Осіння фаза вегетації 2023 року характеризувався подовженим періодом. У посівах озимих зернових культур спостерігався розвиток борошнистої роси, септоріозу листків, плямистостей на ячмені, тому необхідність застосування фунгіцидів виникне вже у весняний період. З потеплінням рекомендується проводити постійний фітосанітарний моніторинг посівів для своєчасного застосування засобів захисту рослин.

Ранньовесняне боронування посівів і підживлення азотними й іншими мінеральними добривами сприятиме оздоровленню посівів. Добрива підвищують стійкість рослин проти злакових мух завдяки більшій кущистості.

У посівах пшениці озимої, які на час припинення вегетації були у фазі сходів — третього листка, у весняний період значної шкоди можуть завдати злакові мухи. Весняне покоління злакових мух за звичайних умов більш значної шкоди завдає ярим колосовим культурам, але на нерозкущених посівах пшениці озимої їх шкідлива дія може бути також високою. Для збереження стеблостою озимини за чисельності 40–50 мух на 100 помахів сачка доцільна обробка одним з інсектицидів: Альфагард 100, к. е. (0,10–0,15 л/га), Бі-58 новий, к. е. (1,5 л/га), Біммер, к. е. (1,0–1,5 л/га), Данадим стабільний, к. е. (1,0–1,5 л/га).

Досить актуальним у весняний період буде застосування гербіцидів. Після відновлення вегетації пшениці озимої важливо всі поля обстежити на наявність бур’янів і за потреби внести гербіциди.

Економічним порогом шкідливості (ЕПШ) бур’янів у посівах пшениці озимої є понад 16 шт. однорічних бур’янів та більш як один пагін багаторічних видів на 1 м².

Для знищення дводольних бур’янів у посівах пшениці озимої застосовують препарати трьох груп:

1. Похідні бензойної кисло­­­­­ти — Банвел, Діален Супер. Гербіциди цієї групи ефективні проти багаторічних видів бур’янів. Їх можна застосовувати до кінця фази кущіння за температури +10…+15 °С.

2. Сульфонілсечовини — Гранстар, Логран, Пік. Препарати цієї групи ефективніші проти однорічних дводольних бур’янів, ніж проти багаторічних. Ці гербіциди забезпечують ефективність за знижених температур — +5…+10 °С. Можливе застосування до фази прапорцевого листка включно.

3. Триазолпіримідини — Дербі, застосовують до фази прапорцевого листка включно в широкому діапазоні температур — від +5 до +25 °С. Ефективно діє на однорічні дводольні, зокрема на перерослі бур’яни. Існують також комбіновані гербіциди — Голіаф, Гранстар Голд, Лінтур, Мікодин, які забезпечують високу ефективність завдяки поєднанню двох діючих речовин.

Упродовж вегетації посіви пшениці озимої уражуються значною кількістю хвороб. Швидка втрата листкової поверхні через ураження хворобами та передчасне завершення вегетації веде до незворотних втрат урожаю і погіршення його якості.

______________________

За раннього розвитку хвороб і високого інфекційного фону першу фунгіцидну обробку пшениці проводять у фазу кущення — початок виходу в трубку

______________________

За раннього розвитку хвороб і високого інфекційного фону першу фунгіцидну обробку пшениці проводять у фазу кущення — початок виходу в трубку. Внесення фунгіцидів в цей час зазвичай поєднують з унесенням гербіцидів, інсектицидів або регуляторів росту. Цільовими хворобами є борошниста роса, септоріоз листя, піренофороз (жовта плямистість). Застосовують один із фунгіцидів: Капало (1,0–1,5 л/га), Рекс Плюс (0,8–1,2 л/га), Абруста (0,7–1,0 л/га), Імпакт К (0,6–0,8 л/га), Тілт Турбо (0,8–1,0 л/га). Рекс Плюс гарантує ефективний захист посівів протягом 30 днів, а Капало — 40. Мінімальна середньодобова температура для застосування Капало, Рекс Плюс, Тілт Турбо — на рівні + 5 °С і вище. Діючі речовини Імпакт К є відносно стабільними як за понижених (+7…+10 °С), так і за оптимальних (+18…+22 °С) температур повітря.

Високоефективною для захисту проти борошнистої роси є обробка посівів фунгіцидами на основі флутріафолу (Імпакт 25% к. с.), проквіназиду (Таліус 20% к. е.), пропіконазолу (Імпера Голд 49% к. е.), карбендазиму (Дерозал 50% к. с.), метрафенону (Флексіті 30% к. е.).

Застосування фунгіцидів по прапорцевому листку — традиційний час проведення другої фунгіцидної обробки. Цільові хвороби — септоріоз листя, піренофороз (жовта плямистість) і бура іржа. Метою цієї фунгіцидної обробки є захист від хвороб прапорцевого, підпрапорцевого і третього листків, які відповідають за надходження майже 80% пластичних речовин до зернівки під час наливання зерна. Високу ефективність у цей час застосування забезпечує фунгіцид Адексар СЕ Плюс (додаткова прибавка врожаю навіть за відсутності хвороб).

Оптимальним часом проведення третьої фунгіцидної обробки вважається початок — середина цвітіння. Цільовими об’єктами у цей період є септоріоз листя і колоса, піренофороз (жовта плямистість), бура і стеблова іржі, фузаріоз колоса, вторинна інфекція (альтернаріоз, оливкова пліснява тощо). Найефективнішими фунгіцидами на цей період для захисту від хвороб колоса є Рекс Дуо 49,7% к. е., Фолікур 25% к. е., Оріус 25% к. е., Імпакт Т 30% к. е., Фалькон 46% к. е., Солігор 42,5% к. е.

