Вирощування цукрових буряків — це складний і високотехнологічний процес, що потребує особливих підходів й уваги з боку агрономічної служби господарства, бо невчасно виявлена проблема чи технологічний прорахунок можуть звести нанівець усі докладені зусилля і витрачені кошти

Незважаючи на те, що, здавалося б, технологія вирощування цукрових буряків у таких господарствах уже давно відпрацьована на найвищому рівні, все одно кожного сезону агрономи наражають на ті чи інші проблеми. Одна з таких проблем — це захист цукрових буряків від хвороб, адже за інтенсивного розвитку варто очікувати як на значне зниження фізичної врожайності коренеплодів, так і вмісту цукру в них.

Основними хворобами листкового апарату буряків цукрових на території нашої країни слід уважати церкоспороз (Cercospora beticola Sacc.), рамуляріоз (Ramularia beticola), фомоз (Phoma betae), борошнисту росу (Erysiphe communis) та іржу (Uromyces betae). Вибудовуючи фунгіцидну схему захисту, пильну увагу приділяють саме контролю церкоспорозу, адже ця хвороба є найпоширенішою та найагресивнішою. Джерелом інфекції є немінералізовані рослинні рештки, на яких збудник може зберігатися протягом 3–4 років. Саме тому бурякосійні господарства з високою насиченістю сівозміни цією культурою мають найвищий ризик розвитку церкоспорозу. Збудник церкоспорозу може уражувати й окремі види бур’янів (близько 40 видів), зокрема лободу та щирицю, що додатково сприяє поширенню хвороби. Основними профілактичними заходами, які допоможуть стримати поширення церкоспорозу, є дотримання сівозміни, просторова ізоляція посівів і пришвидшення мінералізації рослинних решток.

Ще один важливий чинник — це добір стійких гібридів. Проте для досягнення максимального обмеження шкідливості церкоспорозу такі заходи мають обов’язково поєднуватися з правильно побудованою схемою фунгіцидного захисту цукрових буряків.

_________________________

Збудник церкоспорозу характеризується значною внутрішньовидовою мінливістю, що також безпосередньо впливає на добір фунгіцидів і побудову схеми захисту

_________________________

Слід зазначити, що збудник церкоспорозу характеризується значною внутрішньовидовою мінливістю, що також безпосередньо впливає на добір фунгіцидів і побудову схеми захисту. Йдеться про поступове поширення резистентних до стробілуринів рас церкоспорозу з мутацією G143A, яка найбільше поширена у Європі та про яку йтиметься дещо згодом.

Компанія «Сингента» безперервно досліджує всі зазначені вище проблеми та шляхи їх ефективного усунення. Саме тому сьогодні ми раді представити виробникам цукрових буряків новий дієвий інструмент, що стане незамінним помічником в отриманні високого врожаю цієї технологічно складної у вирощуванні, але прибуткової культури.

Спірале™ — це двокомпонентний продукт, що містить у складі 100 г/л дифеноконазолу та 375 г/л фенпропідину. Обидві діючі речовини є інгібіторами біосинтезу стеролів, але належать до різних класів й інгібують різні ферменти, завдяки чому дифеноконазол і фенпропідин не є кросрезистентними.

Дифеноконазол — системний фунгіцид широкого спектра дії з класу триазолів. Він поглинається вегетативною частиною і переміщується по рослині за допомогою акропетальної та сильної трансламінарної транслокації. Дифеноконазол забезпечує тривалу профілактичну дію в поєднанні з лікувальною та викорінювальною діями проти листкових грибних патогенів — аскоміцетів, базидіоміцетів, дейтероміцетів, а також кількох збудників хвороб, що передаються насінням, на багатьох культурах у всьому світі.

