Соняшник — сьогодні є пріоритетною культурою в польових сівозмінах України. Проте одними з найголовніших чинників, які істотно стримують досягнення високої продуктивності її посівів, є біотичні, зокрема — шкідливі організми

З удосконаленням систем захисту і суттєвого обмеження чисельності гризучих комах підсилюється роль сисних шкідників і змінюється їх видовий склад. Підвищення середньорічної температури, аридизація клімату призводять до появи в певних регіонах нових видів унаслідок розширення їх ареалу з півдня на північ, а збільшення посівних площ соняшнику та порушення сівозмін зумовлюють збільшення негативного впливу всього шкідливого ентомокомплексу. У посівах соняшнику мешкає низка таких сисних фітофагів: кліщів, трипсів, цикадок, попелиць, клопів.

Павутинні кліщі (види родини Tetranychidae; зокрема види роду Tetranychus) — поліфаги, що можуть живитися багатьма видами однодольних і дводольних рослин. Навесні перші покоління павутинних кліщів (Tetranychus turkestanicus, T. urticae) розмножуються на бур’янах, поступово переселяючись на культурні рослини. Перші колонії цих фітофагів можна побачити наприкінці травня — у червні на нижніх листках соняшнику. На верхньому боці листкових пластинок з’являються хлоротичні плями, а на нижньому — помітна тонка павутинка, під якою перебувають рухомі стадії кліщів і їх яйця. З часом площа плям збільшується, потім відбувається побуріння, й зрештою — засихання листя різних ярусів, що, безумовно, негативно позначається на продуктивності рослин. Унаслідок живлення кліщем посилюється транспірація, порушується водний баланс, зменшується вміст хлорофілу, пригнічується фотосинтез, руйнуються хлоропласти. За високої чисельності кліщів точки росту, листки й квіти зморщуються, буріють і засихають.

__________________

Шкідливість кліщів на соняшнику незначна, крім нечастих випадків масового заселення ними посівів. Відчутної шкоди ці фітофаги здатні завдати на Сході та Півдні країни, особливо в спекотну та суху погоду

__________________

Рослинам соняшнику часто шкодять й інші види рослиноїдних кліщів, які значно поширені в усіх зонах вирощування культури.

Як правило, шкідливість кліщів на соняшнику незначна, крім нечастих випадків масового заселення ними посівів. Відчутної шкоди ці фітофаги здатні завдати на Сході та Півдні країни, особливо в спекотну та суху погоду.

Трипси (Thysanoptera), переважно багатоїдні види — одні з найпоширеніших шкідників соняшнику. Більшість видів завдають великої шкоди рослинам, особливо під час цвітіння. Імаго та личинки живляться соками обгорткових лусок, квітів, зав’язей і пилком рослин. Ці шкідники є переносниками вірусних і мікоплазмових хвороб соняшнику.

Шестикрапкова (Macro­steles laevis Tib.), смугаста (Psammotettis striatus L.) і темна цикадка (Calligypona striatella) — є шкідниками злакових культур, але часто зустрічаються на соняшнику через недотримання основних профілактичних заходів перед сівбою культури. Вони мігрують на цю культуру й заселяють її упродовж всього періоду вегетації. Живляться рослинними соками; в місцях ушкоджень утворюються дрібні хлоротичні плями, що з часом буріють. Хоча шкода для сокоруху рослин від них є мінімальною, все ж, поширюючи найнебезпечнінші вірусні хвороби, вони створюють істотну загрозу. Крім того, цикадки є переносниками ще одного інфекційного збудника — фітоплазми.

Щодо попелиць, то існують два види, які інтенсивно шкодять на соняшнику: геліхризова попелиця і бурякова листкова попелиця. Оскільки вони всеїдні, тому не нехтують соковитим листям власне й цієї культури. Попелиці своїм ротовим апаратом проколюють покривні тканини рослин і висмоктують їхні соки. Окремі види поглинають більше соків, ніж їм потрібно для живлення, щоб компенсувати брак вітамінів й амінокислот.

