Компанія «Сингента» 2023 року вперше на ринку не лише України, а й Європейського Союзу запровадила нову технологію вирощування соняшнику, а саме технологію A.I.R.™. Передусім з’ясуймо, що ж означає це скорочення.

Ця абревіатура розшифровується англійською як ALS inhibitor resistance, тобто ми виводимо на ринок України та Європи гібриди соняшнику, що стійкі до певних видів АЛС-інгібіторів одночасно, й пропонуємо відповідний гербіцидний захист цих гібридів. Що дає така технологія господарству? Насамперед — гнучкість в обранні від­по­від­ного гербіцидного захисту. Якщо раніше за купівлі, наприклад, Clearfield® або Clearfield® Plus гібридів соняшнику потрібно було заздалегідь планувати для себе придбання гербіцидів Каптора® або Каптора® Плюс чи за купівлі сульфостійких гібридів соняшнику — гербіцид Флюенс 75, в. г. (трибенурон-метил, 750 г/кг), то тепер за придбання A.I.R.™ гібридів соняшнику ви можете підібрати гербіцидний захист безпосередньо на полі залежно від того, які бур’яни з’явились, адже гібриди A.I.R.™ стійкі до імазамоксу, імазапіру та трибенурон-метилу одночасно.

Другою перевагою технології A.I.R.™ є те, що ці гібриди, як і будь-які інші стійкі гібриди соняшнику, зберегли всі основні риси, притаманні їм: високу врожайність, високу олійність, стійкість до вовчка рас A–G та умов навколишнього середовища.

Третьою, не менш важливою перевагою, ми б назвали стійкість гібридів A.I.R.™ до можливої післядії АЛС-інгібіторів, що були застосовані на попереднику.

На сьогодні для технології A.I.R.™ придатні вже три гібриди: СИ Іріса АР, СИ Футура АР та новий гібрид СИ Корсіка АР.

СИ Іріса АР — середньоранній лінолевий гібрид екстенсивного типу, адаптований для умов Півдня та Сходу України. Має добру посухо- та жаростійкість, високу енергію початкового росту, хорошу запиленість кошика. Гібрид стійкий до несправжньої борошнистої роси. Формує стабільну врожайність і вихід олії навіть у посушливих умовах. Має високу стійкість до вовчка (A–G), пластичний до термінів висіву. Рекомендований до вирощування в умовах Степу та Південного Лісостепу України.

СИ Футура АР — середньостиглий лінолевий гібрид інтенсивного типу. Має високі потенціал урожаю та вміст олії, добру запиленість кошика. Гібрид стійкий до несправжньої борошнистої роси, вовчка рас A–G. Максимально розкриває потенціал за інтенсивної технології. Рекомендований до вирощування в умовах Західної та Центральної частин України.

СИ Корсіка АР — інтенсивний лінолевий середньостиглий гібрид. Має дуже високий потенціал урожаю та високу олійність, добру запиленість кошика. Гібрид стійкий до несправжньої борошнистої роси, вовчка рас A–G. Максимально розкриває потенціал за інтенсивної технології. Рекомендований до вирощування в умовах Степу (Центральний та Північний), Лісостепу, Полісся.

Ще раз хотілося б звернути вашу увагу на те, що для захисту гібридів A.I.R.™ ми пропонуємо застосовувати ґрунтові гербіциди, такі як Примекстра® ТZ Голд та суміш Дуал Голд® із Гезагард®, а за післясходової обробки — гербіциди з імідазолінонової групи Каптора®, Каптора® Плюс і Такомир™. Також на цих гібридах, зважаючи на видовий склад бур’янів, можливе застосування гербіциду Флюенс™ + ПАР (Тренд™). Кілька слів треба сказати про гербіцид Такомир™, який складається з імазамоксу (40 г/л). Це звичайний імазамокс соло, дозволений до використання на гібридах A.I.R.™, що контролює однорічні злакові та дводольні бур’яни, а також частково вовчок (за незначної засміченості в посівах соняшнику). На відміну від потужніших гербіцидів Каптора® та Каптора® Плюс, Такомир™ спрямований на боротьбу з поширенішими однорічниками: нетребою звичайною, амброзією полинолистою, лободою, канатником Теофраста тощо — і має меншу післядію у сівозміні.