Фенпропідин — системний, лікувально-захисний фунгіцид з класу піперидинів (морфолінів) для боротьби з листковими хворобами. Має високу активність проти борошнистої роси, видів іржі та низки інших збудників хвороб, зокрема церкоспорозу. Фенпропідин є системною сполукою зі швидким поглинанням і вираженою акропетальною транслокацією по ксилемі, що забезпечує хороше розподілення у тканинах рослин і захист від змивання. Фенпропідин демонструє зупинну дію щодо наявних інфекцій (лікувальна активність) і запобігає виникненню нових інфекцій (захисна активність). Таке поєднання дає змогу отримати фунгіцид з високою і тривалою ефективністю проти основних хвороб буряків цукрових і водночас дієвий інструмент для захисту цукрових буряків в умовах поширення стійких до стробілуринів рас церкоспорозу. Синергізм двох д. р. виявляється в персистентності дифеноконазолу (діє повільно й довго) і швидкій лікувальній активності фенпропідину (швидкий стоп-ефект).

_________________________

Спірале™ забезпечує тривалу дію та доведену ефективність проти основних хвороб цукрових буряків: церкоспорозу, рамуляріозу, борошнистої роси та іржі

_________________________

Таким чином Спірале™ забезпечує тривалу дію та доведену ефективність проти основних хвороб цукрових буряків: церкоспорозу, рамуляріозу, борошнистої роси та іржі.

Поєднання дифеноконазолу й фенпропідину допомагає підвищити ефективність проникнення і поглинання рослиною обох д. р., а отже, покращити їх ефективність, про що свідчать отримані результати досліджень (рис. 1). Так, за результатами аналізу на початкове утримання д. р., була помічена тенденція до підвищення їх умісту в тканинах рослин за умови застосування дифеноконазолу та фенпропідину в баковій суміші на противагу застосуванню діючих речовин соло в тих самих кількостях.

Рис. 1. Результати аналізу на вміст діючих речовин у тканинах рослини (початкове утримання)

Аналізували проникнення й утримання д. р. за такою методикою. Поверхня листка: для аналізу відбирають наймолодші, повністю розгорнуті листки й промивають у розчині 20 : 80 (ацетонітрил : вода), щоб видалити залишки д. р. з поверхні листка. Восковий шар: ті самі листки промивають у гексані, щоб видалити будь-які залишки д. р. в епікутикулярних восках. Потім листки гомогенізують у розчині ацетонітрил : вода у співвідношенні 80 : 20, щоб вилучити д. р., які розподілилися в тканині. Зразки відбирають через 2 год після обробки. Діючі речовини наносять у такій кількості: дифеноконазол — 125 г/га, фенпропідин — 280 г/га.

Подібна тенденція зберігалась у зразках, відібраних через 5 год після обробки та через 1, 3 та 7 діб після обробки. Тож можна дійти висновку, що фенпропідин виступає своєрідним «тягачем» для дифеноконазолу і, як результат, маємо вищу ефективність у полі.

Результати дослідів із вивчення ефективності

Кожен продукт, який компанія «Сингента» виводить на ринок, проходить кількарічні випробування в тих умовах, де його застосовуватимуть у майбутньому. Випробування Спірале™ в Україні розпочалися ще 2020-го, і результати першого року досліджень повністю підтверджують репутацію стандарту для захисту цукрових буряків (рис. 2). Згідно зі схемою досліду застосовували дворазове внесення за варіантами, що досліджувалися: перше внесення було проведено під час змикання міжрядь, повторне — через 21 день після першого. До схеми досліду було додано продукти — стандарти на ринку, двокомпонентні препарати, що містять у складі триазол і стробілурин.

Рис. 2. Ефективність фунгіцидів у контролі церкоспорозу, середні показники, за результатами
двох дослідів, на 42-й день після останньої обробки (НІР 0,5 = 6,5, коефіцієнт варіації = 6,2)

Так, відповідно до статистичного аналізу, можна дійти висновку, що навіть мінімальна норма Спірале™ була вірогідно ефективнішою за повні норми продуктів, які порівнювали. Під час обліків, проведених на 42–49-й день після другої обробки, на контрольному варіанті, як і на стандартах, спостерігалося відростання нової розетки листка внаслідок значного ураження церкоспорозом (фото 1). Що ж до результатів аналізу багаторічних даних, то вони мають такий вигляд (рис. 3):

Фото 1. Ефективність фунгіцидів проти церкоспорозу на 42–49-й день після обробки

Рис. 3. Середні показники ефективності проти церкоспорозу варіантів, що досліджувалися, за результатами шести дослідів (2020–2022 рр.)

