Під час виконання технологічних операцій агрегати не повинні погіршувати структуру ґрунту й пошкоджувати майбутній урожай сільгоспкультур

Сучасні вимоги технологій вирощування сільськогосподарських культур передбачають, що комбіновані сільськогосподарські машини й агрегати для ґрунтообробітку повинні мати набір робочих органів для одночасного виконання тих операцій, що можна поєднувати або суміщати в часі без порушення агротехніки, строків і якості виконання. Відповідно, нині подібні машини поділяють на три основні типи: агрегати з кількох послідовно з’єднаних простих машин, кожна з яких виконує окрему операцію; машини з послідовно встановленими простими робочими органами для виконання кількох операцій; машини зі спеціальним комбінованим робочим органом для послідовного виконання технологічного процесу.

Комбіновані агрегати й машини для суміщення сівби з передпосівним обробітком ґрунту належать до двох типів: агрегати з кількох машин і знарядь, які можна застосовувати в комплексі та окремо; спеціалізовані комбіновані машини — роздільного застосування знарядь тут бути не може через складність обслуговування і демонтаж окремих елементів при роз’єднанні.

Технологічні операції, які можуть виконувати комбіновані машини, дуже різні, але за поєднання окремих із них їх можна розділити умовно на такі чотири групи: для поєднання основного і додаткового обробітку ґрунту; для суміщення комплексу операцій передпосівного обробітку; для суміщення основного або передпосівного обробітку з унесенням меліорантів (добрив і пестицидів); для суміщення передпосівного обробітку ґрунту і сівби. Проаналізуємо характеристики машин, що входять у кожну з груп.

Перша група

Комбінований орний агрегат ПКА; комбінований агрегат АКП-2,5; плуг ПВН-3-35 з комбінованими корпусами; комбінована машина АКР-3,6; ротаційний плуг ПР-2 та інші. Агрегат ПКА призначено для оранки, подрібнення грудок, ущільнення ґрунту і вирівнювання поверхні. ПКА складається з плуга (в основному ПЛП-6-35) і пристосування ПВР-2,3, обладнаного дворядним котком. Перший ряд котків утворено з вузькоклинчастих дисків, другий — із кільчасто-шпорових дисків. На рамі агрегата змонтовано два баластних ящики. Коток приєднують до зчіпки плуга гнучким зв’язком. Під час роботі агрегата диски, зазнаючи великого тиску, розрізають великі грудки, проникають у ґрунт на 10–15 см, унаслідок бокового зсуву ущільнюють глибші шари. Кільчасто-шпорові диски подрібнюють грудки, що лишилися, і вирівнюють поверхню ґрунту. Глибину ходу дисків регулюють зміною маси баласту, який укладають у ящики.

_____________________

Обробіток ґрунту цим агрегатом виконують без обороту пласта

_____________________

Комбінований агрегат АКП-2,5 застосовують у системі для основного і передпосівного обробітку ґрунту в районах недостатнього зволоження. Обробіток ґрунту цим агрегатом виконують без обороту пласта. Машина має дві секції. На рамі передньої встановлюють три дискові батареї й три плоскорізальні лапи; на задній — коток-розпушувач, зарівнювач і баластний ящик. Передню секцію навішують на трактор, а задню — приєднують причепом. Дискові батареї монтують зі сферичних або голчастих дисків. Зарівнювач монтують тільки за застосування сферичних дисків. Диски розпушують верхній шар ґрунту на глибину до 8 см, лапи підрізають пласт на глибину до 16 см, розпушують його і знищують бур’яни, зарівнювач вирівнює поверхню ґрунту, котки розбивають грудки ґрунту й ущільнюють. Ширина захвату — 2,5 м. Агрегатують із тракторами ДТ-75В і Т-150К.

Для поєднання основного і додаткового обробітків ґрунту застосовують видозмінені плуги, у яких корпуси мають укорочені полиці, за якими встановлюють невеликі фрези або плуги чи культиватори з ножами, що обертаються у горизонтальній площині, тобто типу фрез. Такі агрегати найефективніші на важких заплавних ґрунтах.

Друга група

До агрегатів цієї групи належать: комбіновані агрегати РВК-3,6 і РВК-5,4; машина ВИП-5,6; фрезерний культиватор глибокорозпушувач КФГ-3,6; фрезерний культиватор гребенеутворювач КГФ-2,8 та інші.

РВК-3,6 і РВК-5,4 призначено для передпосівного обробітку ґрунту. За один прохід культивують ґрунт на глибину 15 см, руйнують брили й грудки, вирівнюють і прикочують ґрунт. Ширина захвату, відповідно, 3,6 і 5,4 м. На рамі машини послідовно розташовано розпушувальні лапи на пружинних стійках; передній кільчасто-шпоровий коток, диски якого ущільнюють ґрунт у проміжках між лапами; другий ряд розпушувальних лап установлено за дисками котка; брус-вирівнювач і секції заднього кільчасто-шпорового котка.

Заглиблення робочих органів регулюють поворотом осі із закріпленими лапами. Вирівнювальний брус можна переміщати по висоті, а тиск його на ґрунт регулювати натяжними пружинами. Агрегатують РВК-3,6 з тракторами МТЗ-80 і ДТ-75В, а РВК-5,4 — з тракторами Т-150К і К-701.