А тепер спробуймо визначити, як правильно обрати гербіцидний захист. Отже, якщо посіви соняшнику не містять вовчка соняшникового, що характерно для Центрального та Західного регіонів України, то залежно від домінантних бур’янів на полях ми рекомендуємо відповідний гербіцид (табл. 1). Зокрема, якщо домінантними видами на полях є лобода біла, хрестоцвіті, гірчаки, особливо березкоподібний, то на ранніх посівах соняшнику ми рекомендуємо гербіцид Флюенс™ з нормою, що відповідає стадіям розвитку бур’янів: шкідливі види рослин перебувають у стадії 2–4 листки — норма застосування Флюенс™ буде 30 г/га + ПАР (Тренд™); однорічні дводольні бур’яни перерослі (4–6 листків) — норма Флюенс™ підвищується до 50 г/га + ПАР (Тренд™). Водночас слід зауважити, що Флюенс™ не здатний повною мірою проконтролювати однорічні й особливо багаторічні злакові бур’яни. В такому разі ми рекомендуємо застосовувати наш добре відомий грамініцид Фюзілад Форте®, який потрібно буде внести за 5 днів до чи після обробки гербіцидом Флюенс™.

Таблиця 1

Якщо ж на полі — інша ситуація, наприклад, є серйозніші бур’яни (амброзія полинолиста, нетреба звичайна, дурман звичайний, канатник Теофраста, лобода (види)), без багаторічних дводольних і великої кількості злакових бур’янів, то доречно вносити гербіцид Такомир™ у фазу соняшнику та бур’янів від 2–4 листків. Норма застосування цього препарату варіює від 1,0 л/га за умови, що бур’яни мають стадію від сім’ядоль до 2 справжніх листків, до 1,5 л/га, якщо стадія їх розвитку більша. Якщо ми маємо повний спектр бур’янів на полі, тобто крім уже названих видів є багаторічні дводольні бур’яни, злакові (без багаторічних), то ми рекомендуємо вносити гербіцид Каптора® (1,0–1,2 л/га) або Каптора® Плюс (1,6–2,5 л/га) у фазу від 2–6 листків соняшнику. Каптора® Плюс відрізняється від Каптора® не лише зменшеною кількістю діючих речовин, а й головно двома додатковими сурфактантами в складі формуляції, які підсилюють дію гербіциду проти перерослих дводольних бур’янів, зокрема лободи. Також варто зазначити, якщо бур’янів дуже багато, наприклад, землі почали оброб­лятися недавно, то ми рекомендуємо застосовувати так звану комбіновану систему захисту з урахуванням ґрунтових гербіцидів, зокрема Примекстра® ТZ Голд або суміші Дуал Голд® із Гезагард®, до сходів культури, а потім у фазу 2–6 листків соняшнику вносити Каптора® чи Каптора® Плюс або Такомир™.

Якщо з’являються багаторічні злакові бур’яни, то доречною буде обробка грамініцидом Фюзілад Форте® (1,5–2,0 л/га) за 5 днів до чи після внесення гербіцидів імідазолінонової групи.

А тепер розглянемо опції щодо гербіцидного захисту посівів гібридів A.I.R.™ соняшнику в тих випадках, коли на полях є вовчок соняшниковий. Перша опція — стандартна, коли ми маємо невисоку засміченість посівів вовчком і практично без амброзії (див. Опція 1). Що означає невисока засміченість вовчком: вовчок соняшниковий тільки з’являється у посівах, а амброзія представлена поодинокими рослинами на полі. В таких випадках ми рекомендуємо застосовувати, зважаючи на забур’янення, гербіцид Каптора® (1,0 л/га) чи Каптора® Плюс (2,0 л/га) або Такомир™ (1,0–1,5 л/га). Звісно, Опція 1 не є панацеєю, доречнішою і найпоширенішою є Опція 2, коли посіви мають високий ступінь засмічення вовчком соняшниковим та низький — амброзією у післясходовий період вирощування соняшнику. У такому разі стане в пригоді застосування ґрунтових гербіцидів Примекстра® ТZ Голд (4,5 л/га) або суміші Дуал Голд® (1,6 л/га) + Гезагард® (2,5 л/га), які закриють питання з бур’янами в досходовий період, особливо з амброзією, що, однак, може з’явитися пізніше й буде проконтрольована імідазоліноновою групою. Проте найголовніша перевага Опції 2 — це можливість попрацювати саме по вовчку в оптимальний для його розвитку період. Інакше кажучи, ґрунтові гербіциди «забирають» на себе частину бур’янів, дозволяючи внести імідазолінонову групу трохи пізніше, у фазу 4–6 (8) листків соняшнику, залежно від гербіциду. За таких умов препарат Каптора® у нормі 1,0 л/га ми рекомендуємо вносити у фазу 4–6 листків. Те саме стосується гербіциду Такомир™ з нормою 1,0–1,5 л/га, а от Каптора® Плюс може застосовуватися ще пізніше, аж до 8-го листка культури з нормою 2,0 л/га. Опція 2, нагадаємо, є найпоширенішою та найефективнішою з усіх трьох опцій. Щодо Опції 3, то вона відрізняється від Опції 2 головним чином тим, що Каптора® чи Каптора® Плюс рекомендуються до застосування у максимальних нормах витрати, коли ми маємо високий ступінь засмічення як вовчком соняшниковим, так і амброзією. Водночас в Опції 3 відсутній Такомир™, адже за високої забур’яненості він уже не здатний проконтролювати бур’яни й має набагато меншу ґрунтову дію.

