Обробіток ґрунту під озимі культури (пшениця, ячмінь, жито, ріпак тощо) в Степу України має забезпечувати якісне подрібнення післяжнивних решток і формування ерозійно-стійкої поверхні поля, створюючи умови для проростання насіння і появи своєчасних сходів.

Особливу увагу слід приділити збереженню продуктивної вологи, запаси якої на час сівби мають становити:

• в шарі 0–10 см — 10–15 мм;

• в шарі 0–30 см — 30–40 мм.

Основний обробіток ґрунту слід диференціювати відповідно до широкого асортименту типів ґрунтообробних знарядь, а також різних попередників, забезпечуючи вологозбереження й заощадження енергоресурсів.

Обробіток ґрунту під озимі культури відрізняється від обробітку під ярі. Його складність полягає в тому, що озимі висівають восени, а цьому періоду, як правило, передує тривале спекотне посушливе літо, що ускладнює обробіток землі та появу сходів. Тому основними завданнями обробітку ґрунту під озимі культури є:

1) забезпечення дрібногрудкуватого стану ґрунту, щоб насіння потрапляло на вирівняне, ущільнене, вологе насіннєве ложе. Загортають його таким самим дрібногрудкуватим шаром, що забезпечує оптимальну аерацію, зволоженість і появу дружних сходів;

2) накопичення достатньої кількість вологи, особливо у посівному шарі, для своєчасної появи сходів і розвитку їх восени;

3) максимальне очищення поля від бур’янів, хвороб і шкідників;

4) накопичення у ґрунті достатньої кількості поживних речовин у доступних для рослин формах.

Ґрунт під озимі культури обробляють залежно від попередників, які суттєво впливають на строки обробітку і вибір ґрунтообробних знарядь. Зокрема, по чистих парах озимі вирощують у Степу й на невеликих площах у східних та південно-східних районах Лісостепу.

Читайте також: Мульча під ріпак та пшеницю: альтернативні підходи до підготовки грунту

Чистий пар — єдиний попередник, що гарантує отримання повноцінних сходів і високу продуктивність пшениці озимої, особливо за мульчувального (дискового, плоскорізного) основного обробітку ґрунту. У посушливих умовах догляд за паровим полем потребує мінімізації технологічних процесів, зменшення кількості операцій, поєднання механічних і хімічних заходів для знищення бур’янів, заміни культивацій боронуванням. За оптимально допустимої товщини верхнього розпушеного ізолювального шару ґрунту перед сівбою (6–7 см) на чорноземах звичайних для одержання сходів пшениці озимої достатня кількість вологи забезпечується навіть, якщо опадів немає упродовж 30 днів.

Доглядаючи за чистим паром, необхідно зважати на такі фактори:

1) обробляти ґрунт (культивувати) потрібно на різну глибину з поступовим її зменшенням;

2) у посушливий літньо-осінній період ґрунт потрібно обробляти на глибину загортання насіння, запобігаючи його висушуванню, адже глибина культивації, як правило, відповідає глибині висушування ґрунту. Робочі органи культиваторів мають бути плоскорізними. Ефективні також штангові культиватори. На чистих від бур’янів полях можна використовувати борони замість культиваторів;

3) обробляти ґрунт необхідно своєчасно, щоб не допустити заростання полів бур’янами. Адже в такому разі знадобляться додаткові культивації для їх знищення, а це знову-таки сприятиме додатковій втраті ґрунтової вологи.

Для поверхневого обробітку парів застосовують культиватори, обладнані робочими органами плоскорізного типу, які запобігають надмірному руйнуванню мульчі та перемішуванню сухих і зволожених шарів ґрунту, зберігають вологу на глибині зароблення насіння. На безполицевих фонах ефективні пружинні борони. Щоб уникнути переущільнення орного шару, використовують переважно широкозахватні знаряддя, агрегатовані з гусеничними та колісними тракторами, що мають радіальні або здвоєні шини з низьким питомим тиском на ґрунт.

У разі повного зневоднення посівного шару доцільно відтермінувати наступний обробіток ґрунту до випадіння дощів. У жодному разі не можна спалювати стерню.

Високоякісну підготовку ґрунту під озимі після культур на зайнятому пару визначає ранній строк їх збирання. Що триваліший інтервал після збирання культур на зайнятому пару, то більше вологи і поживних речовин можна накопичити у ґрунті, якісніше очистити його від бур’янів, тобто створити кращі умови для отримання сходів і подальшого розвитку рослин озимини.