Геліхризова попелиця (Brachycaudus helichrysi Kalt.) поширена повсюдно (рис. 1). Дводомний вид зі складним циклом розвитку: первинний господар — кісточкові дерева, вторинний — багато видів складноцвітих й інших рослин. У вегетаційний період розвивається на соняшнику, де розмножується партеногенетично й утворює кілька генерацій. На соняшнику шкідник живиться соками квітів, оцвітини, чашолистків бутонів (до цвітіння), верхніх молодих листків (переважно з нижнього боку), а також листкової обгортки кошика. Пошкоджені органи втрачають тургор, змінюють колір, в’януть і деформуються. Сильні ушкодження бутонів призводять до утворення маленьких недорозвинутих кошиків. У результаті врожайність соняшнику різко знижується.

Рис. 1. Геліхризова попелиця
(Brachycaudus helichrysi Kalt.)
(https://influentialpoints.com)

Бурякова листкова попелиця (Aphis fabae Scop.) — один із найпоширеніших видів. Первинними господарями є калина, жасмин і бруслина, потім попелиця мігрує на соняшник, буряки, картоплю й інші культурні та дикорослі рослини. Міграція попелиць спричинена погіршенням умов живлення на первинних господарях (шкідник живиться тільки молодими, соковитими частинами рослин). Заселяючи сільськогосподарські культури, попелиця швидко нарощує свою чисельність, яка також залежить і від погодних умов. Чим тепліша погода, тим більше може утворитися поколінь цього фітофага. Починаючи з другої половини літа, коли трав’янисті рослини починають формувати насіння й потім засихають, попелиця масово мігрує на посіви соняшнику, бо його рослини в цей період ще зелені й містять багато соків (рис. 2). Листя, на яких живляться попелиці, деформується, а молоді пагони — викривлюються. Рослини відстають у рості. За сильного заселення буряковою попелицею значно зменшується врожайність. Максимальної шкоди посівам соняшнику цей вид завдає від фази бутонізації й до «лимонної стиглості», коли на рослині ще є зелене листя.

Рис. 2. Колонія бурякової попелиці (Aphis fabae Scop.) на соняшнику

Крім того, солодкі виділення попелиць на листках — це сприятливе середовище для розвитку грибних фітопатогенів. Попелиці також є переносниками різноманітних вірусних хвороб, які додатково знижують продуктивність посівів.

Немалої шкоди рослинам соняшнику завдають різні види клопів. На цій культурі трапляється понад 20 їх видів, які шкодять у період вегетації культури. Проте найінтенсивніше вони заселяють посіви на початку цвітіння. Клопи на соняшнику відзначаються багатогранною шкідливістю. Пошкоджують різні органи рослин: і вегетативні (молодий приріст листя, стебел), і генеративні (оцвітину й інші частини кошика, квітки, молоде насіння). Живлячись, ці комахи висмоктують із них сік колюче-сисним ротовим апаратом. У місцях уколів утворюються плями: спочатку — білуваті, пізніше — жовті, які згодом темніють і засихають (відбувається некротизація ушкоджених і суміжних тканин); ушкоджені частини рослин в’януть, деформуються, часто відмирають. Самі рослини відстають у рості і знижують продуктивність.

Клопи-сліпняки (Miridae) перед початком цвітіння соняшнику перелітають із багаторічних трав і відкладають яйця на тильний бік кошика і верхню частину стебла, де одночасно й живляться (рис. 3). Після розкриття кошиків личинки й імаго концентруються також під листочками обгортки та язичками квіток і живляться трубчастими квітками, зав’яззю, які за сильного пошкодження відмирають. За ушкодження квіток, що розкрилися, ядро в товарному насінні не утворюється.