Отже, згідно з результатами шести дослідів, тенденція, яку ми спостерігали в перший рік випробувань, збереглася, а саме: ефективність Спірале™ навіть у мінімальній нормі була в більшості випадків достеменно вищою, ніж у чинних стандартів на ринку. Проте ефективність захисту має бути підтверджена і результатами врожайних даних й аналізом на вміст цукру в коренеплодах і загальним виходом цукру з гектара (т/га), адже це — наша основна мета, що регламентує прибутковість вирощування цієї культури (рис. 4).

Рис. 4. Вихід цукру (т/га), середні показники за результатами двох дослідів (2022 р.)

Так, за виходом цукру (т/га) стандарти (триазол + стробілурин), що застосовували в досліді, згідно з результатами статистичного аналізу, відповідали мінімальній нормі Спірале™, тоді як максимальна норма Спірале™ забезпечила вірогідно вищий вихід цукру з гектара. Крім ефективності проти церкоспорозу також можна навести безліч даних щодо ефективності Спірале™ й проти інших збудників хвороб, як от рамуляріоз, борошниста роса чи іржа, що були отримані за результатами дослідів, закладених у країнах ЄС. Однак церкоспороз — найпоширеніша хвороба на території нашої країни, й ефективність фунгіциду проти цієї складної хвороби є визначальною для отримання добрих урожаїв.

Можемо упевнено сказати, що Спірале™ посяде чільне місце у схемі захисту цукрових буряків і стане надійним інструментом в отриманні високих урожаїв, чого ми вам і бажаємо!

Олександр СОЛОВЙОВменеджер з технічної підтримки,
напрям «Фунгіциди на технічних культурах», компанія «Сингента»

EvoPac™ — новітнє пакування засобів захисту...

Ступінь технологічності всіх елементів у застосуванні засобів захисту рослин надважливий не лише...

Міндобрива для соняшнику

Як розрахувати оптимальну стратегію мінерального живлення посівів соняшнику з урахуванням поточних...

Огляд ефективних рішень захисту кукурудзи від...

Протягом останніх двох років, періоду війни в Україні, спостерігається тенденція до зменшення площ...

АгроТренди

Чорний горіх: види та технологія вирощування

38546
Чорний горіх, поки це дерево не стало у нас особливо популярною культурою. Чорний горіх є найближчим родичем такого відомого нам волоського горіха, який ми звикли вирощувати у себе на ділянках і...

Виробництво та перспективи чорного часнику

27380
Нещодавно український медійний простір сколихнула новина - виявляється у світі вже давно популярний чорний часник. Більше того, він вважається найсолодшим овочем. Відразу допитливі фермери почали...

Експерт розказав, скільки потрібно вкласти в гектар овочів

14320
Не секрет, що потенціал овочевої галузі в Україні далеко не реалізований. Ми і досі щороку імпортуємо десятки і сотні тисяч різноманітних овочів, починаючи із цибулі та часнику і закінчуючи...

Про нас

Сайт "Агрономія сьогодні" - агрономічний довідник для фермерів та агрономів. На нашому сайті ви знайдете інформацію про вирощування, підживлення та захист сільськогосподарських культур.
Маршала Гречка, 13
+38 (044) 494 09 52
office@agronomy.com.ua

Останні новини

Використання матеріалів

Використання матеріалів і новин із сайту видання «Агрономія Сьогодні» дозволяється лише за умови посилання на http://agronomy.com.ua/. Для новинних та інтернет-видань обов'язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання у першому абзаці на процитовану статтю чи новину.