Ще один момент, який потрібно розглянути у цій статті, — це боротьба з падалицею A.I.R.™ соняшнику, яка може з’явитися у сівозміні. Звісно, це питання дуже важливе, тож розбираймося. Якщо висівають зернові культури, то будь-який гербіцид, що не є АЛС-інгібітором, може контролювати падалицю A.I.R.™ соняшнику. Так, серед наших гербіцидів доцільно використати Пріма™ Форте або Діален Супер® у звичайних нормах, зареєстрованих на згаданих вище культурах. Якщо це кукурудза, то для контролю падалиці A.I.R.™ гібридів можна з успіхом вносити гербіциди Елюміс® або Калісто® на основі мезотріону. По всіх інших культурах, які можуть бути посіяні після застосування технології A.I.R.™, дослідження ще тривають, хоча у правильній сівозміні питань у боротьбі з падалицею A.I.R.™ соняшнику не виникне. Отже, сподіваємось, що нам із вами вдалося у цій статті з’ясувати, що ж собою являє новітня технологія A.I.R.™ та як правильно обрати гербіцидний захист, застосовуючи цю технологію.

Торік в Обухівському районі Київської області було закладено виробничий дослід із застосування технології A.I.R.™. У ході обробок ми зробили відеоролик, у якому протягом 10 хв глядачеві надається вся вичерпна інформація щодо нашої нової технології. Тож приємного перегляду.

Володимир Максимовичголовний технічний експерт з підтримки
гербіцидів на польових культурах, компанія «Сингента»

Геннадій Малинакерівник групи з технічної підтримки
олійних культур, компанія «Сингента»

Мальчувальний метод обробітку ґрунту в Степу...

Експлуатація та інтенсивна експлуатація чорноземів Степу протягом тривалого періоду призвело до...

Труднощі захисту дерев в інтенсивних садах від...

Застосування в системі захисту плодових насаджень фунгіцидів різних хімічних груп — обов’язкова...

Дмитро Шацман: «Вирощування класичних гібридів...

У перший рік війни українська насіннєва компанія «Євросем» не зменшила посіви насіння соняшнику, а...

АгроТренди

Чорний горіх: види та технологія вирощування

36698
Чорний горіх, поки це дерево не стало у нас особливо популярною культурою. Чорний горіх є найближчим родичем такого відомого нам волоського горіха, який ми звикли вирощувати у себе на ділянках і...

Виробництво та перспективи чорного часнику

26083
Нещодавно український медійний простір сколихнула новина - виявляється у світі вже давно популярний чорний часник. Більше того, він вважається найсолодшим овочем. Відразу допитливі фермери почали...

Експерт розказав, скільки потрібно вкласти в гектар овочів

13468
Не секрет, що потенціал овочевої галузі в Україні далеко не реалізований. Ми і досі щороку імпортуємо десятки і сотні тисяч різноманітних овочів, починаючи із цибулі та часнику і закінчуючи...

Про нас

Сайт "Агрономія сьогодні" - агрономічний довідник для фермерів та агрономів. На нашому сайті ви знайдете інформацію про вирощування, підживлення та захист сільськогосподарських культур.
Маршала Гречка, 13
+38 (044) 494 09 52
office@agronomy.com.ua

Останні новини

Використання матеріалів

Використання матеріалів і новин із сайту видання «Агрономія Сьогодні» дозволяється лише за умови посилання на http://agronomy.com.ua/. Для новинних та інтернет-видань обов'язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання у першому абзаці на процитовану статтю чи новину.