Одним із найнебезпечніших шкідників пшениці озимої в зоні Степу, який впливає на якість клейковини, є клоп шкідлива черепашка. Заселення посівів дорослими клопами відбувається на початку фази виходу в трубку, а відродження личинок — у період формування зернівки — молочної стиглості зерна. Через втрату якості клейковини борошно стає непридатним для хлібопечення за наявності 3% пошкоджених клопами зерен. Такий рівень пошкодження спостерігається за чисельності 3–5 личинок/м². За пошкодження понад 12% зерна відбувається деградація клейковини. Згідно з ДСТУ 3768:2010, кількість пошкодженого насіння не має перевищувати 0,3–0,5%.

Для запобігання таким втратам проводять хімічний захист посівів проти дорослих клопів, що перезимували, і личинок. Високу ефективність під час масового заселення посівів клопами мають крайові обробки посівів одним з інсектицидів: Актара (0,1–0,14 кг/га), Бі-58 новий (1,5 л/га), Фастак (0,1–0,15 л/га), Протеус (0,5–0,75 л/га) та ін.

______________________

Оптимальним строком знищення личинок є час появи в посівах 15–20% личинок третього віку. На цей час відбувається повне відродження личинок із відкладених яєць

______________________

Оптимальним строком знищення личинок є час появи в посівах 15–20% личинок третього віку. На цей час відбувається повне відродження личинок із відкладених яєць. Обробку бажано провести в стислі строки до появи личинок четвертого віку. Запізнення на 3–4 дні знижує ефективність захисту на 20% і більше. У цей період крім личинок хлібних клопів шкоди зерну завдають личинки пшеничного трипса (ЕПШ 40–50 екз./колос), злакові попелиці (ЕПШ 20–30 екз./стебло), хлібні жуки (ЕПШ 3–8 екз./м²).

Оптимальним строком захисту посівів пшениці озимої від личинок клопа-черепашки та супутніх видів шкідників є період формування — початок молочної стиглості зерна. У період обробки слід ураховувати температурний режим. За температури повітря до +22…+25 °С доцільно застосувати один з інсектицидів з групи піретроїдів: Фастак (0,1 л/га), Ф’юрі (0,07 л/га), Бульдок (0,25 л/га). Карате Зеон 050 CS (0,2 л/га) за температури повітря до +30°С. Якщо температура повітря вища за +30 °С, доцільніше обробити посіви Актарою 25WC (0,14 кг/га).

За хімічних обробок посівів в умовах високої температури слід застосовувати обприскування з нормою витрати робочої рідини 300–400 л/га в ранішні й вечірні години. Для сповільнення випаровування крапель і подовження токсичної дії препаратів до робочої рідини слід додавати антивипаровувачі (сечовину) або прили­­пачі (зокрема Сільвет Голд).

Назар Умрихін, канд. с.-г. наук, завідувач науково-технологічного
відділу рослинництва ІСГС НААН, експерт-дорадник з питань рослинництва
Тетяна Алмаєва, наукова співробітниця лабораторії біоадаптивних технологій в АПВ
Олег Гайденко, канд. техн. наук, учений секретар, завідувач
науково-технологічного відділу маркетингу та наукового забезпечення
трансферу інновацій ІСГС НААН, ст. наук. співроб., дорадник з питань механізації
сільського господарства та економіки сільськогосподарського виробництва

Конструкції комбінованих ґрунтообробних агрегатів

Під час виконання технологічних операцій агрегати не повинні погіршувати структуру ґрунту й...

Послуги для сироварів: щоб було легше...

Сироваріння відіграє важливу роль в економіці багатьох країн світу. В Україні ця галузь...

Захист дерев від патогенів

У системних фунгіцидів, як і у фунгіцидів контактної дії, виділяють препарати, ефективні проти...

АгроТренди

Чорний горіх: види та технологія вирощування

40818
Чорний горіх, поки це дерево не стало у нас особливо популярною культурою. Чорний горіх є найближчим родичем такого відомого нам волоського горіха, який ми звикли вирощувати у себе на ділянках і...

Виробництво та перспективи чорного часнику

28764
Нещодавно український медійний простір сколихнула новина - виявляється у світі вже давно популярний чорний часник. Більше того, він вважається найсолодшим овочем. Відразу допитливі фермери почали...

Експерт розказав, скільки потрібно вкласти в гектар овочів

15461
Не секрет, що потенціал овочевої галузі в Україні далеко не реалізований. Ми і досі щороку імпортуємо десятки і сотні тисяч різноманітних овочів, починаючи із цибулі та часнику і закінчуючи...

Про нас

Сайт "Агрономія сьогодні" - агрономічний довідник для фермерів та агрономів. На нашому сайті ви знайдете інформацію про вирощування, підживлення та захист сільськогосподарських культур.
Маршала Гречка, 13
+38 (044) 494 09 52
office@agronomy.com.ua

Останні новини

Використання матеріалів

Використання матеріалів і новин із сайту видання «Агрономія Сьогодні» дозволяється лише за умови посилання на http://agronomy.com.ua/. Для новинних та інтернет-видань обов'язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання у першому абзаці на процитовану статтю чи новину.