Способи підготовки ґрунту після культур на зайнятому пару залежать, насамперед, від ґрунтово-кліматичних умов, особливостей вирощування попередника, тривалості післязбирального періоду, вологості та забур’яненості ґрунту тощо. Зайняті пари слід обробляти одночасно зі збиранням культур, що їх займають, коли ґрунт ще добре розпушується і кришиться без утворення брил.

Розрізняють загальні правила підготовки ґрунту під озимі культури після польових та культур на зайнятому пару. Серед них основні:

1) збирати попередник чи культуру на зайнятому пару в оптимальні строки, аби якнайшвидше вивільнити поле;

2) одразу після звільнення поля провести поверхневий обробіток і внести добрива;

3) провести основний обробіток ґрунту. Його глибина залежить від погодних умов, вологості й щільності ґрунту, засміченості поля і тривалості інтервалу від збирання попередньої культури до сівби озимих: за посушливих умов, на чистих від бур’янів полях і в разі пізнього збирання попередника ґрунт обробляють на меншу глибину;

4) за потреби провести коткування, ефективність якого підвищується, коли запізнилися з обробітком, а також коли суха погода;

5) створити придатний для сівби дрібногрудкуватий стан ґрунту;

6) утримувати поле до сівби озимої культури чистим від бур’янів і запобігти утворенню ґрунтової кірки.

Під час підготовки зайнятих парів (озимі на зелений корм, зернові сумішки) та полів після непарових попередників (горох, соя, ріпак, колосові культури) вирішальне значення мають своєчасність, послідовність і регламентованість технологічних операцій: негайне лущення стерні важкими тандемними двослідними дисковими боронами на 8–10 см, обробіток комбінованими агрегатами на 10–12 см, розпушування ґрунту паровими культиваторами на глибину загортання насіння. Для покращання якості обробітку застосовують також зубові борони, мотики і котки.

Доглядаючи кулісні пари у літньо-осінній період, навесні й на початку літа, поле обробляють за типом чорного пару. Як кулісні рослини найкраще використовувати гірчицю, соняшник, сорго й інші високорослі культури. Їх висівають улітку з таким розрахунком, щоб до сівби озимих їхні стебла не пересихали і не ламалися, були достатньо міцними і не вилягали узимку.

Озимі сіють упоперек напряму куліс, при цьому частину кулісних рослин виламують. Якщо ж сіють уздовж куліс, залишаються незасіяні смуги, які згодом заростають бур’янами. Кулісні рослини знижують швидкість вітру, затримують сніг, збільшуючи вологість ґрунту, захищають озимі від морозів і пошкодження пиловими бурями.

Поля з-під багаторічних трав готують за енергоощадною технологією, що передбачає фонове дискування важкими боронами й наступне (за 2–3 дні ) мілке (12–16 см ) розпушування ґрунту комбінованими агрегатами. За дотримання агротехнічних норм така схема обробітку унеможливлює відростання люцерни й еспарцету, гарантує збереження залишкової вологи та акумуляцію навіть незначних (5–10 мм ) літніх опадів.

Після грубостеблових культур (кукурудза на силос) ґрунти середнього і важкого механічного складу в день збирання врожаю поверхнево мульчують дисковими знаряддями, після чого культивують для вирівнювання поверхні поля. На схилах крутістю до 3° перспективним є чизелювання комбінованим агрегатом.

Читайте також: Як правильно перейти на технологію стріп-тілл

Після соняшнику на час сівби пшениці озимої верхній шар ґрунту достатньо пухкий, його поверхнево обробляють переважно широкозахватними дисковими лущильниками і боронами. За потреби проводять передпосівну культивацію. У діапазоні зволоження ґрунту 15–20% високу якість обробітку і сівби за один прохід забезпечують роторні культиватори активної дії Вони створюють дрібногрудкувату структуру верхнього шару, що сприяє появі своєчасних і дружних сходів і формуванню посівів озимих культур, що добре конкурують із бур’янами.

Після баштанних культур, строки збирання яких ненабагато випереджають оптимальні строки сівби озимих, основним обробітком є поверхневий дисковими знаряддями для подрібнення післязбиральних решток і розпушування ґрунту на глибину 6–8 см.

Передпосівну культивацію під пшеницю озиму, ячмінь озимий, жито слід проводити безпосередньо перед сівбою на 6–8 см, сіяти на глибину 4–6 см у вологу осінь, в суху — на 7–8 см. Якщо не дотримати цієї агровимоги, зерно зависає у напівсухому прошарку ґрунту і сходи будуть зріджені. Найбільш придатні для допосівного обробітку культиватори зі стрілчастими лапами на S-подібних пружинних стояках.

