Закладання промислового саду є надзвичайно відповідальним процесом, який складається з низки послідовно виконуваних технологічних операцій, спрямованих на подальше забезпечення сприятливих умов для росту, розвитку і плодоношення дерев. Важливість належного виконання цього процесу зумовлена, насамперед, тим, що він потребує значних за розміром початкових капіталовкладень, а помилки і неякісне виконання запланованих робіт згодом можуть спричинити істотні матеріальні втрати або недоотримання прибутків. Раціональний підхід до вибору як способів садіння, так і необхідних технічних засобів для їх виконання дасть змогу заощадити значні кошти, тож інвестиції у садівництво будуть ефективнішими.

Для закладання промислового саду важливо правильно вибрати місце, адже це — одна з головних умов успішності проекту. Незначне підвищення рельєфу з м’якими південно-західними схилами, захищеними від північних вітрів, є ідеальним місцем для розміщення саду. У такій місцевості дерева не підмерзнуть, а брунькам не зашкодять весняні заморозки.

Залежно від місцевих умов плодові дерева висаджують навесні, восени і навіть — за сприятливих погодних умов — узимку. Строк садіння визначають з огляду на біологічні особливості культури, ґрунтово-кліматичні умови зони вирощування, ступінь стійкості вибраних сортів до низьких температур. Восени сприятливий період садіння триваліший і в окремі роки може становити півтора-два місяці. Весняне садіння зазвичай має тривати не довше ніж 10–15 днів. Обмежений термін садіння зумовлений, з одного боку, придатністю ґрунту до проведення весняно-польових робіт, з іншого — необхідністю висадити рослини до початку розпускання бруньок. Садити сад узимку можна у південних районах у теплі й відносно сухі періоди. Частіше такими сприятливими погодними умовами доцільно користуватися для ремонту розріджених насаджень.

Під час перевезення й тимчасового зберігання саджанців потрібно захищати коріння від підсушування, підмерзання і механічних пошкоджень. Перш ніж висаджувати, їх оглядають, погані відбраковують, на придатних до садіння видаляють поламані чи пошкоджені корені і гілочки. Кореневу систему перед садінням занурюють у глиняну бовтанку, до якої бажано додати стимулятор росту коренів, що підвищить приживлюваність саджанців, та інсектицид, якщо існує загроза їх пошкодження, насамперед, личинками хруща.

Під час садіння, перш ніж ущільнити ґрунт навколо саджанця, його злегка поправляють і, за потреби, підсмикують догори. На легких ґрунтах для кращого забезпечення рослин вологою дерева слід саджати на 6–8 см глибше кореневої шийки, але не допускати укриття ґрунтом місця щеплення, інакше укорінення підщепи може посилити ріст дерева. Через занадто мілке садіння у малосніжні зими можуть підмерзати коріння і стовбур, що спричинить виникнення штамбової порослі. Усе це послаблює рослини, їх сильніше пошкоджують шкідники та хвороби, дерева відстають у рості й погано плодоносять.

Під час садіння дерев важливо забезпечувати достатню прямолінійність рядів. Якщо цим знехтувати, буде ускладнена вся подальша механічна обробка міжрядь.

Нині існує декілька способів садіння саду з використанням засобів механізації: вручну після плантажної оранки у заздалегідь викопані ями чи борозни, під гідробур і механізований.

До садіння вручну у промисловому садівництві вдаються в основному під час ремонту розріджених насаджень, а також для закладання слаборослих садів, як правило, на невеликих площах після плантажної оранки (рис. 1). Перед садінням поле розбивають, місця розташування дерев позначають одним або двома кілочками. У потрібному місці викопують невелику яму, достатню для розміщення у ній кореневої системи рослини. У такий спосіб одна людина може висадити близько 20 дерев за годину, або втричі більше, ніж у разі садіння у великі ями на непідготовленій ділянці.

Рис. 1. Садіння саду вручну на підготовленому і непідготовленому полях 

У разі створення насаджень із відстанню в ряду 1,5 і більше метра саджанці можна висаджувати у попередньо викопані ями завглибшки до 0,6 м. Для цього використовують начіпні ямокопачі з діаметром буру 0,3–0,8 м (рис. 2). Перш ніж розпочинати роботи, необхідно виконати розбивку саду, помітивши кілочком місце розташування кожного дерева. У посушливих зонах ями краще копати безпосередньо перед садінням, щоб вони не пересихали, у вологих — можна завчасно. Якщо під плантаж вносили основне добриво, то під час садіння в ями його не вносять.