Рис. 3. Клопи-сліпняки живляться на кошиках соняшнику

Також кошики заселяють клопи, що належать до родин справжні щитники (Pentatomidae) (рис. 4) та ромбовики (Coreidae). За пошкодження насіння на початку його наливу ядро в ньому не утворюється, в пізніший період — воно стає легковагим і потрапляє у відходи під час первинного очищення. Насіння, що ушкоджується в період дозрівання, лишається повновагим, проте втрачає схожість, а олія з нього має підвищену кислотність.

Рис. 4. Заселення кошиків соняшнику клопами родини справжні щитники

Прикладом поширення нетипових шкідників є поява в пізні строки вегетації соняшнику клопів роду нізіус (Nysius) родини земляні клопи (Lygaeidae). Нізіуси є поліфагами, що живляться на рослинах багатьох родин — як дикорослих, так і культурних. Зазвичай вони значною мірою пошкоджують насіння, тому їх ще називають «насіннєві». Особливістю їх травної системи є здатність живитись достиглим насінням, яке не споживають клопи, що належать до інших родин. Зовні пошкоджені насінини не відрізняються від непошкоджених. Проте, знявши плодову оболонку, можна побачити місця уколів клопа на вершині насінини. Як наслідок — зменшується вага 1000 насінин і вміст олії, змінюється співвідношення жирних кислот й зростає кислотне число, дія травних ферментів цих клопів негативно впливає на посівні якості насіння.

Крім прямої шкоди клопи здатні завдавати побічних втрат, оскільки вони є переносниками вірусних хвороб соняшнику. За пошкодженя молодого насіння в нього можуть проникати грибні патогени, наприклад збудник сірої гнилі (Botrytis cinerea) й ін.

Отже, комплекс сисних шкідників є надзвичайно важливим чинником, що обмежує потенційну продуктивність сучасних гібридів соняшнику та зумовлює погіршення товарних якостей урожаю насіння, що вимагає впровадження надійної системи заходів з обмеження чисельності та шкідливості цих фітофагів.

__________________

Препарат Енжіо є комбінованим, й окрім тіаметоксаму містить ще й піретроїдну активну речовину контактно-кишкової дії — лямбда-цигалотрин

__________________

Одним із найголовніших елементів таких систем, що забезпечуватиме ефективний контроль шкідливого ентомокомплексу в посівах соняшнику, є інсектицидний захист. Зважаючи на характер живлення вказаних вище сисних комах і тривалий період їх міграцій і розвитку на культурних рослинах, для ефективного захисту необхідно застосовувати сучасні контактно-системні інсектициди зі значним періодом захисної дії. Саме високосистемні діючі речовини групи неонікотиноїдів, які здатні надійно й на довгий час токсикувати рослину, будуть проти них достатньо ефективними. Зокрема, заслуговує на увагу інсектицидна сполука тіаметоксам, що входить до складу препарату Енжіо 247 SC, к.с. (тіаметоксам, 141 г/л + лямбда-цигалотрин, 106 г/л). Слід зауважити, що тіаметоксам має найкращу системність з-поміж усіх інших неонікотиноїдів, і тому забезпечує найвищу ефективність проти попелиць, клопів, цикадок та трипсів — не лише на соняшнику, а також і на інших польових культурах. І це неодноразово було підтверджено у численних дослідах компанії «Сингента».

Препарат Енжіо є комбінованим, й окрім тіаметоксаму містить ще й піретроїдну активну речовину контактно-кишкової дії — лямбда-цигалотрин. Поєднання в одному препараті двох хімічних сполук із різними механізмами дії робить процес отруєння шкідливих комах незворотним, що в підсумку неодмінно призводить до їх загибелі й до того ж запобігає виникненню резистентності. Тривалість захисної дії Енжіо сягає 3-х тижнів. Поширена практика у виробництві: якщо посіви соняшнику обробити на початку бутонізації, то захисний ефект триватиме ще й на початку цвітіння.