Застосування технології нульового обробітку ґрунту і системи no-till у разі вирощування пшениці озимої є економічно обґрунтованим лише на чистих від бур’янів полях і за наявності у посівному шарі 10–15 мм продуктивної вологи. Після стернових попередників, кукурудзи на силос, соняшнику перевагу слід надавати спеціальним сівалкам, обладнаним дисковими сошниками, які забезпечують рівномірний за площею та оптимальний за глибиною висів насіння у вологий ґрунт, що для Степу є визначальною умовою отримання повноцінних сходів озимини. Пряма сівба ефективна на парових площах за швидкого пересихання ґрунту, на мілко оброблених і нульових агрофонах, коли пшеницю сіють у кінці допустимих строків.

Під дрібнонасіннєві озимі культури, зокрема ріпак, потрібен ретельний передпосівний обробіток ґрунту. Насіння ріпаку дрібне, тому для отримання дружних сходів на глибині загортання насіння (2–3 см) необхідно створити вирівняний, вологий, пухкий із дрібногрудкуватою структурою шар ґрунту. Недостатня вирівняність поля зумовлює істотні втрати врожаю, аж до 20%. Адже нерівномірний висів насіння за глибиною спричинює значну строкатість стеблостою, відставання у рості, сильніше ураження хворобами і пошкодження шкідниками.

Під ріпак добре вирівняне поле культивують безпосередньо перед сівбою на глибину 4–5 см культиваторами зі стрілчастими лапами на S-подібних пружинних стояках. Ріпак озимий сіють пневматичними сівалками, які забезпечують оптимальну глибину загортання і норму висіву насіння. Вчасне і високоякісне проведення комплексу посівних робіт забезпечує появу дружних і рівномірних сходів, розвиток міцної кореневої системи і добру перезимівлю рослин.

Економічно вигідним у разі вирощування озимого ріпаку є суміщення операції основного і передпосівного обробітку ґрунту із застосуванням комбінованих агрегатів або ґрунтообробно-посівних комплексів.

Отже, можна дійти висновку, що обробіток ґрунту під озимі культури, насамперед, має бути своєчасним, зберігати ґрунтову вологу, забезпечувати ретельне вирівнювання поля, особливо під ріпак озимий. Слід прагнути до мінімальної кількості технологічних операцій, для чого використовувати комбіновані ґрунтообробні агрегати або ґрунтообробно-посівні комплекси, заощаджуючи при цьому енергетичні ресурси.

Олександр Цилюрик, доктор сільськогосподарських наук,
Дніпровський державний аграрно-економічний університет

EvoPac™ — новітнє пакування засобів захисту...

Ступінь технологічності всіх елементів у застосуванні засобів захисту рослин надважливий не лише...

Міндобрива для соняшнику

Як розрахувати оптимальну стратегію мінерального живлення посівів соняшнику з урахуванням поточних...

Огляд ефективних рішень захисту кукурудзи від...

Протягом останніх двох років, періоду війни в Україні, спостерігається тенденція до зменшення площ...

АгроТренди

Чорний горіх: види та технологія вирощування

38546
Чорний горіх, поки це дерево не стало у нас особливо популярною культурою. Чорний горіх є найближчим родичем такого відомого нам волоського горіха, який ми звикли вирощувати у себе на ділянках і...

Виробництво та перспективи чорного часнику

27380
Нещодавно український медійний простір сколихнула новина - виявляється у світі вже давно популярний чорний часник. Більше того, він вважається найсолодшим овочем. Відразу допитливі фермери почали...

Експерт розказав, скільки потрібно вкласти в гектар овочів

14320
Не секрет, що потенціал овочевої галузі в Україні далеко не реалізований. Ми і досі щороку імпортуємо десятки і сотні тисяч різноманітних овочів, починаючи із цибулі та часнику і закінчуючи...

Про нас

Сайт "Агрономія сьогодні" - агрономічний довідник для фермерів та агрономів. На нашому сайті ви знайдете інформацію про вирощування, підживлення та захист сільськогосподарських культур.
Маршала Гречка, 13
+38 (044) 494 09 52
office@agronomy.com.ua

Останні новини

Використання матеріалів

Використання матеріалів і новин із сайту видання «Агрономія Сьогодні» дозволяється лише за умови посилання на http://agronomy.com.ua/. Для новинних та інтернет-видань обов'язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання у першому абзаці на процитовану статтю чи новину.