 

Рис. 2. Садіння саду вручну у попередньо викопані ями

Для закладання саду на карликових і напівкарликових підщепах (коли відстань між деревами в ряду не перевищує 1,5 м) можна садити саджанці в борозни. Борозни нарізають машинами з робочими органами як пасивного (рис. 3), так і активного типу. ними користуватися більш доцільно з огляду на забезпечення кращих умов для приживлення і розвитку рослин.

 

Рис. 3. Садіння саду вручну у попередньо викопані борозни

Усі ці способи можна застосовувати лише на потужних родючих ґрунтах і після глибокої плантажної оранки. Але вони мають недолік: ґрунт у заздалегідь викопаних відкритих ямах чи борознах із часом втрачає вологу, що негативно впливає на приживлення рослин.

На бідних ґрунтах застосовують траншейний спосіб садіння: рослини висаджують у траншеї, під час формування яких локально збагачують ґрунт органікою.

Закладаючи сад однорічними саджанцями із компактною кореневою системою, можна користуватися гідробуром (рис. 4). За такого способу садіння трактор класу 0,9–1,4 агрегатують з обприскувачем типу ОПВ-2000 і двома гідробурами. За зміну бригада з 10 осіб (тракторист, два робітники з гідробурами, один подавальник саджанців, чотири саджальники і два розмітчики) може висадити до 3000 дерев.

Рис. 4. Садіння саду вручну під гідробур

Але в такому разі необхідно проводити попередню глибоку оранку. Основним недоліком цього способу є те, що добре розвинена коренева система якісних кронованих саджанців після садіння здебільшого розташовуються у вертикальному положенні в обмеженому просторі, що стримує повноцінний швидкий розвиток рослин. Крім того, він незручний для виконавців, адже потребує докладання значних фізичних зусиль. Позитивним є те, що коренева система саджанців протягом певного часу достатньою мірою забезпечується вологою.

За машинного способу садіння (рис. 5) більшість технологічних операцій механізована, агрегат виконує їх послідовно за один прохід.

Рис. 5. Садіння саду машиною вітчизняного та польського виробництва

На прикладі роботи садосадильної машини СПМ-1Т, розробленої Інститутом садівництва НААН, технологічний процес садіння відбувається так. Агрегат у складі трактора і готової до роботи машини під’їжджає до місця тимчасового зберігання саджанців для їх завантаження (кількість саджанців — 200–300 шт. — обумовлена необхідністю забезпечити запас матеріалу для цілого і парного числа проходів агрегата). Перед завантаженням кореневу систему саджанців за потреби замочують у глиняній бовтанці й обробляють хімічними засобами захисту. Транспортуючи саджанці, агрегат переїжджає до місця садіння. Необхідний напрямок і прямолінійність першого проходу забезпечує натягнута над поверхнею ґрунту мотузка, надалі тракторист орієнтується за слідом від маркера.

Одним із саджальників опускає саджанець у розкриту борозну між боковинами сошника до контакту його коренів із дном борозни й утримує в такому положенні, допоки кореневу систему не буде загорнуто ґрунтом. Відстань розміщення чергового саджанця саджальник визначає, орієнтуючись на покажчик, закріплений на рамі машини. Поки один саджальник висаджує рослини, другий бере їх певну кількість (близько 10 шт.) із полиці в руку і готується до садіння. Висаджені саджанці за потреби поправляють та ущільнюють навколо них ґрунт три обтоптувальники, які рухаються за агрегатом. Експлуатаційна продуктивність машини — близько 750 саджанців за годину.

Порівнюючи різні способи садіння з точки зору їх економічної ефективності, потрібно зважати на те, що цей процес є однією зі складових загальної технології вирощування плодових культур. Тому для визначення частки прибутку, що з ним пов’язаний, доцільно як критерій ефективності застосовувати показник експлуатаційних витрат. Цей показник включає витрати на оплату праці, на поточний ремонт і технічний догляд машин, паливно-мастильні матеріали, електроенергію, амортизаційні відрахування. Крім основних показників, необхідно також брати до уваги ступінь полегшення умов праці, зменшення кількості працівників, покращення техніки безпеки, якості роботи, скорочення строків садіння тощо.