Препаративну форму Енжіо — концентрат мікрокапсульованої суспензії — створено за унікальною технологією «Зеон-капсуляції», яку свого часу розробила і запатентувала компанія «Сингента». Завдяки захисту від деструктивного сонячного (ультрафіолетового) опромінення активної сполуки лямбда-цигалотрин і можливості його поступового вивільнення з мікрокапсул, ця технологія забезпечила вдвічі довший термін інсектицидної дії цього піретроїдного складника.

Офіційними регламентами передбачено застосування Енжіо на посівах соняшнику з єдиною універсальною нормою витрати 0,18 л/га, що є ефективною проти всіх названих вище шкідливих комах. Як позитивний практичний момент слід зазначити можливість дворазової обробки, якщо в цьому виникатиме потреба. Терміни обробок інсектицидом насамперед залежать від строків заселення рослин сисними комахами, але розпочинати обприскування рослин варто за появи їх у понадпороговій чисельності. Слід зауважити, що з метою запобігання можливого отруєння бджіл усі обробки Енжіо слід завершити максимум на початку бутонізації культури (крайня фаза рослин по шкалі ВВСН — 51) (рис. 5).

Рис. 5. Схема застосування Енжіо 247 SC, к.с. на соняшнику

Як один із цінних технологічних моментів варто відмітити можливість безпечного для рослин поєднання Енжіо з грамініцидами (за ранніх інсектицидних обробок) і фунгіцидами. Особливо актуальні у виробництві бакові суміші з фунгіцидами у фазу бутонізації. З огляду на це рекомендовано поєднувати Енжіо з препаратом Амістар Голд (0,75–1,0 л/га) на початку бутонізації для захисту від хвороб вегетативних і генеративних органів, а також для фізіологічного ефекту на рослини соняшнику з метою підвищення їхньої продуктивності.

Марія Рисенко, фахівець лабораторії ХДЦ
Микола Дем'янюк, технічний експерт,
напрям «Інсектициди на польових культурах»
компанія «Сингента»

Китай дарує світу нову сільськогосподарську...

На власній продовольчій безпеці цивілізація, історія якої нараховує майже 5 тисяч років, як то...

Чотири поради для агрономів, які планують...

В 2023 році в країні площі під соняшником зросли майже на 7% порівняно з попереднім роком через...

АгроХім - дистрибютор засобів захисту рослин в...

Дистрибуційна компанія АгроХім: надійний постачальник засобів захисту рослин, насіння та добрив У...

АгроТренди

Чорний горіх: види та технологія вирощування

33317
Чорний горіх, поки це дерево не стало у нас особливо популярною культурою. Чорний горіх є найближчим родичем такого відомого нам волоського горіха, який ми звикли вирощувати у себе на ділянках і...

Виробництво та перспективи чорного часнику

23465
Нещодавно український медійний простір сколихнула новина - виявляється у світі вже давно популярний чорний часник. Більше того, він вважається найсолодшим овочем. Відразу допитливі фермери почали...

Експерт розказав, скільки потрібно вкласти в гектар овочів

11660
Не секрет, що потенціал овочевої галузі в Україні далеко не реалізований. Ми і досі щороку імпортуємо десятки і сотні тисяч різноманітних овочів, починаючи із цибулі та часнику і закінчуючи...

Про нас

Сайт "Агрономія сьогодні" - агрономічний довідник для фермерів та агрономів. На нашому сайті ви знайдете інформацію про вирощування, підживлення та захист сільськогосподарських культур.
Маршала Гречка, 13
+38 (044) 494 09 52
office@agronomy.com.ua

Останні новини

Використання матеріалів

Використання матеріалів і новин із сайту видання «Агрономія Сьогодні» дозволяється лише за умови посилання на http://agronomy.com.ua/. Для новинних та інтернет-видань обов'язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання у першому абзаці на процитовану статтю чи новину.