_____________________

Машину ВИП-5,6 застосовують для передпосівного обробітку під зернові, технічні й овочеві культури

_____________________

Машину ВИП-5,6 застосовують для передпосівного обробітку під зернові, технічні й овочеві культури. Будова: три секції, на рамах яких є батареї з голчастими дисками, брус-вирівнювач і кільчастий коток, зібраний із зубчастих і клинчастих дисків. За один прохід машина подрібнює ґрунтові грудки, вирівнює мікрорельєф поля й ущільнює верхній шар. Ширина захвату — 6 м, робоча швидкість — 6–8 км/год, продуктивність — 3,3–4,5 га/год, агрегатують із тракторами ДТ-75В, МТЗ-80.

Фрезерний культиватор КФГ-3,6 для передпосівної підготовки важких і перезволожених ґрунтів під сівбу рису, зернових та інших культур у зоні зрошувального землеробства. Має фрезерний барабан діаметром 350 мм, фартух, привод і механізм регулювання глибини.

На валу фрезерного барабана приварено диски, на яких закріплено Г-подібні ножі. Під час роботи барабан обертається з частотою 480 хв, ножі відрізають смуги ґрунту і відкидають їх під кожух.

Третя група

До третьої групи машин належать агрегати, що поєднують оранку або культивацію з унесенням рідких добрив. Застосовують їх для технічних та овочевих культур. Вони мають підживлювач-обприскувач ПОМ і плуг або культиватор, на рамі яких закріплюють штангу, а до стійок корпусів або лап кріплять підживлювальні трубки. Рідкі добрива під тиском надходять до підживлювальних трубок і впорскуються ними на дно борозни ґрунту. Одночасне з основним або передпосівним обробітком ґрунту внесення аміачних добрив знижує втрати аміаку на випаровування, бо він добре адсорбується розпушеним ґрунтом.

_____________________

Культиватор-глибокорозпушувач-підживлювач КПГ-2,2 застосовує локальне внесення добрив на глибину до 25 см з основним обробітком стерньових полів

_____________________

Машина МКП-4 вносить у ґрунту основні дози мінеральних добрив на глибину 10–15 см з одночасним передпосівним обробітком ґрунту. Культиватор-глибокорозпушувач-підживлювач КПГ-2,2 застосовує локальне внесення добрив на глибину до 25 см з основним обробітком стерньових полів. Плуг ПРВМ-3 має рішення для внесення мінеральних добрив одночасно з обробітком ґрунту.

Четверта група

Поєднання обробітку ґрунту із сівбою найкраще відповідає вимогам агротехніки, забезпечує висівання насіння у вологий, розпушений ґрунт, бо немає розриву між обробітком і сівбою. Найпростішим агрегатом для цього поєднання культиватора типу КПС-4 і зернової сівалки. Можна монтувати широкозахватні агрегати за допомоги зчіпки. Як комбіновані машини можна застосовувати сівалку-культиватор типу СЗС-2,1; лущильник-сівалку ЛДС-6; сівалку-культиватор СГ-4 для гребеневої сівби; агрегати для покращення лугів АПЛ-1,5 і АЛС-2,5.

На важких ґрунтах для передпосівного обробітку ґрунту і сівби зернових застосовують комбінований агрегат типу КА-3,6. Він поєднує начіпний культиватор КФГ-3,6, зчіпний пристрій, сівалку СЗ-3,6.

Василь Наріз

Компанія Elicit Plant безкоштовно надала...

За підтримки уряду Франції українським фермерам безкоштовно надали 20 тис. л препаратів компанії...

Якісний плуг, надійний сервіс — і...

Компанія KUHN не просто вивела на ринок України топмодель плуга MULTI-LEADER XT, а й забезпечила...

Контроль амброзії в посівах соняшнику стає все...

У давньогрецькій міфології амброзія («безсмертна») це — їжа богів Олімпу. А в повсякденній роботі...

АгроТренди

Чорний горіх: види та технологія вирощування

41421
Чорний горіх, поки це дерево не стало у нас особливо популярною культурою. Чорний горіх є найближчим родичем такого відомого нам волоського горіха, який ми звикли вирощувати у себе на ділянках і...

Виробництво та перспективи чорного часнику

29140
Нещодавно український медійний простір сколихнула новина - виявляється у світі вже давно популярний чорний часник. Більше того, він вважається найсолодшим овочем. Відразу допитливі фермери почали...

Експерт розказав, скільки потрібно вкласти в гектар овочів

15747
Не секрет, що потенціал овочевої галузі в Україні далеко не реалізований. Ми і досі щороку імпортуємо десятки і сотні тисяч різноманітних овочів, починаючи із цибулі та часнику і закінчуючи...

Про нас

Сайт "Агрономія сьогодні" - агрономічний довідник для фермерів та агрономів. На нашому сайті ви знайдете інформацію про вирощування, підживлення та захист сільськогосподарських культур.
Маршала Гречка, 13
+38 (044) 494 09 52
office@agronomy.com.ua

Останні новини

Використання матеріалів

Використання матеріалів і новин із сайту видання «Агрономія Сьогодні» дозволяється лише за умови посилання на http://agronomy.com.ua/. Для новинних та інтернет-видань обов'язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання у першому абзаці на процитовану статтю чи новину.