Економічну ефективність садіння саду із застосуванням можливих технічних засобів обчислювали на основі технологічних карт на закладання плодових насаджень. Вихідними даними для розрахунків слугували: виробіток машини протягом року, її продуктивність за годину або зміну, кількісний склад обслуговуючого персоналу, витрати пального і мастильних матеріалів та їхня вартість, балансова вартість і потужність енергетичних засобів.

У результаті з’ясувалося, що посилення механізації цього процесу зменшує експлуатаційні витрати на закладання 1 га саду з 26,0 тис. грн у разі ручного садіння після плантажної оранки до 15,5 тис. грн за застосування садосадильної машини. При цьому затрати праці також послідовно скорочуються із 502,3 до 177,0 люд. — год відповідно. Результати порівняння основних техніко-економічних показників за різних способів садіння саду наведено у Таблиці.

Порівняння витрат за різних способів садіння саду


* Транспортування саджанців під час садіння.

Отже, використання садосадильних машин є найефективнішим способом садіння саджанців під час закладання промислових плодових насаджень. Основною його перевагою є висока продуктивність робіт. Крім того, машинне садіння дає можливість висаджувати саджанці у ґрунт без втрати ним вологи завдяки тому, що між викопуванням ями (нарізанням борозни) і садінням немає інтервалу часу. Немає також потреби попередньо розбивати ділянку. Скорочується строк перебування коренів рослини на відкритому повітрі між вийманням саджанця з тимчасового укриття (прикопу) і садінням. Машинне садіння дає змогу точніше витримати прямолінійність ряду, глибину садіння та ширину міжряддя, включити у технологічний процес замочування коренів у глиняній бовтанці з одночасною хімічною їх обробкою проти шкідників і хвороб тощо. У результаті значний обсяг робіт виконується у стислий час із вищою якістю, залучається менша кількість працівників і матеріальних ресурсів.

 

Ігор ТИМОШОКканд. техн. наук,
Інститут садівництва (ІС) НААН 

Мальчувальний метод обробітку ґрунту в Степу...

Експлуатація та інтенсивна експлуатація чорноземів Степу протягом тривалого періоду призвело до...

Труднощі захисту дерев в інтенсивних садах від...

Застосування в системі захисту плодових насаджень фунгіцидів різних хімічних груп — обов’язкова...

Дмитро Шацман: «Вирощування класичних гібридів...

У перший рік війни українська насіннєва компанія «Євросем» не зменшила посіви насіння соняшнику, а...

АгроТренди

Чорний горіх: види та технологія вирощування

36703
Чорний горіх, поки це дерево не стало у нас особливо популярною культурою. Чорний горіх є найближчим родичем такого відомого нам волоського горіха, який ми звикли вирощувати у себе на ділянках і...

Виробництво та перспективи чорного часнику

26086
Нещодавно український медійний простір сколихнула новина - виявляється у світі вже давно популярний чорний часник. Більше того, він вважається найсолодшим овочем. Відразу допитливі фермери почали...

Експерт розказав, скільки потрібно вкласти в гектар овочів

13470
Не секрет, що потенціал овочевої галузі в Україні далеко не реалізований. Ми і досі щороку імпортуємо десятки і сотні тисяч різноманітних овочів, починаючи із цибулі та часнику і закінчуючи...

Про нас

Сайт "Агрономія сьогодні" - агрономічний довідник для фермерів та агрономів. На нашому сайті ви знайдете інформацію про вирощування, підживлення та захист сільськогосподарських культур.
Маршала Гречка, 13
+38 (044) 494 09 52
office@agronomy.com.ua

Останні новини

Використання матеріалів

Використання матеріалів і новин із сайту видання «Агрономія Сьогодні» дозволяється лише за умови посилання на http://agronomy.com.ua/. Для новинних та інтернет-видань обов'язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання у першому абзаці на процитовану статтю чи новину.