту. Повернення решток рослин у ґрунт через унесення або мульчування сприяє підвищенню вмісту органічної речовини та повторній конвертації ресурсів в агроценозі, поліпшуючи загальну родючість ґрунту.

Здоров’я та структура ґрунту

Глибока коренева система ріпаку допомагає покращити структуру ґрунту, сприяючи кращому проникненню води та розподіленню поживних речовин. Вона також підвищує біологічну активність ґрунту й сприяє корисним мікроорганізмам, позитивно впливаючи на стале здоров'я ґрунту.

Ріпак, крім того, може мати позитивний ефект на протидію ерозії ґрунту. Глибока коренева система, яка може проникати глибше в ґрунт, сприяє утворенню стійкої ґрунтової структури та зменшенню ризику втрати ґрунту від ерозійних процесів.

Ріпакові перспективи

То ж із погляду науковців, завдяки введенню ріпаку в різні системи сівозміни можна досягти сталої виробничої практики, сприяти біорізноманіттю, покращити здоров’я ґрунту й підвищити загальну продуктивність господарства. А сам ріпак завдяки своїй високій урожайності, порівнюючи з іншими культурами, та досить сталому попиту є одним із найперспективніших культур у сучасному рослинництві.

Степан Коцький

Ефективність вирощування кукурудзи — різні...

Продуктивність кукурудзи ранньостиглого гібрида в середньому за 2011–2015 рр. змінювалася в...

«Посіяли 700 га пшениці та ріпаку швидко, точно...

Як показує себе зернова сівалка OMEGA від BEDNAR на полях ФГ «Веклин» у Львівській області...

Сертифікація насіння

У разі невідповідності показників насіння або садивного матеріалу вимогам законодавства у сфері...

АгроТренди

Чорний горіх: види та технологія вирощування

36955
Чорний горіх, поки це дерево не стало у нас особливо популярною культурою. Чорний горіх є найближчим родичем такого відомого нам волоського горіха, який ми звикли вирощувати у себе на ділянках і...

Виробництво та перспективи чорного часнику

26244
Нещодавно український медійний простір сколихнула новина - виявляється у світі вже давно популярний чорний часник. Більше того, він вважається найсолодшим овочем. Відразу допитливі фермери почали...

Експерт розказав, скільки потрібно вкласти в гектар овочів

13578
Не секрет, що потенціал овочевої галузі в Україні далеко не реалізований. Ми і досі щороку імпортуємо десятки і сотні тисяч різноманітних овочів, починаючи із цибулі та часнику і закінчуючи...

Про нас

Сайт "Агрономія сьогодні" - агрономічний довідник для фермерів та агрономів. На нашому сайті ви знайдете інформацію про вирощування, підживлення та захист сільськогосподарських культур.
Маршала Гречка, 13
+38 (044) 494 09 52
office@agronomy.com.ua

Останні новини

Використання матеріалів

Використання матеріалів і новин із сайту видання «Агрономія Сьогодні» дозволяється лише за умови посилання на http://agronomy.com.ua/. Для новинних та інтернет-видань обов'язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання у першому абзаці на процитовану статтю чи новину.